Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

-

Číslo účtu
2901549390/2010

 

Dar pomoci

 

Během celého měsíce září jsme s dětmi z prvního trojročí pracovali na projektu Dar pomoci. V prvním týdnu děti absolvovaly tři dílny. První dílna se týkala první pomoci. Zde si děti vyzkoušely různé situace, ve kterých se seznámily s postupy při různých typech zranění. V druhé dílně s názvem „Divadlo může také pomoci“ se děti snažily pojmenovat a rozehrát malý divadelní kus na námět O rybáři a jeho ženě od J. Wericha. Děti se setkaly i s pojmem danajský dar. Poslední dílna byla dílnou hudební. Děti v ní zkoušely vytvořit jednotný rytmus, melodii a dynamiku na instrumentální nástroje i na své hlasy. Snažili jsme se pomáhat si navzájem a podporovat se ve svém vlastním hudebním vyjádření. Dílny ve svém závěru byly zreflektovány žáky formou malé diskuze.

 

Téma Dar pomoci jsme hledali nejenom v dílnách, ale i ve vlastních žákovských projektech, které jsme zařadili na poslední dva týdny v měsíci. Objevily se nám projekty jako: Dopravní prostředky, které pomáhají, Hipoterapie, Jak zacházet s elektroodpadem, Pomoc při popáleninách a mnoho dalších. Děti si vyzkoušely i prezentaci svého díla – vystavení projektu, slovní prezentace před třídou, nebo slovní prezentace učiteli. Zpětnou vazbou jejich práce pak pro ně bylo hodnocení na škále start-cesta-cíl.

 

Vrcholem celého projektu bylo dokončit myšlenku z minulého roku o adopci zvířete, či pomoci nějaké lokální instituci. Padly dvě varianty: ZOO Chleby a Záchranná stanice na Huslíku. Po veliké debatě s dětmi, kterou jsme byli nuceni odstartovat pod tíhou nových informací o rasistických výrocích ze strany ředitele ZOO Chleby, padlo konečné rozhodnutí dát veškerou částku Záchranné stanici pro zraněné živočichy Huslík. Při návštěvě tohoto zařízení jsme se rozhodli pro konkrétní pomoc, a to nalezeným malým ježkům a veverce Terce. Celková částka činila 2 048 KČ. Tuto částku jsme vybrali na Jarním jarmarku 2018, kde děti prodávaly své vlastní vytvořené výrobky. A tak mohl náš projekt DP dostát svého jména.

 

Děkujeme:

-          4. třídě, že byla ochotná s námi spolupracovat i letos při pomoci Z. S. na Huslíku

-          Záchranné stanici na Huslíku, ve které vidíme smysluplnou činnost

-          Všem, kteří se více, či méně podíleli na celém projektu DP

Pavel Heřmann

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

František Brož - podpora v modulární výuce

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb