ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 


 


 

Mgr. Miroslava Homolová Mgr. Miroslava Homolová

Ředitelka, speciání pedagog

 

Vystudovala učitelství pro první stupeň a speciální pedagogiku na PF Univerzity v Hradci Králové. Působila na málotřídní i plně organizované škole, na dva roky zvolila pro svou rodinu domácí vzdělávání. Absolvovala množství vzdělávacích kurzů, rozšířila si dovednosti v různorodých profesních rolích jako učitelka, výchovná poradkyně, speciální pedagog, školitelka a průvodkyně začínajících učitelů, koordinátorka a implementátorka spousty užitečných vzdělávacích nástrojů. Od minulého roku spoluorganizuje odborné setkávání pedagogů v oblasti podpůrné speciálněpedagogické péče, zárověň připravuje tvůrčí programy pro spolupráci škol na úrovni základního i středního vzdělávání.

Ve vlastním životě je manželkou, maminkou třech dětí i pěstounkou. Hraje na flétnu a klavír, ráda zpívá, cestuje a velmi ráda vytváří zázemí své rodině.

Její pedagogické motto je ”Pomoz mi, abych to dokázal sám” aneb “give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime.”


 

Mgr. Jindřich Monček Mgr. Jindřich Monček

Zřizovatel školy, mentorská a ředitelská podpora


Vystudoval PedF UK Praha, obor učitelství pro 1. stupeň základní školy se zaměřením na hudební výchovu. Absolvoval množství navazujících kurzů zejména v oblasti mentorinku, řízení školy a metod učení. V roli učitele se zaměřoval na zavádění metod aktivního učení na obou stupních základní školy. V roli zástupce ředitele a později ředitele základní školy se zabýval tématem proměny školy na otevřenou, komunitní a učící se organizaci.

Zřizuje a pět let vedl soukromou Základní školu JEDNA RADOST v Poděbradech založenou na hodnotách sebeúcty a seberegulace, autonomie a smysluplného učení. Jako lektor, mentor a videotrenér se zaměřuje na podporu profesního i osobního rozvoje pedagogů i svých kolegů. Žije pro rodinu, školu, hledání životního poslání i naplňování snů.
"Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, které jenom ukazují, kam jít, ale sami nejdou." (J. A. Komenský)

 

 

Mgr. Lenka Mončeková Mgr. Lenka Mončeková

Zřizovatelka školy, mentorská podpora


Zřizovatelka školy, učitelka, lektorka, příležitostná autorka. Působí 20 let na základní škole na 1. a 2. stupni jako učitelka. Vystudovala FF Ostravské univerzity, obor učitelství pro 2. stupeň, aprobace Čj – HV, absolvovala dlouhodobé kurzy a semináře Začít spolu, Kritické myšlení, Integrovaná tematická výuka a projektové vyučování, Genetická metoda čtení, výuka písma Comenia Script, Metodika výuky anglického jazyka na 1. stupni. Věnuje se vzdělávání učitelů, vede semináře zaměřené na metody aktivního učení, spolupracuje jako mentorka a lektorka. Mluví anglicky, rusky.

Hraje na klavír a kytaru, aktivně zpívá, vedla dětské pěvecké sbory na ZŠ (Poděbrady, Sokoleč, Plaňany). Má dvě děti.

 

 

PhDr. Pavla Brožová

Zástupkyně ředitelky, třídní učitelka 6. třídy, vyučující českého jazyka, čtenářských dílen

 

Vystudovala český jazyk a literaturu na FFUK. Už od dob univerzitního studia se zabývá ověřováním výsledků vzdělávání v oblasti mateřského jazyka a literárních dovedností. Sama je vášnivá čtenářka a stále hledá cesty, jak čtení propojovat se vzděláváním. Je spoluautorkou několika publikací pro žáky základních i středních škol.

Mluví anglicky a německy.

 

 

Kamila ČáslavskáKamila Čáslavská

Třídní učitelka 5. ročníku, koordinátorka asistentů pedagoga, výchovná poradkyně

 

Absolvovala Obchodní akademii v Liberci.

V současné době studuje na FF UK obor pedagogika a na UJAK obor speciální pedagogika. Zkušenosti s dětmi má jako vedoucí táborů, kroužků, z doučování, od roku 2013 jako asistentka pedagoga.

Ve volném čase se ráda toulá po horách, přírodou a hledá nové cesty. Domluví se francouzsky a anglicky. Ráda čte, hraje na kytaru, klavír. Má dvě děti, se kterými objevuje svět kolem nás.

„Lidský osud není nikdy vysvětlitelný a postihnutelný z jednoho bodu, jediného hlediska, poznatelný z jedné stránky, z jednoho postoje k životu, ale jeho běh, jeho kolotání v sobě soustřeďuje klíč k porozumění a poznání života a osudu všech lidí v jeho čase žijících.“

(Jiří Kolář)

 

 

Pavel HeřmanBcA. Pavel Heřmann

Třídní učitel 3. ročníku, garant školní družiny, lektor uměleckých aktivit

 

Absolvent Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, obor Dramatická výchova. Od malička vedený k různým řemeslům, výtvarnému umění a práci s  materiálem. Aktivně se šest let účastnil Letních výtvarných dílen a  Týdnů tvořvého myšlení, kde propukla jeho vášeň k tvorbě a divadlu.

Od roku 2010 je členem a spoluzakladatelem loutkového divadla ToyMachine. Zde se realizuje jako scénograf, loutkoherec a vedoucí Výtvarně – kreativních dílen. Právě tyto dílny a jeho vysokoškolská praxe, vedly k  vzdělávání dětí v oblasti divadla a tvorby jako takové. Od roku 2015 je lektor Divadelního kroužku v DDŠ Býchory, kde spolupracuje s dětmi s  nařízenou ústavní a ochrannou výchovou.

„Divadlo spojuje všechna umění – a my, herci, jsme misionáři“ (Anton Pavlovič Čechov)

 

 

Mgr. Jiří Klečák Mgr. Jiří Klečák

Třídní učitel 8. ročníku, vyučující českého jazyka, dějepisu, výchovy k občanství a projektového vyučování

 

Absolvent Pedagogické fakulty JČU v Českých Budějovicích, obor český jazyk a literatura a latina. Od roku 2007 pracuje jako pedagog na základních i středních školách. Ve volném čase se věnuje cestování po stopách historie, za poznáním zajímavých lidí a kultur a do vysokých hor, dosud navštívil téměř tři desítky zemí mimo Evropu. Mluví anglicky a německy.

Motto: „Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ (Charles Farrar Browne)

 

 

Marie VáňováMarie Váňová

Třídní učitelka 2. ročníku, vyučující matematiky, přírodovědných předmětů a hudební výchovy na 1. stupni

 

Absolvovala Gymnázium Jiřího z Poděbrad a nyní studuje Univerzitu v Hradci Králové obor učitelství pro 1. stupeň základní školy. Ke svému studiu si vybrala dvě specializace – hudební výchovu a speciální pedagogiku. Několik let se věnuje práci s dětmi prostřednictvím pořádání dětských táborů a organizací různorodých výtvarných i sportovních aktivit. Jejím největším koníčkem je hudba, absolvovala 2. cyklus vzdělávání ve hře na klavír v ZUŠ Poděbrady, nyní reprezentuje PF UHK v klavírních soutěžích. Hraje na zobcovou flétnu, varhany a zpívá ve studentském sboru katedry hudební výchovy.


 

Lukáš NovákBc. Lukáš Novák

Vyučující tělesné výchovy na 1. a 2. stupni


Jsem Lukáš Novák a mou hlavní každodenní náplní je aktivní pohyb a zájem o zdravý životní styl. Rozhodně nejsem z těch, kteří by kázali vodu a pili víno, ale sám se snažím jít svým klientům příkladem. Aktivně se účastním různých závodů a objevuji zajímavé recepty. Neustále se v oboru vzdělávám, tím že navštěvuji různé semináře a školení o výživě a nových trendech ve cvičení. Moc mě baví směřovat lidi v oblasti pohybu a stravy na správnou cestu.

 

 

Mgr. Tereza Wohlgemuthová

Vyučující anglického jazyka na 1. stupni, školní projektová manažerka.


Vystudovala  pedagogiku a později navazující učitelství pedagogiky na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ještě za studií začala pracovat v oblasti mezinárodního spolupráce evropských školních institucí při MŠMT, což byla neuvěřitelná zkušenost. I proto je velký příznivec mezinárodního partnerství prostřednictvím projektů, neboť přináší svým aktérům nejenom nové znalosti a dovednosti, ale také nové příležitosti pro vlastní rozvoj. Učitelé a žáci se stávají více otevření a tolerantní vůči ostatním a zvyšuje se jim motivace a chuť pro další vzdělávání.

Ještě před vysokoškolským studiem žila tři roky ve Velké Británii, kde nejdříve působila jako au-pair v britských rodinách a později pracovala jako pečovatelka v domově pro seniory. "Naučit se anglicky bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsem učinila, v mnoha ohledech to obohatilo můj život. A budu moc ráda, když i našim žákům budu moci zprostředkovat příležitosti, které skýtá znalost cizího jazyka."

 

 

Marcela Fárková

- asistentka pedagoga v 5. třídě, vychovatelka školní družiny

Asistentka pedagoga v 7. ročníku, vychovatelka školní družiny, příprava předškoláčků

 

Ačkoli jsem od mládí byla obklopena dětmi, vystudovala jsem na doporučení učitelů zdravotní školu, po narození Dominika jsem dostudovala jako pomaturitní studium asistenta pedagoga, a stejně mě cesty osudu přivedly k práci s dětmi. Nejdříve jsem v Praze založila Dominikovu miniškolku a po přestěhování k Poděbradům jsem dostala příležitost ve škole "Jedna radost” pracovat jako asistent pedagoga, ve školní družině a připravovat předškoláčky k prvním krůčkům do školy.

 

 

Bc. Vladimír Privulovič

Vyučující angličtiny, projektový průvodce, vychovatel v dětském klubu


Vláďa je grafický designer a ilustrátor původem ze Srbska. Naučí Vás, jak kreslit a malovat s chutí a nadšením. Díky jeho přístupu se, jak mladší tak i dospělí, osvobodí od nejistoty a tvoří, to co je baví a motivuje pro další tvorbu. Jako tvůrce se především přiklání sféře digitální malbě a fantasy tématiky, která je jeho životní zálibou. Baví ho vyhledávát propojení mezí  literární tvorbou a vizuálním světem - odtuď zájem pro tvorbu komiksu. Současně pracuje na grafickém zpracování osobního příběhu.

Má za sebou dvě umělecké školy a neustále vyhledává zajímavé a inovativní způsoby jak učit kreslit a malovat ale i jak pracovat s dětmi.

Hraje na kytaru a zpívá. Rád hraje šachy a píše v angličtině, srbštině a češtině. K dětem cítí zodpovědnost za rozvíjení jejich tvůrčích schopností skrze hru, zábavu ale i tvrdou prácí.

Motto: "Talent je mýtus."

Jeho práci najdete na: https://www.behance.net/Vladimirious

 

 

Šárka Rzavská

Asistentka pedagoga


Vždy jsem milovala práci s dětmi a už od malička jsem byla velkou chůvou. Má láska k lidem mě dovedla k založení firmy, kde jsme pomáhali rodinám s chodem domácnosti a výchovou dětí. Také jsem často pomáhala jako primátorka dětských akcí, jako jsou karnevaly, dětské dny a velmi mě bavila spolupráce s MC Poděbrady.

V dětech vidím čisté dušičky, od kterých se máme stále co učit.

Motto: "Každá chyba, je příležitostí se něčemu naučit." Osho

 

 

 

Bc. Pavel Kudrna

Vyučující matematiky a projektové výuky

 

Mé původní technické zaměření je silnoproudá elektrotechnika. Postupem času jsem se specializoval na obor IT, ve kterém stále pracuji na různých projektových pozicích (testing, support, release manager, consultant, team leader, …).

Už na základní škole jsem si představoval, jak vyučuji. Na střední škole se tato touha zesilovala až na vysoké škole vyústila k doučování žáků základních a středních škol v matematice a fyzice, což praktikuji do dnes a silně mne to naplňuje.

Dlouho jsem snil o možnosti spolupráce se základní školou s otevřeným a respektujícím přístupem k žákům a se zaměřením na jejich inspiraci a odporu ve vzdělávání v okruzích jejich zájmů. Tento přístup k žákům a úžasnou partu učitelů jsme nalezl právě v ZŠ Jedna radost.

 

 

Zdenka Posejpalová

Asistentka pedagoga, třídní učitelka 3. ročníku

 

Má dlouhodobé zkušenosti s prací s dětmi, zejména z letních táborů. V současné době studuje UJAK obor speciální pedagika. Zpívá v kapele Votomtoje, skládá písně, ráda jezdí na kole a čte. Jejím oblíbeným autorem je Irving, Viewegh, Tolkien, C. S. Lewis.

 

 

 

Táňa Votavová

Třídní učitelka 1. trojročí, vyučující tělesné výchovy

 

Děti jsou pro mne úžasné bytosti, které si zaslouží jedinečnou pozornost. Můj přístup k dětem je velmi otevřený, komunikativní, kreativní. Ráda jim naslouchám a upřednostňuji individuální přístup.

ystudovala jsem 1.KŠPA obor  ekonomika - účetnictví, dále pak ochranu životního prostředí - UJEP. Absolvovala jsem střední soukromou školu pedagogiky a sociálních služeb v Obratani – předškolní a mimoškolní výchovu. Studovala jsem na fakultě pedagogické - Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v Plzni. Podílela jsem se na vzniku soukromé MŠ Indigo Kids v Praze. S dětmi mám dlouholetou zkušenost, ne jen z mateřské a základní školy, ale také z kroužků a táborů.

Mám tři děti, které mne stále učí novým dovednostem.
Ve volném čase cvičím jógu, Thai- Chi, jezdím na in - line bruslích, má ráda turistiku, stále se věnuje problematice životního prostředí.


 

Eliška VotavováEliška Votavová

Asistent pedagoga a vychovatelka


Vystudovala jsem střední ekonomickou v Praze. Během studia jsem chodila do skupiny PEER, kde jsem získala osvědčení 120 výcvikových hodin psychosociální průpravy v oblasti preventivních aktivit s užití PEER prvků. Ve studiu pokračuji na nástavbové střední soukromou školu pedagogiky a sociálních služeb v Obratani – předškolní a mimoškolní výchovu. Aktuálně absolvuji kurz asistenta pedagoga v Kolíně. Práce s dětmi mě velmi baví. Učení hrou je mi velmi blízké.

Ve svém volném čase se ráda věnuji zdravému životnímu stylu.

 

 

Mgr. Miroslava HomolováBc. Pavla Krausová

Asistent pedagoga a vychovatelka


Pracuji sedm let jako asistent pedagoga v mateřské a základní škole. Práce s dětmi mě baví a těším se z každího pokroku dětí. Během praxe jsem si doplnila vzdělání studiem vychovatelství na PedF UK a studiem pro asistentky pedagoga. Ve volném čase cvičím jogu, čtu, pracuji na zahradě a toulám se přírodou. Mám ráda zvířata a práci s nimi v smyslu volnočas a terapie.

V ZŠ Jedna Radost se mi líbí respektující a podporující přístup v komunikaci.

 

 

Mgr. Annamária Musílek

Asistentka pedagoga, speciální pedagog


Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Bratislavě, obor učitelství prvního stupně a speciální pedagogiku. Pro práci s malými dětmi jsem byla rozhodnutá snad odjakživa. Od studií na VŠ jsem vedla tábory pro děti s hendikepem i bez hendikepu, moderovala karnevaly, soutěže. Učila jsem v MŠ, ZŠ – přípravné třídy i čtvrtou třídu. Nejvíce mě na výuce baví, když jsou žáci zvídaví, chtějí vědět daleko více, než je v učebnici, jdou do hloubky problému. Energii mi berou lidé, které nic nebaví.

Volný čas trávím především s rodinou, kterou tvoří manžel, tři syny a dva pejskové. Ve volném čase ráda chodím na procházky, což mi pomůže dobít energii a vyčistit si hlavu.

Řídím se heslem: "Buď tam, kde je Ti dobře, a obklop se dobrými lidmi, lépe pak zvládneš ty

ostatní."

 

 

Luděk Janouch

"Univerzální pedagog", který začínal jako pedagog volného času dětí a mládeže a většinu své profesní dráhy, učil na ZŠ a Gymnáziu.

¨

Mám do roku 2020 zhruba 22,8 let pedagogické praxe, z toho pět let na Středních školách. Jsem učitelem fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, ekologie, to je má doména a velmi rád jsem učil i - občanskou výchovu, rodinnou výchovu, výchovu ke zdraví, potraviny a výživu či pěstitelské práce. Dokáži pracovat s žáky (studenty) klasickou formou, ale umím učit i alternativně (např. výukové bloky, nosná témata, individuální i kolektivní přístup k dětem...., blízko je mně výuka ve Scio školách a jim, podobných). Jsem učitel ve středním věku, svobodný, žiji s pejskem, ale jsem již "ostřílený pedagogický kantor", jemuž pomohla velice pedagogika volného času k tomu, aby pochopil, že studenti nejsou objekt, manipulovatelný dospělými a "dobou", ale spíše subjektem, kterého je třeba směřovat, ukázat cestu.... Nemám problémy s chováním svých žáků a jsou-li problémy, neřeším je "poznámkami, pomocí násilí atd.", ale v klidu a hledáním "podstaty problému". Další mou předností, jak ji vidím nejen já, je schopnost naučit žáky samostatně myslet, myslet v širších souvislostech, v mezioborovém duchu a ekogramotně. Pracovat samostatně i ve skupinkách atd.

 


 

Eduard Zubák

Průvodce dílny zaměřené na hudbu a tanec


Absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze, obor - trenér a porotce I. třídy (nejvyšší kvalifikace), specializace - taneční sport. Je sólovým flamencovým tanečníkem v muzikálu CARMEN s Lucii Bilou. Od roku 1998 trénuje sportovní taneční páry v latinskoamerických i standardních tancích, flamenco a kubanskou salsu. Vyučuje v pražských tanečních studiích jako např.: STK Praha, Heller Dance studio, Dancestation.

V roce 2007 si založil vlastní Akademii tanečního umění a sportu DUENDE v Kolíně, kde se věnuje, jak sportovním tanečním párům, tak výuce kurzů pro širokou veřejnost. Jako choreograf a tanečník se zúčastnil pořadu „STARDANCE I.“ a pořadu „BAILANDO“, spolupracoval s Karlem Gotem, Zdeňkou Žádníkovou Volencovou, Davidem Suchařípou, Lucií Bílou, Helenou Vondráčkovou, Jiřím Kornem....

MISTR České Republiky profesionálů v latinsko-amerických tancích z roku 2006, VICEMISTR ČR v Kubánské Salse z roku 2001.

 

 

Michael Smith

Vyučující anglického jazyka - rodilý mluvčí.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Iva VokáčováIng. Iva Vokáčová

Vyučující matematiky, čtenářských dílen, projektové výuky zaměřené na přirodní vědy

 

 

 

 

 

 

Jaroslava Kernová

Manažerka provozu školy

 

 


 

 

 


 

Iva Havlinová

Koordinátorka školní výdejny a sekce úklidu.


 


 

 


 

 


Externí spolupracovníci

PhDr. Dana Marková

Školní psycholožka

Psycholožka, supervizorka, lektorka. Od roku 2005 působila jako školní psycholožka na ZŠ Václava Havla v Poděbradech a od roku 2008 na ZŠ TGM v Poděbradech. Dlouholeté zkušenosti se školskou problematikou má i z působení v pedagogicko psychologické poradně.

Vedla terapeutické skupiny pro děti s ADHD, je koordinátorkou pro mimořádně nadané žáky ve Středočeském kraji. Stará se děti sociokulturně znevýhodněné. Absolvovala řadu speciálních kurzů, odborných seminářů a  výcviků, které se týkají především pedagogické a terapeutické praxe. Věnuje se individuální i rodinné psychoterapii.

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

František Brož - podpora v modulární výuce

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb