Školní družina

škola jedna radost, smysluplná škola

Školní družina pro žáky 1. stupně má ranní provozní dobu od 8.00 hod. do 8.40 hod., tak aby navazovala na příjezd školního autobusu. Odpoledne navazuje na dopolední vyučování, tj. od 12.30 hod. a provoz je do 14.30 hod.

Poplatek za šk. družinu je stanoven na 300 Kč měsíčně.

Po skončení školní družiny organizujeme pro žáky 1. stupně dětský klub, který je financován v rámci grantu a je pro žáky zdarma. Přihlášku do školní družiny naleznete ZDE. Více informací o dětském klubu je ke stažení ZDE. JiM

PROJEKT „DĚTSKÉ KLUBY“

Je vaše dítě žáčkem 1. stupně? Využijte možnost odpoledních aktivit v dětském klubu!

Škola JEDNA RADOST nabízí rodičům žáků prvního stupně zdarma využití mimoškolních volnočasových aktivit v rámci dvouletého projektu Dětské kluby – podpora rovných příležitostí rodičů v podobě odpoledního dětského klubu a příměstských táborů v průběhu školního roku.

Pro koho je projekt určen? Kdo se může zapojit?

 • rodiče a žáci 1. stupně
 • nutné splnit podmínku: rodiče jsou zaměstnaní, nezaměstnaní – vedení na úřadě práce (aktivně hledající práci), studující či v rekvalifikaci, OSVČ či momentálně na mateřské dovolené;

Co projekt nabízí?

Finanční podporu na personální a materiální zajištění následujících aktivit;

Školní kluby – každodenní odpolední volnočasové aktivity

 • klub umožní dětem seznámit se s různými aktivitami od výtvarných, hudebních a dramatických, přes sportovních a pohybové až k čistě badatelským;
 • klub povedou učitelé Jedné radosti či externí lektoři;
 • provoz klubu budu zajištěn Po - Pá vždy od 14,30 – 17,30 v prostorách školy (časově volně navazuje na provoz školní družiny);
 • aktivity realizované v klubu budou částečně suplovat školní kroužky a účast na nich bude pro žáky 1. stupně ZDARMA.

Příměstské tábory v období prázdnin

 • účast na příměstský tábor v období jarních prázdnin (1 týden) a letních prázdnin (2 týdny) – termíny budou pro zájemce upřesněny;
 • finanční podpora se opět vztahuje na personální a materiální zajištění táborů, účastníci si budou platit pouze stravu a drobné vedlejší výdaje např. výlety.

Chci své dítě do projektu zapojit. Co pro to mám udělat?

 • Přihlásit se do projektu můžete kontaktováním Terezy Wohlgemuthové na emailu tereza.wohlgemuthova@skola1radost.cz nebo osobně ve škole, která vám podá bližší informace k podmínkám zapojení do projektu a pomůže s veškerou administrativou. :-)
 • Počítat s trochou papírování. Nutnou součástí projektu je zajištění a vyplnění následujících dokumentů:
  • Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce (vydává zaměstnavatel, úřad práce či ČSSZ);
  • Smlouva o poskytnutí služby, Přihláška dítěte a Monitorovací list (podepisuje se a slouží potřebám hlavního koordinátora projektu Erudis, o.p.s).

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

František Brož - realizace přípravného kurzu pro jednotné přijímací zkoušky

René Slauka - tvorba webových stránek školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb

Lesy Novák - dřevo, vánoční stromky

paní Hájková - pokladní služby