Program Erasmus plus

 

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

 

Učíme se učit CLIL

2017-1-CZ01-KA101-035170

 

Projekt, jak již název napovídá, je zaměřen především na začlenění metody CLIL* do běžné výuky na 1. stupni naší školy. V rámci 18 měsíčního projektu (od listopadu 2017 – února 2019) se 3 učitelé 1. stupně zúčastní jazykového kurzu a 2 učitelé metodologického kurzu CLIL ve Velké Británii a to v době letních prázdnin. Samotným kurzům v  zahraničí bude předcházet intenzivní jazyková kulturní příprava ve škole.  Na podzim pak společně učitelé vyrazí do Itálie, kde budou stínovat hodiny anglického jazyka a přírodovědných předmětů, do kterých se zapojuje metoda CLIL.  
Navazující aktivitou a vyústěním celého snažení bude příprava workshopu „CLIL v praxi“, kdy naši učitelé nejdříve představí principy této metody a následně připraví modelovou hodinu za využití CLILu v libovolném ročníku 1. stupně. Workshop bude určen učitelům (a rodičům) uvnitř a vně školy JEDNA RADOST.
V rámci projektu bychom také rádi nastartovali mezinárodní spolupráci prostřednictvím eTwinningového školení na míru, které bude určené všem učitelům z 1. a 2. stupně, toto školení proběhne v únoru 2019. V neposlední řadě bude díky projektu podpořeno vzdělávání managementu školy, kdy ředitel školy nejdříve vyjede na jazykový kurz a následně bude stínovat vedení italské školy.

Věříme, že plánované aktivity pomohou prohloubit jazykové znalosti a komunikativní dovednosti učitelů, které využijí ve svém dalším profesním rozvoji, dále že si osvojí principy metody CLIL tak, aby ji mohli plně a úspěšně aplikovat ve výuce. A že zavedení metody CLIL do dalších, zejména přírodovědných předmětů naplní cíle integrované tematické výuky a projektového vyučování a stane se trvalou součástí školního kurikula. Moderní výukové metody přinesou větší motivaci žáků, z dlouhodobého hlediska mohou změnit jejich přístup k vlastnímu vzdělávání a podpořit rozvoj dílčích kompetencí a zlepšit jejich výsledky. A nakonec stínování v zahraničí může přinést rychlé a efektivní načerpání zavedených a osvědčených metod, oboustrannou výměnu a sdílení zkušeností, které lze využít v  rámci chodu školy.

* CLIL (Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení) učební metoda, při které dochází k propojení jazykové výuky a vyučovaného předmětu. Jazyk je prostředkem pro výuku vzdělávacího obsahu, a ten se naopak stává zdrojem pro výuku jazyků.
Mezi nesporné výhody CLIL  patří přirozené prostředí pro výuku a rozvoj cizího jazyka. Žáci použijí cizí jazyk v  naprosto přirozeném prostředí, a ne v uměle vykonstruovaných situacích tak, jak se děje v hodinách cizího jazyka. Jsou lépe motivováni a jsou zároveň účastni bezprostředního použití jazyka. Hodina jednoho nejazykového předmětu umožní tak nenásilné osvojování si cizího jazyka.


Deníček projektu CLIL aneb co se děje u nás ve škole:
Sledovat nás můžete také v aktualitách na stránkách školy a facebookovém profilu!
Školení eTwinning  v únoru 2018
V době pololetních prázdnin se ve škole uskutečnilo Školení na míru eTwinning, kterým bychom rádi nastartovali mezinárodní spolupráci s evropskými školami prostřednictvím vzdělávacích projektů. Účast byla otevřená učitelům a asistentům pedagoga jak z 1., tak 2. stupně. Účastníci získali hlavní informace o aktivitě eTwinning, seznámili se s prostředím a příklady dobré praxe.

Deníček projektu CLIL aneb co se děje u nás ve škole:Sledovat nás můžete také v aktualitách na stránkách školy a facebookovém profilu!


Školení eTwinning  v únoru 2018

V době pololetních prázdnin se ve škole uskutečnilo Školení na míru eTwinning, kterým bychom rádi nastartovali mezinárodní spolupráci s evropskými školami prostřednictvím vzdělávacích projektů. Účast byla otevřená učitelům a asistentům pedagoga jak z 1., tak 2. stupně. Účastníci získali hlavní informace o aktivitě eTwinning, seznámili se s prostředím a příklady dobré praxe.

 


Jazyková a kulturní příprava jaro 2018

Důležitou součástí projektu byla intenzivní jazyková a kulturní příprava našich budoucích účastníků jazykových a metodických kurzů v zahraničí.  Povinné byli pro nejazykáře, ale účastnili se i jazykáři. Učitelé se setkávali 1x týdně od února do července a výuku zaměřené hlavně na konverzační témata a praktické informace vedli rodilí mluvčí Leigh a Mike.

 

 

Jazykové a metodické kurzy ve Velké Británii v červenci 2018.

A už je to tady! Přišel čas kurzů v zahraničí. A proto se 4 naši kolegové účastnili dvoutýdenních jazykových kurzů v Manchestru a 2 učitelé pak metodického kurzu CLIL v Norwich. Čas strávený v zahraničí byl přínosný po všech směrech. Naši kolegové pilovali angličtinu, navazovali nové přátelské vztahy s lektory a se spolužáky kurzu a objevovali krásy obou měst, okolí a tamějších zvyků a tradic.

 

 

Job shadowing v Itálii v říjen – listopad 2018

Náš projekt se blíží ke svému závěru a nastal čas stínování u italských partnerů. Tentokrát naši kolegové vyjeli ve dvou bězích na 5 denní jobshadowing do italské školy, kde stínovali hodiny přírodních věd vyučovaných metodou CLIL a hodin anglického jazyka zaměřeného na fonetiku a účastnili se odborné diskuse. Přivezli si mnoho inspirace a nápadů do výuky, výukové materiály včetně podrobné metodiky a příslib budoucí spolupráce. Stínování se účastnili 3 nejazykáři - učitelé 1. stupně, 3 jazykáři a 1 zástupce vedení školy. Díky uspořeným prostředkům jsme mohli poslat jednoho učitele navíc.

 

 

Workshop CLIL v praxi v únoru 2019

V pondělí 4. 2. 2019 se uskutečnil veřejný workhop CLIL v praxi, který byl otevřen učitelům z okolních škol a rodičům našich žáků. Workshop byl rozdělen do dvou část, v praktické části došlo k prezentacím k výuce jazyků, projektu CLIL a metodě CLIL. V druhé praktické části pak proběhly 3 modelové hodiny CLILu v 1., 3. a 5. třídě.

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

František Brož - podpora v modulární výuce

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb