Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

-

Číslo účtu
2901549390/2010

 

BESEDA na škole Jedna radost s psychoterapeutkou a psycholožkou Mgr. Danou Kynclovou

 

MŮJ SOUROZENEC MÁ HANDICAP – JAK MI V TOM JE A CO POTŘEBUJI?

 

 

Téma je velmi citlivé, emočně silně nabité, a pro sdílení vyžaduje odvahu. Tím chci poděkovat všem, kteří tuto odvahu našli a sdíleli své příběhy.

 

První část besedy byla věnovaná tématu rodiny v krizi. Padla zkušenost, že může trvat i několik let než se rodiče dopracují ke smíření a otevřou se jim nové horizonty. Každý člověk má své tempo a svůj jedinečný způsob, jak se s krizí vyrovnat. Navíc v tomto případě nemají rodiče na hledání ztracené rovnováhy čas ani prostor, protože péče o postižené dítě nepočká.

 

Jedno však mají všichni lidé v krizi společné - musí si vytvořit zvládací strategie. Nejvýstižnější je pojem strategie přežití, protože často jde u vyčerpaných rodičů skutečně o přežití. Nejčastější jsou odklony od zátěže, pasivní obrany - alkohol, deprese až rezignace nebo aktivní obrany - nadměrná aktivita v podobě nadměrného pracovního vytížení, překotné hledání alternativní léčby aj.

 

Ať tak či tak, strategie přežití jsou PŘIROZENOU REAKCÍ NA NEPŘIROZENÉ PODMÍNKY ŽIVOTA. Proto jakékoliv pocity selhání, viny nejsou na místě a bezmoc rodičů jen posilují.

 

Druhá část besedy byla věnovaná sourozenci v krizi, protože těžká situace v rodině je zátěží i pro něj. Dá se říci, že je de facto také handicapován. Nejčastější způsob, jakým se zdravý sourozenec vyrovnává se svojí situací, je vývojová regrese, tzn. chování dítěte najednou nedopovídá jeho věku. Vývojové regrese jsou nejvíce viditelné ve ztrátě dosavadních kompetencí (samostatnost, odolnost vůči zátěži, školní motivovanost apod.). Jejich smyslem je dostat se na takovou úroveň, ve které má dítě pocit, že dané nároky zvládá. Z klinického pohledu se jedná o způsob, jak zmírnit úzkosti, které jsou v pozadí každé vývojové regrese. Významné jsou také pro udržení sebeúcty dítěte. Komunikační kanál této životní situace dítěte je poutání pozornosti dospělých. Jejich cílem je zařídit si pomoc (volání o pomoc).

 

Tato rozporuplná situace vyvolává v rodičích přirozeně velkou míru nejistotu, nevědí, jak s dítětem zacházet. A rizika jsou nasnadě: přílišná podpora regrese může tuto obranu zacyklit a blokovat vývoj. Na druhou stranu nároky, které není dítě schopno plnit, posilují regresi. Celá situace tak může vést k nové krizi v rodině.

Mgr. Dana Kynclová

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

František Brož - podpora v modulární výuce

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb