Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

-

Číslo účtu
2901549390/2010

 

 

Tento víkend slaví opět celá Evropa ERASMUS DAYS! I my se připojujeme a přidáváme naši „erasmáckou“ zkušenost.
V těchto dnech (pátek 12. a sobota 13. 10. 2018) probíhá již podruhé celoevropské kampaně #ErasmusDays, jejímž smyslem je sdílet pozitivní zkušenosti s programem Erasmus+ , a tím upoutat pozornost široké veřejnosti.  Zatímco se v rámci prvního ročníku do kampaně zapojilo 11 zemí a proběhlo přes 650 akcí. Letos se počet zapojených zemí zvýšil na 23 a poprvé se připojuje i Česká republika. Více informací o této kampani najdete zde: www.erasmusdays.eu
A protože i na JEDNÉ RADOSTI realizujeme vzdělávací projekt s finanční podporou programu Erasmu+, rádi bychom Vás seznámili a možná i trochu inspirovali naším projektem „Učíme se učit CLIL“. Naším hlavním projektovým záměrem bylo (a je) začlenění metody CLIL do běžné výuky 1. stupně prostřednictvím hodin anglického jazyka a průřezového tématu Člověk a jeho svět, přičemž se vyžaduje aktivní a úzká spolupráce všech zapojených učitelů z řad jazykářů i nejazykářů. Od zahájení projektu v listopadu 2017 (projekt trvá 18 měsíců) se nám daří postupně plnit cíle projektu:
1) zorganizovali jsme školení eTwinning zaměřené na mezinárodní spolupráci evropských škol, které bylo otevřené všem našim učitelům;
2) zajistili jsme přípravný jazykový kurz s rodilým mluvčím pro vybrané učitele, který svým obsahem pomohl připravit naše kolegy na jazykové a metodické kurzy v zahraničí, učitelé se scházeli 1x týdně v období od února do června 2018;
3) a nakonec v období letních prázdnin 6 pedagogických pracovníků (5 učitelů a 1 zástupce vedení školy) úspěšně absolvovali dvoutýdenní kurzy ve Velké Británii, z toho 2 učitelé navštěvovali metodický kurz na metodu CLIL a ostatní pak jazykový kurz na zlepšení jejich jazykové úrovně.
Ve zbývajících šesti měsících nás ještě čeká stínování ve spřátelené italské škole, kde naši učitelé společně navštíví hodiny anglického jazyka a přírodovědných předmětů na prvním stupni, do kterých se podařilo úspěšně začlenit CLIL a tato metoda již dnes patří mezi běžné metody jazykového vzdělávání. Vyústěním našeho společného snažení bude tzv. „CLIL workshop“ pro učitele z okolních škol a rodiče našich žáků, kteří zažijí na vlastní kůži CLIL v praxi.

Tento víkend slaví opět celá Evropa ERASMUS DAYS! I my se připojujeme a přidáváme naši „erasmáckou“ zkušenost.


V těchto dnech (pátek 12. a sobota 13. 10. 2018) probíhá již podruhé celoevropské kampaně #ErasmusDays, jejímž smyslem je sdílet pozitivní zkušenosti s programem Erasmus+ , a tím upoutat pozornost široké veřejnosti.  Zatímco se v rámci prvního ročníku do kampaně zapojilo 11 zemí a proběhlo přes 650 akcí. Letos se počet zapojených zemí zvýšil na 23 a poprvé se připojuje i Česká republika. Více informací o této kampani najdete zde: www.erasmusdays.eu


A protože i na JEDNÉ RADOSTI realizujeme vzdělávací projekt s finanční podporou programu Erasmu+, rádi bychom Vás seznámili a možná i trochu inspirovali naším projektem „Učíme se učit CLIL“. Naším hlavním projektovým záměrem bylo (a je) začlenění metody CLIL do běžné výuky 1. stupně prostřednictvím hodin anglického jazyka a průřezového tématu Člověk a jeho svět, přičemž se vyžaduje aktivní a úzká spolupráce všech zapojených učitelů z řad jazykářů i nejazykářů. Od zahájení projektu v listopadu 2017 (projekt trvá 18 měsíců) se nám daří postupně plnit cíle projektu:

1) zorganizovali jsme školení eTwinning zaměřené na mezinárodní spolupráci evropských škol, které bylo otevřené všem našim učitelům;

2) zajistili jsme přípravný jazykový kurz s rodilým mluvčím pro vybrané učitele, který svým obsahem pomohl připravit naše kolegy na jazykové a metodické kurzy v zahraničí, učitelé se scházeli 1x týdně v období od února do června 2018;

3) a nakonec v období letních prázdnin 6 pedagogických pracovníků (5 učitelů a 1 zástupce vedení školy) úspěšně absolvovali dvoutýdenní kurzy ve Velké Británii, z toho 2 učitelé navštěvovali metodický kurz na metodu CLIL a ostatní pak jazykový kurz na zlepšení jejich jazykové úrovně.

Ve zbývajících šesti měsících nás ještě čeká stínování ve spřátelené italské škole, kde naši učitelé společně navštíví hodiny anglického jazyka a přírodovědných předmětů na prvním stupni, do kterých se podařilo úspěšně začlenit CLIL a tato metoda již dnes patří mezi běžné metody jazykového vzdělávání. Vyústěním našeho společného snažení bude tzv. „CLIL workshop“ pro učitele z okolních škol a rodiče našich žáků, kteří zažijí na vlastní kůži CLIL v praxi.

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

František Brož - podpora v modulární výuce

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb