Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

-

Číslo účtu
2901549390/2010

 

Učíme se učit CLIL v Anglii, Itálii, ale hlavně na ZŠ Jedna radost v Poděbradech!

 

Milí čtenáři, které oslovil nadpis článku a začínáte číst první řádky, dovolte nám, abychom vám představili naši cestu a zkušenosti se zapojením do jazykového vzdělávacího projektu „Učíme se učit CLIL“ realizovaným na naší ZŠ Jedna radost s  finanční podporou programu Erasmus+.

Začneme trochu netradičně – od konce 18 měsíční cesty. V únoru tohoto roku jsme uskutečnili v rámci Čajovny tzv. „CLIL workshop“, který byl přirozeným vyústěním našeho snažení o začlenění metody CLIL do běžné výuky 1. stupně prostřednictvím hodin anglického jazyka a průřezového tématu Člověk a jeho svět.

Rodiče i učitelé z jiných škol tak dostali příležitost seznámit se s metodou CLIL ve výuce angličtiny na 1. stupni a to nejen teoreticky, ale i prakticky formou workshopu. Tato metoda již dnes patří mezi běžné formy jazykového vzdělávání, umožňuje využít cizí jazyk a propojit ho s dalšími obory a předměty. Děti se díky tomu dozvídají informace např. o zvířatech, vesmíru, zeměpisných pojmech nebo historických událostech a přirozeně rozvíjejí komunikaci i psaný projev v cizím jazyce a rozšiřuji slovní zásobu o odborné termíny. Metodu CLIL jsme začali ve výuce využívat ve 2. pololetí tohoto školního roku a máme v plánu v této formě práce pokračovat i v letech následujících.

Pro zdárný průběh začlenění metody CLIL do výuky je nezbytná aktivní a úzká spolupráce všech zapojených učitelů z řad jazykářů i kolegů z dalších oborů.

Těší nás, že od zahájení projektu v listopadu 2017 se nám postupně dařilo plnit cíle projektu.

Zorganizovali jsme školení eTwinning zaměřené na mezinárodní spolupráci evropských škol, které bylo otevřené všem našim učitelům, zajistili jsme přípravný jazykový kurz s rodilým mluvčím pro vybrané učitele, který svým obsahem pomohl připravit naše kolegy na jazykové a metodické kurzy v zahraničí a  v období letních prázdnin šest pedagogických pracovníků úspěšně absolvovalo dvoutýdenní kurzy ve Velké Británii zaměřené na rozvoj jazykových dovedností. Dva učitelé absolvovali v Anglii metodický kurz na výuku formou metody CLIL.

Po této přípravné fázi jsme realizovali stínování ve spřátelené italské škole v Arrezu , kde naši učitelé společně s lektorkou navštívili hodiny anglického jazyka a přírodovědných předmětů na prvním stupni, do kterých se podařilo úspěšně začlenit CLIL.

 

Jsme rádi, že můžeme touto cestou sdílet pozitivní zkušenosti s programem Erasmus+ a oslovit případné zájemce, kteří by chtěli vyžít možnosti k návštěvě a stínování výuky, v níž realizujeme CLIL na naší ZŠ Jedna radost. Těšíme se na vaši odezvu a případnou spolupráci.

 

 

 

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

František Brož - podpora v modulární výuce

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb