PLÁNOVÁNÍ A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, VEDENÍ TŘÍD

1. třída – 3. třída – Mgr. Miroslava Homolová, Marie Váňová, Bc. Pavel Heřmann

4. třída – 6. třída – Mgr. Libuše Šťastná, Mgr. Lenka Mončeková, Ing. Iva Vokáčová

7. třída – 9. třída – Mgr. Kateřina Hepová, Mgr. Jiří Klečák, Mgr. Jindřich Monček

 

UČITELÉ VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ

Český jazyk a literatura – Mgr. Jiří Klečák, Mgr. Lenka Mončeková, PhDr. Pavla Brožová, Mgr. Kateřina Hepová

Elementární čtení a psaní (1. ročník) - Mgr. Miroslava Homolová, Marie Váňová

Dějepis, Výchova k občanství – Mgr. Jiří Klečák

Matematika – Mgr. Jindřich Monček, Ing. Iva Vokáčová, Tomáš Kotlant, Mgr. Libuše Šťastná, Mgr. Miroslava Homolová, Marie Váňová

Anglický jazyk – Mgr. Kateřina Hubálková, Mgr. Marie Váňová, Mgr. Jiří Klečák

Ruský jazyk, Výchova ke zdraví – Mgr. Kateřina Hepová

Přírodní vědy - Zeměpis, Fyzika, Chemie – Mgr. Bohdana Glierová, Ing Iva Vokáčová

Člověk a jeho svět – Mgr. Miroslava Homolová, Mgr. Libuše Šťastná, Marie Váňová

Informatika a Mediální výchova – Mgr. Jiří Klečák, Tomáš Kotlant, René Slauka

Výtvarná výchova – Mgr. Kateřina Hepová, Mgr. Libuše Šťastná

Hudební výchova, Dramatická výchova – Mgr. Lenka Mončeková, Bc. Pavel Heřmann

Pracovní činnosti – Ing. Iva Vokáčová

Tělesná výchova – Lukáš Novák

 

ASISTENTI PEDAGOGA, VYCHOVATELÉ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Asistent pedagoga 1. - 3. roč. - Kamila Čáslavská

Asistent pedagoga 4. - 6. roč. - Klára Modrá, Marcela Fárková

Asisitent pedagoga pro žáky s potřebou podpory z důvodů soc. znev. - Bc. Pavel Heřmann

Vychovatelé ŠD – Bc. Pavel Heřmann, Mgr. Kateřina Hepová

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Speciální pedagog, výchovná poradkyně - Mgr. Miroslava Homolová

Podpora zavádění respektující komunikace, kontakt s rodiči, supervize pedagogického týmu - Lenka Močeková

Preventista rizikového chování - Mgr. Kateřina Hepová

 

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

Kancelář školy - Anna Hamplová, Pavla Brožová

Školní výdejna, úklid – Martina Mentová

 

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT a MEDIÁLNÍ PODPORA

Mgr. Tereza Wohlgemutová, PhDr. Pavla Brožová, Ing. Jiřina Soukupová, Mgr. Lucie Slauková

 

RÁMCOVÝ PŘEHLED ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

 • přípravný týden - pondělí až čtvrtek 27. až 31. srpna 2018
 • zahájení školního roku - pondělí 3. 9. 2018 v 9.00 hod.
 • schůzka rodičů 1. ročníku v pondělí 3. 9. od 10.00 hod.; schůzka rodičů 2. – 9. ročníku 3. 9. od 17.00 hod.
 • adaptační výjezdy - středa až pátek 5.–7. 9. 2018
 • Den české státnosti - pátek 28. 9. 2018
 • rodičovská čajovna - pondělí 1. 10. 2018
 • trailový výjezd Moravský kras, Jedovnice - 3.-5. 10. 2018
 • podzimní prázdniny - pondělí a úterý 29.-30. 10. 2018
 • konzultace rodič - žák - učitel (2. a 3. trojročí) - pondělí 5. 11. 2018
 • Vánoční jarmark - prosinec
 • vánoční prázdniny - sobota 22. 12. 2018 až středa 2. 1. 2019
 • lyžařský výcvikový kurz - leden 2019
 • přijímací řízení na SŠ, talentové zkoušky a přijímací řízení na SŠ, konzervatoře - leden 2019
 • ukončení 1. pololetí, rozdání vysvěčení -  31. 1. 2019
 • pololetní prázdniny - pátek 1. 2. 2019
 • konzultace rodič - žák - učitel (2. a 3. trojročí) - pondělí 7. 1. 2019
 • ředitelské volno 18. 3. 2019
 • jarní prázdniny - 18.-24. 2. 2019
 • velikonoční prázdniny - čtvrtek 18. 4. 2019
 • státní svátek - pátek 19. 4. 2019
 • Pondělí velikonoční 22. 4. 2019
 • zápis do budoucího 1. ročníku - 2. a 3. 4. 2019
 • jednotné přijímací zkoušky na střední školy duben 2019 (1. termín)
 • jednotné přijímací zkoušky na střední školy duben 2019 (2. termín)
 • Den Země 22. 4. 2019
 • řediteldké volno - 29. 4.-30. 4.
 • Svátek práce - 1. 5. 2019
 • Den osvobození - 8. 5. 2019
 • výjezdy do přírody, vodácké putování, badatelské výpravy červen 2019
 • konec školního roku - pátek 28. 6. 2019
 • hlavní prázdniny - od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019

ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

 • začátek dopolední výuky: každý den v 9:00 hod.
 • dopolední vyučovací bloky (2x 90 min.): 9:00 – 10:30; 11:00 – 12:30 hod.
 • odpolední vyučovací blok (90 min.): 13:00 – 14:30 hod.

Více informací ZDE

SCHÉMA ROZVRHU

1. BLOK
9:00–10:30
2. BLOK
11:00–12:30
3. BLOK
13:00–14:30
PONDĚLÍ GRAMOTNOST VELKÁ PŘESTÁVKA INDIV. PRÁCE; PROJEKTOVÁ VÝUKA POLEDNÍ PŘESTÁVKA INDIV. PRÁCE; PROJEKTOVÁ VÝUKA
ÚTERÝ GRAMOTNOST GRAMOTNOST TĚLESNÁ VÝCHOVA
STŘEDA GRAMOTNOST INDIV. PRÁCE; PROJEKTOVÁ VÝUKA INDIV. PRÁCE; PROJEKTOVÁ VÝUKA
ČTVRTEK GRAMOTNOST GRAMOTNOST TĚLESNÁ VÝCHOVA
PÁTEK GRAMOTNOST INDIV. PRÁCE; PROJEKTOVÁ VÝUKA INDIV. PRÁCE; PROJEKTOVÁ VÝUKA

GRAMOTNOST

– Matematika, Anglický jazyk, Ruský jazyk, Český jazyk, Přírodní vědy,

Elementární čtení a psaní v 1. ročníku

INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE; PROJEKTOVÁ VÝUKA

– Člověk a jeho svět; Dějepis, Přírodní vědy,

Výtvarná a hudební výchova, Pracovní činnosti, Informatika

INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE; PROJEKTOVÁ VÝUKA

– 3. blok každý den pouze na

2. stupni (6. - 9. ročník) a 1x / týdně ve 4., 5. ročníku

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

František Brož - realizace přípravného kurzu pro jednotné přijímací zkoušky

René Slauka - tvorba webových stránek školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb

Lesy Novák - dřevo, vánoční stromky

paní Hájková - pokladní služby