PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

SKOLA JEDNA RADOST

 

SKOLA JEDNA RADOST

 

 


 

 

PhDr. Pavla Brožová

- vyučující českého jazyka, čtenářských dílen; projektová manažerka

Vystudovala český jazyk a literaturu na FFUK. Už od dob univerzitního studia se zabývá ověřováním výsledků vzdělávání v oblasti mateřského jazyka a  literárních dovedností. Sama je vášnivá čtenářka a stále hledá cesty, jak čtení propojovat se vzděláváním. Je spoluautorkou několika publikací pro žáky základních i středních škol. Pracuje zároveň ve sféře neziskového sektoru, jehož oblastí působení je pomoc ohroženým dětem. Mluví anglicky a německy.


 

Kamila Čáslavská

Kamila Čáslavská

- asistentka pedagoga ve 3. ročníku

 


 

 

Marcela Fárková

 

- asistentka pedagoga v 5. třídě, vychovatelka školní družiny

- asistentka pedagoga v 5. třídě, vychovatelka školní družiny

 

 


 

Anna Hamplová

Anna Hamplová, DiS.

manažerka provozu školy

 


 

Pavel Heřman

BcA. Pavel Heřmann

- asistent pedagoga, vychovatel školní družiny, lektor uměleckých aktivit

Absolvent Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, obor Dramatická výchova. Od malička vedený k různým řemeslům, výtvarnému umění a práci s  materiálem. Aktivně se šest let účastnil Letních výtvarných dílen a  Týdnů tvořvého myšlení, kde propukla jeho vášeň k tvorbě a divadlu. Od r. 2010 je členem a spoluzakladatelem loutkového divadla ToyMachine. Zde se realizuje jako scénograf, loutkoherec a vedoucí Výtvarně – kreativních dílen. Právě tyto dílny a jeho vysokoškolská praxe, vedly k  vzdělávání dětí v oblasti divadla a tvorby jako takové. Od r. 2015 je lektor Divadelního kroužku v DDŠ Býchory, kde spolupracuje s dětmi s  nařízenou ústavní a ochrannou výchovou.

Jeho cíl: „Divadlo spojuje všechna umění – a my, herci, jsme misionáři“ (Anton Pavlovič Čechov)

 


 

Mgr. Miroslava Homolová

Mgr. Miroslava Homolová

- třídní učitelka v 1. ročníku, speciání pedagog, výchovná poradkyně

 


 

Mgr. Bohdana Glierová

Mgr. Bohdana Glierová

- vyučující projektové výuky zaměřené na přírodopis, zeměpis, chemii; koordinátorka EVVO

 


 

Mgr. Jiří Klečák

Mgr. Jiří Klečák

- třídní učitel 8. ročníku, vyučující českého jazyka, dějepisu, výchovy k občanství a projektového vyučování

Absolvent Pedagogické fakulty JČU v Českých Budějovicích, obor český jazyk a literatura a latina. Od roku 2007 pracuje jako pedagog na základních i středních školách. Ve volném čase se věnuje cestování po stopách historie, za poznáním zajímavých lidí a kultur a do vysokých hor, dosud navštívil téměř tři desítky zemí mimo Evropu. Mluví anglicky a německy.

Motto: „Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ (Charles Farrar Browne 1834 – 1867)

 


 

Tomáš Kotland

Tomáš Kotlant

- vyučující matematiky, informatiky a projektového vyučování

 


 

Martina Mentlová

- koordinátorka školní výdejny, sekce úklidu

 


 

Mgr. Jindřich Monček

Mgr. Jindřich Monček

- ředitel školy, třídní učitel 9. ročníku, vyučující matematiky

Zřizovatel školy, učitel, lektor, mentor, videotrenér. Vystudoval PedF UK Praha, obor učitelství pro 1. stupeň základní školy. Absolvoval navazující kurzy zejména v oblasti mentorinku, řízení školy a metod učení. Zkušenosti v roli učitele zejména při zavádění metod aktivního učení na obou stupních základní školy, v roli zástupce ředitele a  později ředitele základní školy se zabýval tématem proměny školy na otevřenou, komunitní a učící se organizaci. Nastavený na podporu profesního rozvoje svých kolegů. Žije pro rodinu, domácímu kutilství, zahradničení, lyžování a cyklistiku.

Motto: "Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, které jenom ukazují, kam jít, ale sami nejdou." (J. A. Komenský)

 


 

Mgr. Lenka Mončeková

Mgr. Lenka Mončeková

- zástupkyně ředitele, tř. učitelka 5. ročníku

Zřizovatelka školy, učitelka, lektorka, příležitostná autorka. Působí 20 let na základní škole na 1. a 2. stupni jako učitelka. Vystudovala FF Ostravské univerzity, obor učitelství pro 2. stupeň, aprobace Čj – HV, absolvovala dlouhodobé kurzy a semináře Začít spolu, Kritické myšlení, Integrovaná tematická výuka a projektové vyučování, Genetická metoda čtení, výuka písma Comenia Script, Metodika výuky anglického jazyka na 1. stupni.

Věnuje se vzdělávání učitelů, vede semináře zaměřené na metody aktivního učení, spolupracuje jako mentorka a lektorka. Mluví anglicky, rusky.

Hraje na klavír a kytaru, aktivně zpívá, vedla dětské pěvecké sbory na ZŠ (Poděbrady, Sokoleč, Plaňany). Má dvě děti.

 


 

Lukáš Novák

Bc. Lukáš Novák

- vyučující tělesné výchovy na 1. a 2. stupni

 


 

Mgr. Eva Rejmontová

- vyučující českého jazyka, čtenářských dílen, projektové výuky
Absolvovala Pedagogickou fakultu UHK, obor český jazyk a literatura a výtvarná výchova. Ve výtvarném oboru se zaměřuje na prostorovou práci a modelování z hlíny. Hraje na klavír a zpívá.

 


 

Mgr. Libuše Šťastná

Mgr. Libuše Šťastná

- třídní učitelka ve 4. ročníku, vyučující matematiky, výtvarné výchovy

 


 

Marie Váňová

Marie Váňová

- třídní učitelka ve 2. ročníku, vyučující matematiky, přírodovědných předmětů a hudební výchovy na 1. stupni

Absolvovala Gymnázium Jiřího z Poděbrad a nyní studuje Univerzitu v Hradci Králové obor učitelství pro 1. stupeň základní školy. Ke svému studiu si vybrala dvě specializace – hudební výchovu a speciální pedagogiku. Několik let se věnuje práci s dětmi prostřednictvím pořádání dětských táborů a organizací různorodých výtvarných i sportovních aktivit. Jejím největším koníčkem je hudba, absolvovala 2. cyklus vzdělávání ve hře na klavír v ZUŠ Poděbrady, nyní reprezentuje PF UHK v klavírních soutěžích. Hraje na zobcovou flétnu, varhany a zpívá ve studentském sboru katedry hudební výchovy.

 


 

Ing. Iva Vokáčová

Ing. Iva Vokáčová

- třídní učitelka 6. ročníku, vyučující matematiky, projektové výuky zaměřené na fyziku a pracovní činnosti

 


 

Mgr. Tereza Wohlgemuthová

- projektová manažerka, učitelka angličtiny

 


 

 

Externí spolupracovníci

PhDr. Dana Marková

- školní psycholožka

Psycholožka, supervizorka, lektorka. Od roku 2005 působila jako školní psycholožka na ZŠ Václava Havla v Poděbradech a od roku 2008 na ZŠ TGM v Poděbradech. Dlouholeté zkušenosti se školskou problematikou má i z působení v pedagogicko psychologické poradně.

Vedla terapeutické skupiny pro děti s ADHD, je koordinátorkou pro mimořádně nadané žáky ve Středočeském kraji. Stará se děti sociokulturně znevýhodněné. Absolvovala řadu speciálních kurzů, odborných seminářů a  výcviků, které se týkají především pedagogické a terapeutické praxe. Věnuje se individuální i rodinné psychoterapii.

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

František Brož - realizace přípravného kurzu pro jednotné přijímací zkoušky

René Slauka - tvorba webových stránek školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb

Lesy Novák - dřevo, vánoční stromky

paní Hájková - pokladní služby