PLÁNOVÁNÍ A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, VEDENÍ TŘÍD

1. třída – 3. třída – Mgr. Miroslava Homolová, Marie Váňová, Bc. Pavel Heřmann

4. třída – 6. třída – Mgr. Libuše Šťastná, Mgr. Lenka Mončeková, Ing. Iva Vokáčová

7. třída – 9. třída – Mgr. Kateřina Hepová, Mgr. Jiří Klečák, Mgr. Jindřich Monček

 

UČITELÉ VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ

Český jazyk a literatura – Mgr. Jiří Klečák, Mgr. Lenka Mončeková, PhDr. Pavla Brožová, Mgr. Kateřina Hepová

Elementární čtení a psaní (1. ročník) - Mgr. Miroslava Homolová, Marie Váňová

Dějepis, Výchova k občanství – Mgr. Jiří Klečák

Matematika – Mgr. Jindřich Monček, Ing. Iva Vokáčová, Tomáš Kotlant, Mgr. Libuše Šťastná, Mgr. Miroslava Homolová, Marie Váňová

Anglický jazyk – Mgr. Kateřina Hubálková, Mgr. Marie Váňová, Mgr. Jiří Klečák

Ruský jazyk, Výchova ke zdraví – Mgr. Kateřina Hepová

Přírodní vědy - Zeměpis, Fyzika, Chemie – Mgr. Bohdana Glierová, Ing Iva Vokáčová

Člověk a jeho svět – Mgr. Miroslava Homolová, Mgr. Libuše Šťastná, Marie Váňová

Informatika a Mediální výchova – Mgr. Jiří Klečák, Tomáš Kotlant, René Slauka

Výtvarná výchova – Mgr. Kateřina Hepová, Mgr. Libuše Šťastná

Hudební výchova, Dramatická výchova – Mgr. Lenka Mončeková, Bc. Pavel Heřmann

Pracovní činnosti – Ing. Iva Vokáčová

Tělesná výchova – Lukáš Novák

 

ASISTENTI PEDAGOGA, VYCHOVATELÉ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Asistent pedagoga 1. - 3. roč. - Kamila Čáslavská

Asistent pedagoga 4. - 6. roč. - Klára Modrá, Marcela Fárková

Asisitent pedagoga pro žáky s potřebou podpory z důvodů soc. znev. - Bc. Pavel Heřmann

Vychovatelé ŠD – Bc. Pavel Heřmann, Mgr. Kateřina Hepová

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Speciální pedagog, výchovná poradkyně - Mgr. Miroslava Homolová

Podpora zavádění respektující komunikace, kontakt s rodiči, supervize pedagogického týmu - Soňa Rýdl

Preventista rizikového chování - Mgr. Kateřina Hepová

 

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

Kancelář školy - Anna Hamplová, Radek Znamínko

Školní výdejna, úklid – Martina Mentová

Pokladní – Drahomíra Hájková

 

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT a MEDIÁLNÍ PODPORA

Mgr. Tereza Wohlgemutová, PhDr. Pavla Brožová, Ing. Jiřina Soukupová, Mgr. Lucie Slauková

 

RÁMCOVÝ PŘEHLED ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

 • přípravný týden - pondělí až čtvrtek 28. až 31. srpna 2017
 • otevřený seminář "Komunitní kruh" - pátek 1. 9. 2017
 • zahájení školního roku - pondělí 4. 9. 2017 v 9.00 hod.
 • schůzka rodičů 1. ročníku v pondělí 4. 9. od 10.00 hod.; schůzka rodičů 2. – 9. ročníku 4. 9. od 17.00 hod.
 • adaptační výjezdy - pondělí až středa 11. – 13. 9. 2017
 • Den české státnosti - čtvrtek 28. 9. 2017
 • ředitelské volno (1) - pátek 29. 9. 2017
 • trailový výjezd Moravský kras, Jedovnice - pondělí až středa 23. - 25. 10. 2017
 • podzimní prázdniny - čtvrtek a pátek 26. - 27. 10. 2017
 • DOX Praha - výtvarné workshopy, ČF Praha - hudební workshopy, Imax Praha - filmové představení - listopad 2017
 • Den boje za svobodu a demokracii - pátek 17. 11. 2017
 • Vánoční jarmark - středa 20. 12. 2017
 • přespání ve škole - čtvrtek 21. 12. 2017
 • ředitelské volno (2) - pátek 22. 12. 2017
 • vánoční prázdniny - sobota 23. 12. 2017 až úterý 2. 1. 2018
 • lyžařský výcvikový kurz - leden 2018
 • přijímací řízení na SŠ, talentové zkoušky a přijímací řízení na SŠ, konzervatoře - leden 2018
 • ukončení 1. pololetí, rozdání vysvěčení - středa 31. 1. 2018
 • pololetní prázdniny - pátek 2. 2. 2018
 • kurzy plavání 1. a 2. stupeň únor - březen 2018
 • jarní prázdniny - 12. - 18. 2. 2018
 • taneční soustředění Radost z tance - únor 2018
 • Noc s Andersenem 23. - 24. 3. 2018
 • velikonoční prázdniny - čtvrtek a pátek 29. - 30. 3. 2018
 • Pondělí velikonoční 2. 4. 2018
 • zápis do budoucího 1. ročníku - 3. a 4. 4. 2018
 • jednotné přijímací zkoušky na střední školy duben 2018 (1. termín)
 • jednotné přijímací zkoušky na střední školy duben 2018 (2. termín)
 • Den Země 22. 4. 2017
 • ředitelské volno (3) - pondělí 30. 4. 2018
 • Svátek práce - úterý 1. 5. 2018
 • ředitelské volno (4) - pondělí 7. 5. 2018
 • Den osvobození - úterý 8. 5. 2018
 • výjezdy do přírody, cyklistický puťák, vodácké putování, badatelské výpravy červen 2018
 • konec školního roku - pátek 29. 6. 2018
 • rodičovská čajovna každé 1. pondělí v měsíci od 17.00 hod. – aktuální téma a prezentace výstupů z žákovských projektů a integrované výuky
 • konzultační hodiny – každou 3. středu v měsíci, čas bude upřesněn

 

ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

 • začátek dopolední výuky: každý den v 9:00 hod.
 • dopolední vyučovací bloky (2x 90 min.): 9:00 – 10:30; 11:00 – 12:30 hod.
 • odpolední vyučovací blok (90 min.): 13:00 – 14:30 hod.

Více informací ZDE

SCHÉMA ROZVRHU

1. BLOK
9:00–10:30
2. BLOK
11:00–12:30
3. BLOK
13:00–14:30
PONDĚLÍ GRAMOTNOST VELKÁ PŘESTÁVKA INDIV. PRÁCE; PROJEKTOVÁ VÝUKA POLEDNÍ PŘESTÁVKA INDIV. PRÁCE; PROJEKTOVÁ VÝUKA
ÚTERÝ GRAMOTNOST GRAMOTNOST TĚLESNÁ VÝCHOVA
STŘEDA GRAMOTNOST INDIV. PRÁCE; PROJEKTOVÁ VÝUKA INDIV. PRÁCE; PROJEKTOVÁ VÝUKA
ČTVRTEK GRAMOTNOST GRAMOTNOST TĚLESNÁ VÝCHOVA
PÁTEK GRAMOTNOST INDIV. PRÁCE; PROJEKTOVÁ VÝUKA INDIV. PRÁCE; PROJEKTOVÁ VÝUKA

GRAMOTNOST

– Matematika, Anglický jazyk, Ruský jazyk, Český jazyk, Přírodní vědy,

Elementární čtení a psaní v 1. ročníku

INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE; PROJEKTOVÁ VÝUKA

– Člověk a jeho svět; Dějepis, Přírodní vědy,

Výtvarná a hudební výchova, Pracovní činnosti, Informatika

INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE; PROJEKTOVÁ VÝUKA

– 3. blok každý den pouze na

2. stupni (6. - 9. ročník) a 1x / týdně ve 4., 5. ročníku

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

František Brož - realizace přípravného kurzu pro jednotné přijímací zkoušky

René Slauka - tvorba webových stránek školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb

Lesy Novák - dřevo, vánoční stromky

paní Hájková - pokladní služby