jak učíme v projektech

 

 

“Jedinou jistotou dnešního světa je stálá změna. Tím nejlepším, co můžeme pro své děti udělat, je to, že je na neustálou změnu připravíme. Ve Finsku si to uvědomili a od letoška ruší na gymnáziích předměty a zavádějí tematické vyučování. V Česku bychom k tomu měli co nejdříve přistoupit také", cituji volně z článku Ondřeje Kanii Finská inspirace - zrušit předměty.

 

Článek upozorňuje také na přehlíženou věc, totiž že v Česku jsme ještě dál než v obdivovaném finském vzdělávacím systému. Již před 12 lety byly na základních školách legislativně předměty propojeny do vzdělávacích oblastí v rámci RVP, např. oblast Člověk a příroda slučuje fyziku, chemii, přírodopis a zeměpis. Jen školy na to zatím plošně nezareagovaly. Jako inovativní škola tento dluh vůči dětem chceme vyrovnávat. Vydali jsme se také cestou propojování předmětů prostřednictvím "integrované tematické výuky" a "projektového vyučování".

 

Tento přístup umožňuje zapojení žáka podle jeho individuálních možností. “Konstruuje” si totiž sám své poznání - na svou úroveň znalostí a dovedností, které si o tématu vybaví, "napojuje" to, co považuje za nejdůležitější z nově získaných poznatků a dovedností. To ho velmi motivuje. Díky tomu přebírá zodpovědnost za své učení a výsledky své práce. Rozvíjí svou samostatnost, učí se pracovat s různými informačními zdroji, řeší problémy. Kromě osvojení "učiva" žák získává navíc dovednosti organizační, řídící, plánovací, hodnotící, učí se spolupracovat, rozvíjí své komunikativní schopnosti, vzájemnému respektu, rozvíjí svou tvořivost, aktivitu a fantazii. Pro učitele je tento způsob výuky také obohacením. Učí se nové roli, roli průvodce. Rozšiřuje svůj repertoár vyučovacích strategií, užívá nových možností hodnocení a sebehodnocení, rozšiřuje své dovednosti organizační.

 

Samozřejmě vedle nesporných přínosů je před námi velká výzva zvládnout vyšší časovou náročnost na přípravu a řešení projektu, postupně vybavit žáky potřebnými kompetencemi, popasovat se s vyšší náročností při hodnocení průběhu a výstupů projektu. A zejména překonat své pedagogické stereotypy a proměnit své myšlení, myslet v širších časových kontextech a naučit se vnímat žáka v jeho celistvosti. Od září letošního roku jsme si vyvinuli některé "nástroje", které nám budou při zavádění projektového vyučování a tematické integrované výuky pomáhat. Tzv. "košilky projektu" uceleným způsobem rámují projektovou a tématickou práci - o čem projekt je, jaké zahrnuje předměty a povinné výstupy, je zde popsané plánování, průběh a vyhodnocení projektu, obsahuje kritéria pro hodnocení úrovně dosažení povinných výstupů. V projektovém deníku žák zachycuje plánování a zejména konkrétní průběh projektových prací.

 

Téma povinných výstupů je pro nás v této chvíli zásadní. Garantujeme, že prostřednictvím projektů žáci naplní všechny povinné školní výstupy obsažené ve Školním vzdělávacím programu. Pracujeme také ve spolupráci s externím dodavatelem na nadstandardní aplikaci, která umožní mít okamžitý přehled o tom, který žák pracuje na kterých projektech a jaké výstupy si v nich naplňuje. Rodiče žáků naší školy mohou nahlédnout na výstupy proběhlých projektů na sdílených googlovských discích. Ukázkovou KOŠILKU a CHECKLIST - záznamový arch pro sebehodnocení projektu "Vánoční dílna" jsou k nahlédnutí v odkazech.

 

Mgr. Jindřich Monček

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

František Brož - podpora v modulární výuce

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb