Škola jedna radost

 

škola jedna radost, smysluplná škola

 

Začínáme v úterý 6. února 2018
Každé ÚTERÝ od 9:00 do 12:00 (od 12:00 do 12:30 oběd)
více info z

 

Dětské kluby - podpora rovných příležitostí rodičů

Na naší škole je realizován ve spolupráci se společností Erudis, o.p.s. projekt "Dětské kluby - podpora rovných příležitostí rodičů". Projekt je financován prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost (OPZ) z  Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

 


 

Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků

Škola je zapojená do projektu Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210 spolufinancovaného Evropskou unií.

Cílem projektu je zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze. Projekt zlepšuje vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských institucí v oblasti inkluzivního vzdělávání v rámci akce KLIMA. Projekt realizuje metodickou podporu pedagogických pracovníků při práci s heterogenní skupinou a navyšování odborných kapacit pro práci s žáky s potřebou podpůrných opatření a s marginalizovanými skupinami jako jsou Romové. Primárním nástrojem projektu jsou:

1. pilotní ověřování pozice Koordinátora inkluze ve školách.

2. zřízení funkcí školního asistenta, školního speciálního pedagoga a školního psychologa ve školách.

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni zajišťuje coby partner projektu metodické vedení školních asistentů (KA 05) na 15ti spolupracujících školách a vzdělávací akce pro rodiče a širší veřejnost na téma inkluzivní vzdělávání (KA 06).

 

 


Škola jedna radost

respektující model komunikace
zdravé prostředí
zdravé učení
otevřené partnerství
podpora nadaných žáků
podpora žáků s potřebou podpůrného opatření

Informace k bruslařskému výcviku

pro ročník: 4. - 9. ročník
vedoucí akce: Lukáš Novák, Jiří Klečák
doba konání: úterý 9.1., 16.1., 30.1., 6.2. 2018
čas odjezdu: 9:30, autobusem od ZŠ Jedna radost
místo konání: Zimní stadion Poděbrady, bruslení od 10:00 - 11:00
návrat ke škole: autobusem cca 11:30 hod.
cena: (20,- Kč 1x vstup na stadion X 4)  80,- Kč + (20,- Kč 1x autobus x 4) 80,- Kč , celkem 160,- Kč
platbu za lekce předá žák/yně p. uč. Lukáši Novákovi vždy před odjezdem
s sebou: brusle, vhodné teplé oblečení, rukavice, šála, ochranná přilba
po celou dobu konaní bruslařského výcviku, bude upraven rozvrh hodin:
skupina bruslaři - PROJEKTOVÁ VÝUKA
skupina nebruslaři - TĚLESNÁ VÝCHOVA

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

František Brož - podpora v modulární výuce

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb