Individuální vzdělávání:

Základní škola JEDNA RADOST Vám nabízí spolupráci. Můžete si své dítě zapsat v naší škole a docházet k nám na přezkoušení.

Nabízíme Vám i odpolední kroužky, možnost využívat naši knihovnu a samozřejmě konzultace.

Stačí domluvit si schůzku e-mailem, vyplnit žádost o povolení individuálního vzdělávání podle § 41 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (Školského zákona).

  • důvody pro individuální vzdělávání žáka
  • popis prostorového a materiálně-technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka
  • doklady osvědčující splnění vzdšlání osob, které budou žáka individuálně vzdělávat
  • seznam učebnic, které budou ve výuce využívány, pokud nejde o schválené učebnice a učební texty
  • vyjádření školského poradenského zařízení
  • případné další skutečnosti mající vliv na průběh vzdělávání žáka

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

František Brož - podpora v modulární výuce

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb