Přírodovědný kroužek

úterý od 14:30 do 15:30 hod.

pro žáky EKOgymnázia a ZŠ Jedna radost
Co nás čeká: badatelské aktivity ve třídě i v terénu, práce s nejmodernějšími přístroji – mikroskopy, senzory od firmy PASCO i stavebnicemi iTriangle a Lego. Budeme dělat přírodovědné pokusy, fotit v lužním lese s pomocí tabletů rostliny do aplikace PlantNet, vytvářet tzv. questy v okolí školy, hrát ekologické hry… Budeme se podílet na badatelské výuce učitelů a dětí z našeho regionu. Čeká nás též víkendový pobyt na Rýchorské boudě. Leták ZDE
kroužkovné 500 Kč za každé pololetí školního roku, platba v kanceláři EKO Gymnázia

Lektor: Mgr. Bohdana Glierová

 

Arteterapie

úterý 14.30 - 16.30 hod.

Arteterapie je léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Jde o tvořivou činnost s výtvarným materiálem.
Techniky: enkaustika, malba vodovými a temperovými barvami, pastelkami, voskovými pastelkami, tuží, tužkou, suchými pastely, fixami, textilními barvami, vyrobíme si modelínu a poznáme a zažijeme spoustu dalších výtvarných tajů a kouzel.
Každé naše tvoření má hluboký smysl, určitý příběh a zkušenost na elementární úrovni bytí. Malujeme rukama i nohama, prsty, ústy, celým bytím. Každá naše buňka dostane prostor se vyjádřit ve hmotě.
Jsme na cestě objevování sebe sama, naší síly, darů, talentů, schopností, kouzel, hlubin…
Vše co v sobě objevíme,
v drahokamy proměníme,
sami sobě odpustíme
a svůj život rozzáříme.

Těším se na vás Libuše

kroužkovné 350 Kč měsíčně

Mgr. Libuše ŠŤastná

 

Ukulele, kytara

čtvrtek 14.30 - 15.30 hod.

pro žáky a dospěláky, kteří se chtějí společně učit doprovodit písničky na ukulele, třeba tu Somewhere over the rainbow nejrychleji se totiž člověk učí při společném hraní, kdy odkoukává akordy a další fígle od ostatních; nebude chybět ani kytara, můžeme se učit např. vybrnkávání

kroužkovné 250 Kč měsíčně

Mgr. Jindřich Monček

 


 

Aktivity v rámci Dětského klubu

Badatelská vycházka

pondělí 14.40 - 15.40

pro žáky zapsané v Dětském klubu

Mgr. Bohdana Glierová

 

Vaření

čtvrtek 14.30 - 16.00

pro žáky zapsané v Dětském klubu

Mgr. Kateřina Hepová

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

František Brož - realizace přípravného kurzu pro jednotné přijímací zkoušky

René Slauka - tvorba webových stránek školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb

Lesy Novák - dřevo, vánoční stromky

paní Hájková - pokladní služby