Vláda na svém jednání schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení bylo schváleno do 22. ledna 2021.

Je povolena osobní přítomnost:
•dětí zařazených do přípravné třídy základní školy,
žáků 1. a 2. ročníků základních škol,
•žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazení do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola),
•žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, a
•žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních.

Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.

Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob.


 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

František Brož - podpora v modulární výuce

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb