ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 


 


 

PhDr. Pavla Brožová

Vyučující českého jazyka, čtenářských dílen; projektová manažerka

 

Vystudovala český jazyk a literaturu na FFUK. Už od dob univerzitního studia se zabývá ověřováním výsledků vzdělávání v oblasti mateřského jazyka a  literárních dovedností. Sama je vášnivá čtenářka a stále hledá cesty, jak čtení propojovat se vzděláváním. Je spoluautorkou několika publikací pro žáky základních i středních škol. Pracuje zároveň ve sféře neziskového sektoru, jehož oblastí působení je pomoc ohroženým dětem. Mluví anglicky a německy.

 

 

 


 

Kamila ČáslavskáKamila Čáslavká

Třídní učitelka 4. ročníku; asistentka pedagoga ve 4. ročníku, výchovná poradkyně

 

Absolvovala Obchodní akademii v Liberci. V současné době studuje na FF UK obor pedagogika a na UJAK obor speciální pedagogika. Zkušenosti s dětmi má jako vedoucí táborů, kroužků, z doučování, od roku 2013 jako asistentka pedagoga.

Ve volném čase se ráda toulá po horách, přírodou a hledá nové cesty. Domluví se francouzsky a anglicky. Ráda čte, hraje na kytaru, klavír. Má dvě děti, se kterými objevuje svět kolem nás.

„Lidský osud není nikdy vysvětlitelný a postihnutelný z jednoho bodu, jediného hlediska, poznatelný z jedné stránky, z jednoho postoje k životu, ale jeho běh, jeho kolotání v sobě soustřeďuje klíč k porozumění a poznání života a osudu všech lidí v jeho čase žijících.“  (Jiří Kolář)

 


 

Marcela Fárková

- asistentka pedagoga v 5. třídě, vychovatelka školní družiny

Asistentka pedagoga v 6. ročníku, vychovatelka školní družiny, příprava předškoláčků.

 

Ačkoli jsem od mládí byla obklopena dětmi, vystudovala jsem na doporučení učitelů zdravotní školu, po narození Dominika jsem dostudovala jako pomaturitní studium asistenta pedagoga. A stejně mě cesty osudu přivedly k práci s dětmi. Nejdříve jsem v Praze založila Dominikovu miniškolku a po přestěhování k Poděbradům jsem dostala příležitost ve škole "Jedna radost” pracovat jako asistent pedagoga, ve školní družině a připravovat předškoláčky k prvním krůčkům do školy.

 

 

 

 

 


 

Iva Havlinová

Koordinátorka školní výdejny a sekce úklidu.

 


 

Pavel HeřmanBcA. Pavel Heřmann

Třídní učitel 2. ročníku, asistent pedagoga, vychovatel školní družiny, lektor uměleckých aktivit

 

Absolvent Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, obor Dramatická výchova. Od malička vedený k různým řemeslům, výtvarnému umění a práci s  materiálem. Aktivně se šest let účastnil Letních výtvarných dílen a  Týdnů tvořvého myšlení, kde propukla jeho vášeň k tvorbě a divadlu. Od r. 2010 je členem a spoluzakladatelem loutkového divadla ToyMachine. Zde se realizuje jako scénograf, loutkoherec a vedoucí Výtvarně – kreativních dílen. Právě tyto dílny a jeho vysokoškolská praxe, vedly k  vzdělávání dětí v oblasti divadla a tvorby jako takové. Od r. 2015 je lektor Divadelního kroužku v DDŠ Býchory, kde spolupracuje s dětmi s  nařízenou ústavní a ochrannou výchovou.

Jeho cíl: „Divadlo spojuje všechna umění – a my, herci, jsme misionáři“ (Anton Pavlovič Čechov)

 

 


 

Jaroslava Kernová

Manažerka provozu školy

 


 

Mgr. Miroslava HomolováMgr. Miroslava Homolová

Zástupkyně ředitele, speciání pedagog, výchovná poradkyně

 

Ke vzdělávání se připletla už jako malá holka, když pomáhala kamarádkám s přípravou do školy. V pubertě se na čas uchýlila do jiného oboru, aby nakonec v sobě znovuobjevila vášeň pro učitelskou profesi, která ji poskytla ohromný prostor pro celoživotní objevování a poznávání. Cítí se být více praktikem, pro svůj obor potřebovala načerpat mnoho různorodých odborných i životních zkušeností. Vystudovala učitelství pro první stupeň a speciální pedagogiku na PF Univerzity v Hradci Králové. Působila na málotřídní i plně organizované škole, na dva roky zvolila pro svou rodinu domácí vzdělávání. Absolvovala množství vzdělávacích kurzů, rozšířila si dovednosti v různorodých profesních rolích jako učitelka, výchovná poradkyně, speciální pedagog, školitelka a průvodkyně začínajících učitelů, koordinátorka a implementátorka spousty užitečných vzdělávacích nástrojů, ve vlastním životě je manželkou, maminkou třech dětí i pěstounkou. Hraje na flétnu a klavír, ráda zpívá, cestuje a velmi ráda vytváří zázemí své rodině. Její pedagogické motto je ”Pomoz mi, abych to dokázal sám” aneb “give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime.”

 


 

Mgr. Bohdana GlierováMgr. Bohdana Glierová

Vyučující  výuky zaměřené na přírodopis, zeměpis, chemii; koordinátorka EVVO

 

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Učí od roku 1991. Její profesní orientaci nasměrovalo desetileté působení na ZŠ v Libici nad Cidlinou. Zde se stala garantem nizozemsko - českého environmentálního projektu „Tulipán“. V roce 2001/2002 se tato škola stala „Ekoškolou roku". Dlouhodobě působila v komisi biologické olympiády pro základní školy. Od roku 1995 vede pro žáky terénní ekologické kurzy v terénu.

Má bohaté zkušenosti ve vzdělávání v oblasti environmentální výchovy a udržitelného rozvoje. Působí současně na EKO Gymnáziu a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady. V letech 2005 – 2007 se účastnila projektu „Ekogramotnost“, ze kterého vzešli první koordinátoři EVVO v České republice.

Je autorkou výukových programů v oblasti EVVO a udržitelného rozvoje. Podílela se na realizaci mnoha projektů pro základní a střední školy Středočeského kraje zaměřených na environmentální výchovu a badatelskou činnost. V současné době se zabývá badatelskou výukou v oblasti přírodních věd. Seznamuje s ní nejen své studenty, ale i učitele ze základních a středních škol v našem regionu.

Motto: „Chránit můžeme jen to, čemu porozumíme“

 


 

Mgr. Jiří Klečák Mgr. Jiří Klečák

Třídní učitel 9. ročníku, vyučující českého jazyka, dějepisu, výchovy k občanství a projektového vyučování

 

Absolvent Pedagogické fakulty JČU v Českých Budějovicích, obor český jazyk a literatura a latina. Od roku 2007 pracuje jako pedagog na základních i středních školách. Ve volném čase se věnuje cestování po stopách historie, za poznáním zajímavých lidí a kultur a do vysokých hor, dosud navštívil téměř tři desítky zemí mimo Evropu. Mluví anglicky a německy.

Motto: „Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ (Charles Farrar Browne 1834 – 1867)

 


 

Tomáš KotlandBc. Tomáš Kotlant, DiS.

Třídní učitel 5. ročníku, vyučující matematiky, informatiky a projektového vyučování, garant výuky informatiky

 

Absolvent Aplikované informatiky na Masarykově univerzitě v Brně, Filmové produkce a režie na VOŠ filmové ve Zlíně a ročního intenzivního pedagogického kurzu Učitel naživo v Praze. O pedagogiku se zajímá od dob svých studií na prestižním osmiletém gymnáziu v Pardubicích, kde byl výrazně nespokojen s formou a obsahem výuky.

Na škole Jedna radost působí od února 2017, do jeho kompetencí spadá matematika ve 2. trojročí a informatika se specializací na multimédia napříč všemi ročníky. Vyvíjí matematický software pro podporu žáků (demo na http://1radost.unas.cz/m/) a interaktivní testovací a výukovou platformu www.testpark.cz.

Ve volném čase se věnuje slam-poetry, animovanému filmu, teorii her, algoritmizaci, akciovému investování, teoriím o svobodě ve vzdělávání (velký fanoušek britského Summerhillu) a veškerým alternativním přístupům k životu (zejména Abraham-Hicks & Bashar, psychosomatika, kvantová realita).

Věří, že dobrý pocit žákyň a žáků během vzdělávacího procesu a autenticita jsou důležitější než studijní výsledky, rád by maximalizoval individualizaci během výuky a učil žáky to, co budou v rychle měnícím se světě skutečně potřebovat.

 


 

Bc. Pavel Kudrna

Vyučující matematiky a projektové výuky

 

Mé původní technické zaměření je silnoproudá elektrotechnika. Postupem času jsem se specializoval na obor IT, ve kterém stále pracuji na různých projektových pozicích (testing, support, release manager, consultant, team leader, …).

Už na základní škole jsem si představoval, jak vyučuji. Na střední škole se tato touha zesilovala až na vysoké škole vyústila k doučování žáků základních a středních škol v matematice a fyzice, což praktikuji do dnes a silně mne to naplňuje.

Dlouho jsem snil o možnosti spolupráce se základní školou s otevřeným a respektujícím přístupem k žákům a se zaměřením na jejich inspiraci a odporu ve vzdělávání v okruzích jejich zájmů.

Tento přístup k žákům a úžasnou partu učitelů jsme nalezl právě v ZŠ Jedna radost.

 


 

Mgr. Jindřich Monček Mgr. Jindřich Monček

Zřizovatel a ředitel školy, třídní učitel 8. ročníku.

 

Vystudoval PedF UK Praha, obor učitelství pro 1. stupeň základní školy se zaměřením na hudební výchovu. Absolvoval navazující kurzy zejména v oblasti mentorinku, řízení školy a metod učení. Zkušenosti v roli učitele zejména při zavádění metod aktivního učení na obou stupních základní školy. V roli zástupce ředitele a  později ředitele základní školy se zabýval tématem proměny školy na otevřenou, komunitní a učící se organizaci. Jako lektor, mentor a videotrenér se zaměřuje na podporu profesního rozvoje pedagogů i svých kolegů. Žije pro rodinu, baví ho domácí kutilství, zahradničení, má vášeň pro lyžování a cyklistiku.

Motto: "Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, které jenom ukazují, kam jít, ale sami nejdou." (J. A. Komenský)

 


 

Mgr. Lenka Mončeková Mgr. Lenka Mončeková

Mentorská podpora.

 

Zřizovatelka školy, učitelka, lektorka, příležitostná autorka. Působí 20 let na základní škole na 1. a 2. stupni jako učitelka. Vystudovala FF Ostravské univerzity, obor učitelství pro 2. stupeň, aprobace Čj – HV, absolvovala dlouhodobé kurzy a semináře Začít spolu, Kritické myšlení, Integrovaná tematická výuka a projektové vyučování, Genetická metoda čtení, výuka písma Comenia Script, Metodika výuky anglického jazyka na 1. stupni.

Věnuje se vzdělávání učitelů, vede semináře zaměřené na metody aktivního učení, spolupracuje jako mentorka a lektorka. Mluví anglicky, rusky.

Hraje na klavír a kytaru, aktivně zpívá, vedla dětské pěvecké sbory na ZŠ (Poděbrady, Sokoleč, Plaňany). Má dvě děti.

 


 

Šárka Němečková

Asistentka pedagoga v 5. ročníku, vychovatelka ve školním klubu. Matka dvou děti.

 

Vždy jsem milovala práci s dětmi a už od malička jsem byla velkou chůvou. Má láska k lidem mě dovedla k založení firmy, kde jsme pomáhali rodinám s chodem domácnosti a výchovou dětí. Také jsem často pomáhala jako primátorka dětských akcí, jako jsou karnevaly, dětské dny a velmi mě bavila spolupráce s MC Poděbrady.

V dětech vidím čisté dušičky, od kterých se máme stále co učit....

Motto: "Každá chyba, je příležitostí se něčemu naučit." Osho

 

 

 


 

Lukáš NovákBc. Lukáš Novák

Vyučující tělesné výchovy na 1. a 2. stupni

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bc. Vladimír Privulovič

Vyučující projektové výuky, vychovatel v školní družině, dětském klubu

Vláďa je grafický designer a ilustrátor původem ze Srbska. Naučí Vás, jak kreslit a malovat s chutí a nadšením. Díky jeho přístupu se dospělí osvobodí od nejistoty a mladší tvoří, to co je baví a motivuje pro další tvorbu.

 

K dětem má extra přístup. Představují pro něj krásné čisté duše, ke kterým cítí zodpovědnost k rozvíjení jejich talentu skrz hru a zábavu. Jeho práci najdete na: https://www.behance.net/Vladimirious

 

 

 


 

Zdenka Posejpalová

Asistentka pedagoga, třídní učitelka 3. ročníku

Má dlouhodobé zkušenosti s prací s dětmi, zejména z letních táborů. V současné době studuje UJAK obor speciální pedagika. Zpívá v kapele Votomtoje, skládá písně, ráda jezdí na kole a čte. Jejím oblíbeným autorem je Irving, Viewegh, Tolkien, C. S. Lewis.

 


 

Mgr. Eva Rejmontová

Třídní učitelka 6. ročníku, vyučující českého jazyka, čtenářských dílen, projektové výuky.


Absolvovala Pedagogickou fakultu UHK, obor český jazyk a literatura a výtvarná výchova. Ve výtvarném oboru se zaměřuje na prostorovou práci a modelování z hlíny. Hraje na klavír a zpívá.

 

 

 

 

 


 

Michael Smith

Vyučující anglického jazyka - rodilý mluvčí.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Libuše Šťastná

Arteterapeut a muzikoterapeut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Kateřina Váňová

Asistentka pedagoga, vyučující tělesné výchovy a projektové výuky

 

Absolvovala magisterské studium Učitelství výchovy ke zdraví a tělesné výchovy na Univerzitě Karlově. Při tomto studiu vedla lekce jógy pro dospělé a roztleskávačky pro dívky.

Je také absolventkou bakalářského studia Ekonomika a management na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Během této doby studovala v angličtině jeden semestr Finanční management v Dánsku.

Již při studiu Vysoké školy technické a ekonomické se ve volném čase věnovala kroužkům s dětmi v charitě, měla brigádu ve zdravé stravě a celkově se zajímala o zdravý životní styl.

Jejími koníčky jsou cestování, tanec, hudba, psaní poezie, procházky v přírodě, projížďky na koni, plavání, jóga, běh.

Je přesvědčena o tom, že stojí za to jít dál.

 


 

Marie VáňováMarie Váňová

Třídní učitelka 1. ročníku, vyučující matematiky, přírodovědných předmětů a hudební výchovy na 1. stupni

Absolvovala Gymnázium Jiřího z Poděbrad a nyní studuje Univerzitu v Hradci Králové obor učitelství pro 1. stupeň základní školy. Ke svému studiu si vybrala dvě specializace – hudební výchovu a speciální pedagogiku. Několik let se věnuje práci s dětmi prostřednictvím pořádání dětských táborů a organizací různorodých výtvarných i sportovních aktivit. Jejím největším koníčkem je hudba, absolvovala 2. cyklus vzdělávání ve hře na klavír v ZUŠ Poděbrady, nyní reprezentuje PF UHK v klavírních soutěžích. Hraje na zobcovou flétnu, varhany a zpívá ve studentském sboru katedry hudební výchovy.

 


 

Ing. Iva VokáčováIng. Iva Vokáčová

Třídní učitelka . ročníku, vyučující matematiky, čtenářských dílen, projektové výuky zaměřené na fyziku a pracovní činnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Mgr. Tereza Wohlgemuthová

Vyučující anglického jazyka na 1. stupni, školní projektová manažerka.

 

Vystudovala  pedagogiku a později navazující učitelství pedagogiky na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ještě za studií začala pracovat v oblasti mezinárodního spolupráce evropských školních institucí při MŠMT, což byla neuvěřitelná zkušenost. I proto je velký příznivec mezinárodního partnerství prostřednictvím projektů, neboť přináší svým aktérům nejenom nové znalosti a dovednosti, ale také nové příležitosti pro vlastní rozvoj. Učitelé a žáci se stávají více otevření a tolerantní vůči ostatním a zvyšuje se jim motivace a chuť pro další vzdělávání.

Ještě před vysokoškolským studiem žila tři roky ve Velké Británii, kde nejdříve působila jako au-pair v britských rodinách a později pracovala jako pečovatelka v domově pro seniory. "Naučit se anglicky bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsem učinila, v mnoha ohledech to obohatilo můj život. A budu moc ráda, když i našim žákům budu moci zprostředkovat příležitosti, které skýtá znalost cizího jazyka."

 


 

Eduard Zubák

Vyučující projektové dílny zaměřené na tanec

 

Absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, obor-trenér a porotce I. třídy (nejvyšší kvalifikace), specializace - taneční sport.

Je sólovým flamencovým tanečníkem v muzikálu CARMEN s Lucii Bilou.

Od roku 1998 trénuje sportovní taneční páry v latinskoamerických i standardních tancích, flamenco a kubanskou salsu.

Vyučuje v pražských tanečních studiích jako např.: STK Praha, Heller Dance studio, Dancestation.

V roce 2007 si založil vlastní Akademii tanečního umění a sportu DUENDE v Kolíně, kde se věnuje, jak sportovním tanečním párům, tak výuce kurzů pro širokou veřejnost. Jako choreograf a tanečník se zúčastnil pořadu „STARDANCE I.“ a pořadu „BAILANDO“, spolupracoval s Karlem Gotem, Zdeňkou Žádníkovou Volencovou, Davidem Suchařípou, Lucií Bílou, Helenou Vondráčkovou, Jiřím Kornem....

MISTR České Republiky profesionálů v latinsko-amerických tancích z roku 2006, VICEMISTR ČR v Kubánské Salse z roku 2001.

 


Externí spolupracovníci

PhDr. Dana Marková

Školní psycholožka

Psycholožka, supervizorka, lektorka. Od roku 2005 působila jako školní psycholožka na ZŠ Václava Havla v Poděbradech a od roku 2008 na ZŠ TGM v Poděbradech. Dlouholeté zkušenosti se školskou problematikou má i z působení v pedagogicko psychologické poradně.

Vedla terapeutické skupiny pro děti s ADHD, je koordinátorkou pro mimořádně nadané žáky ve Středočeském kraji. Stará se děti sociokulturně znevýhodněné. Absolvovala řadu speciálních kurzů, odborných seminářů a  výcviků, které se týkají především pedagogické a terapeutické praxe. Věnuje se individuální i rodinné psychoterapii.

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb