ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

 

 

Vedení

 

Mgr. Miroslava Homolová Mgr. Miroslava Homolová

Ředitelka školy

 

Vystudovala učitelství pro první stupeň a speciální pedagogiku na PF Univerzity v Hradci Králové. Působila na málotřídní i plně organizované škole, na dva roky zvolila pro svou rodinu domácí vzdělávání. Absolvovala množství vzdělávacích kurzů, rozšířila si dovednosti v různorodých profesních rolích jako učitelka, výchovná poradkyně, speciální pedagog, školitelka a průvodkyně začínajících učitelů, koordinátorka a implementátorka spousty užitečných vzdělávacích nástrojů. Od minulého roku spoluorganizuje odborné setkávání pedagogů v oblasti podpůrné speciálněpedagogické péče, zárověň připravuje tvůrčí programy pro spolupráci škol na úrovni základního i středního vzdělávání.

Ve vlastním životě je manželkou, maminkou třech dětí i pěstounkou. Hraje na flétnu a klavír, ráda zpívá, cestuje a velmi ráda vytváří zázemí své rodině.

Její pedagogické motto je ”Pomoz mi, abych to dokázal sám” aneb “give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime.”


 

PhDr. Pavla Brožová

Zástupkyně ředitelky, třídní učitelka 7. třídy, vyučující českého jazyka a čtenářských dílen

 

Vystudovala český jazyk a literaturu na FFUK. Už od dob univerzitního studia se zabývá ověřováním výsledků vzdělávání v oblasti mateřského jazyka a literárních dovedností. Sama je vášnivá čtenářka a stále hledá cesty, jak čtení propojovat se vzděláváním. Je spoluautorkou několika publikací pro žáky základních i středních škol.

Mluví anglicky a německy.

 

 

Mgr. Lenka Mončeková Mgr. Lenka Mončeková

Zřizovatelka školy, třídní učitelka 8. třídy, mentorská podpora


Zřizovatelka školy, učitelka, lektorka, příležitostná autorka. Působí 20 let na základní škole na 1. a 2. stupni jako učitelka. Vystudovala FF Ostravské univerzity, obor učitelství pro 2. stupeň, aprobace Čj – HV, absolvovala dlouhodobé kurzy a semináře Začít spolu, Kritické myšlení, Integrovaná tematická výuka a projektové vyučování, Genetická metoda čtení, výuka písma Comenia Script, Metodika výuky anglického jazyka na 1. stupni. Věnuje se vzdělávání učitelů, vede semináře zaměřené na metody aktivního učení, spolupracuje jako mentorka a lektorka. Mluví anglicky, rusky.

Hraje na klavír a kytaru, aktivně zpívá, vedla dětské pěvecké sbory na ZŠ (Poděbrady, Sokoleč, Plaňany). Má dvě děti.

 

 

Učitelé

 

 

Kamila ČáslavskáKamila Čáslavská

Třídní učitelka 6. ročníku, koordinátorka asistentů pedagoga, výchovná poradkyně, projektový průvodce

 

Absolvovala Obchodní akademii v Liberci.

V současné době studuje na FF UK obor pedagogika a na UJAK obor speciální pedagogika. Zkušenosti s dětmi má jako vedoucí táborů, kroužků, z doučování, od roku 2013 jako asistentka pedagoga.

Ve volném čase se ráda toulá po horách, přírodou a hledá nové cesty. Domluví se francouzsky a anglicky. Ráda čte, hraje na kytaru, klavír. Má dvě děti, se kterými objevuje svět kolem nás.

„Lidský osud není nikdy vysvětlitelný a postihnutelný z jednoho bodu, jediného hlediska, poznatelný z jedné stránky, z jednoho postoje k životu, ale jeho běh, jeho kolotání v sobě soustřeďuje klíč k porozumění a poznání života a osudu všech lidí v jeho čase žijících.“

(Jiří Kolář)

 

 

Mgr. Jiří Klečák Mgr. Jiří Klečák

Třídní učitel 9. ročníku, vyučující českého jazyka, projektový průvodce humanitních věd

 

Absolvent Pedagogické fakulty JČU v Českých Budějovicích, obor český jazyk a literatura a latina. Od roku 2007 pracuje jako pedagog na základních i středních školách. Ve volném čase se věnuje cestování po stopách historie, za poznáním zajímavých lidí a kultur a do vysokých hor, dosud navštívil téměř tři desítky zemí mimo Evropu. Mluví anglicky a německy.

Motto: „Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ (Charles Farrar Browne)

 

 

Pavel HeřmanBcA. Pavel Heřmann

Třídní učitel 3. ročníku, garant školní družiny

 

Absolvent Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, obor Dramatická výchova. Od malička vedený k různým řemeslům, výtvarnému umění a práci s materiálem. Aktivně se šest let účastnil Letních výtvarných dílen a Týdnů tvořvého myšlení, kde propukla jeho vášeň k tvorbě a divadlu.

Od roku 2010 je členem a spoluzakladatelem loutkového divadla ToyMachine. Zde se realizuje jako scénograf, loutkoherec a vedoucí Výtvarně – kreativních dílen. Právě tyto dílny a jeho vysokoškolská praxe, vedly k vzdělávání dětí v oblasti divadla a tvorby jako takové. Od roku 2015 je lektor Divadelního kroužku v DDŠ Býchory, kde spolupracuje s dětmi s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou.

„Divadlo spojuje všechna umění – a my, herci, jsme misionáři“ (Anton Pavlovič Čechov)

 

 

Mgr. Tereza Wohlgemuthová

Školní projektová manažerka

 

Vystudovala  pedagogiku a později navazující učitelství pedagogiky na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ještě za studií začala pracovat v oblasti mezinárodního spolupráce evropských školních institucí při MŠMT, což byla neuvěřitelná zkušenost. I proto je velký příznivec mezinárodního partnerství prostřednictvím projektů, neboť přináší svým aktérům nejenom nové znalosti a dovednosti, ale také nové příležitosti pro vlastní rozvoj. Učitelé a žáci se stávají více otevření a tolerantní vůči ostatním a zvyšuje se jim motivace a chuť pro další vzdělávání.

Ještě před vysokoškolským studiem žila tři roky ve Velké Británii, kde nejdříve působila jako au-pair v britských rodinách a později pracovala jako pečovatelka v domově pro seniory. "Naučit se anglicky bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsem učinila, v mnoha ohledech to obohatilo můj život. A budu moc ráda, když i našim žákům budu moci zprostředkovat příležitosti, které skýtá znalost cizího jazyka."

 

 

Lukáš Novák

Bc. Lukáš Novák

Vyučující tělesné výchovy na 1. a 2. stupni

 

Mou hlavní každodenní náplní je aktivní pohyb a zájem o zdravý životní styl. Rozhodně nejsem z těch, kteří by kázali vodu a pili víno, ale sám se snažím jít svým klientům příkladem. Aktivně se účastním různých závodů a objevuji zajímavé recepty. Neustále se v oboru vzdělávám, tím že navštěvuji různé semináře a školení o výživě a nových trendech ve cvičení. Moc mě baví směřovat lidi v oblasti pohybu a stravy na správnou cestu.

 

 

Zdenka Posejpalová
Třídní učitelka 5. ročníku, vyučující ruského a českého jazyka, projektový průvodce


Má dlouhodobé zkušenosti s prací s dětmi, zejména z letních táborů. V současné době studuje UJAK obor speciální pedagika. Zpívá v kapele Votomtoje, skládá písně, ráda jezdí na kole a čte. Její oblíbený autoři jsou Irving, Viewegh, Tolkien, C. S. Lewis.

 

 

Bc. Vladimír Privulovič

Vyučující angličtiny, projektový průvodce, třídní učitel 4. ročníku


Vláďa je grafický designer a ilustrátor původem ze Srbska. Naučí Vás, jak kreslit a malovat s chutí a nadšením. Díky jeho přístupu se, jak mladší tak i dospělí, osvobodí od nejistoty a tvoří, to co je baví a motivuje pro další tvorbu. Jako tvůrce se především přiklání sféře digitální malbě a fantasy tématiky, která je jeho životní zálibou. Baví ho vyhledávát propojení mezí  literární tvorbou a vizuálním světem - odtuď zájem pro tvorbu komiksu. Současně pracuje na grafickém zpracování osobního příběhu.

Má za sebou dvě umělecké školy a neustále vyhledává zajímavé a inovativní způsoby jak učit kreslit a malovat ale i jak pracovat s dětmi.

Hraje na kytaru a zpívá. Rád hraje šachy a píše v angličtině, srbštině a češtině. K dětem cítí zodpovědnost za rozvíjení jejich tvůrčích schopností skrze hru, zábavu ale i tvrdou prácí.

Motto: "Talent je mýtus."

Jeho práci najdete na: https://www.behance.net/Vladimirious

 

 

Bc. Pavel Kudrna

Vyučující matematiky a projektový průvodce

 

Mé původní zaměření je silnoproudá elektrotechnika. Postupem času jsem se specializoval na obor IT, ve kterém stále pracuji na různých projektových pozicích (testing, support, release manager, consultant, team leader, …).

Už na základní škole jsem si představoval, jak vyučuji. Na střední škole se tato touha zesilovala a na vysoké škole vyústila k doučování žáků základních a středních škol v matematice a fyzice, což praktikuji dodnes a silně mne to naplňuje.
Dlouho jsem snil o možnosti spolupráce se základní školou s otevřeným a respektujícím přístupem k žákům a se zaměřením na jejich inspiraci a odporu ve vzdělávání v okruzích jejich zájmů. Tento přístup k žákům a úžasnou partu učitelů jsem nalezl právě v ZŠ Jedna radost.

 

 

Táňa Votavová

Třídní učitelka 1. ročníku

 

Děti jsou pro mne úžasné bytosti, které si zaslouží jedinečnou pozornost. Můj přístup k dětem je velmi otevřený, komunikativní, kreativní. Ráda jim naslouchám a upřednostňuji individuální přístup.
Vystudovala jsem 1. KŠPA obor  ekonomika - účetnictví, dále pak ochranu životního prostředí - UJEP. Absolvovala jsem střední soukromou školu pedagogiky a sociálních služeb v Obratani – předškolní a mimoškolní výchovu. Studovala jsem na fakultě pedagogické - Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v Plzni. Podílela jsem se na vzniku soukromé MŠ Indigo Kids v Praze. S dětmi mám dlouholetou zkušenost, ne jen z mateřské a základní školy, ale také z kroužků a táborů.
Mám tři děti, které mne stále učí novým dovednostem.
Ve volném čase cvičím jógu, Thai- Chi, jezdím na in - line bruslích, má ráda turistiku, stále se věnuje problematice životního prostředí.

 

 

Eliška VotavováEliška Votavová

Asistent pedagoga a vychovatelka, třídní učitelka 2. ročníku


Vystudovala jsem střední ekonomickou v Praze. Během studia jsem chodila do skupiny PEER, kde jsem získala osvědčení 120 výcvikových hodin psychosociální průpravy v oblasti preventivních aktivit s užití PEER prvků. Ve studiu pokračuji na nástavbové střední soukromou školu pedagogiky a sociálních služeb v Obratani – předškolní a mimoškolní výchovu. Aktuálně absolvuji kurz asistenta pedagoga v Kolíně. Práce s dětmi mě velmi baví. Učení hrou je mi velmi blízké.

Ve svém volném čase se ráda věnuji zdravému životnímu stylu.

 

 


Ing. Marcela Dvořáková-Meidingerová

Vyučující francouzského jazyka

 

V 70. letech jsem vystudovala matematický obor na Vysoké škole ekonomické v Praze, ale následná práce v oblasti výpočetní techniky byla cizí mé duši. Jediné, pro co jsem tehdy žila, byly tábory pro děti zaměstnanců, kde jsem pracovala jako vedoucí. Když se mi narodila dcera, dala jsem dohromady skupinu pražských dětí a osm let organizovala tábory podle svých představ: svobodné,  respektující osobnost každého dítěte i dospělých, kteří věnovali dětem svůj volný čas. Nevěděla jsem tehdy nic o alternativní výchově, přesto jsem ji intuitivně praktikovala.

V 90.letech jsem odešla do Francie, kde jsem se vdala a studovala, získala jsem magisterský titul v oboru didaktiky francouzštiny. V neziskové organizaci C.E.M.E.A jsme s manželem školili mladé Francouze pro práci s dětmi ve volném čase. Tam jsem se poprvé seznámila s metodami « éducation nouvelle » (alternativní výchova).

Více než 20 let jsme potom s manželem cestovali po světě a vyučovali francouzštinu: v Čechách, v Mexiku, v USA a v Jižní Koreji. Napsali jsme spolu několik učebnic, vedli skupiny amaterského divadla, školili budoucí učitele francouzštiny. V Koreji jsem se nadchla pro kresbu tuší a ilustrovala několik knih. Vrátila jsem se do Čech v prosinci 2019 s chutí pokračovat  v tom krásném dobrodružství, kterým je pro mě život.


 

Bc. Lucie Kubínová

Vyučující anglického a německého jazyka, projektový průvodce přírodních věd


Vystudovala střední pedagogickou školu a poté německou a polskou filologii. Několik let pracovala jako tlumočnice a psychoterapeutka. Práce s dětmi a lidmi všeobecně je její vášní. Ráda se učí novým věcem. Před rokem začala tančit salsu a bachatu, cestuje a věnuje se rodině.

 

 

Kateřina Černá

Vyučující matematiky, projektový průvodce


Vystudovala Nymburské Gymnázium a nyní se nadále věnuje studiu na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.

Práce s dětmi jí byla vždy velice blízká. Několikrát se účastnila dětských příměstských táborů a sportovních soustředění, kde zajišťovala program a dozor nad dětmi. Ve svém volném čase se věnuje cestování a osobnímu rozvoji.

 

 

Michael Smith

Vyučující anglického jazyka - rodilý mluvčí.

 

 

 

 

 

 

 


Ing. Iva VokáčováIng. Iva Vokáčová

Vyučující matematiky, čtenářských dílen, projektové výuky zaměřené na přirodní vědy

 

 

 

 

 

 

 

Asistenti

 

Mgr. Annamária Musílek

Speciální pedagog


Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Bratislavě, obor učitelství prvního stupně a speciální pedagogiku. Pro práci s malými dětmi jsem byla rozhodnutá snad odjakživa. Od studií na VŠ jsem vedla tábory pro děti s hendikepem i bez hendikepu, moderovala karnevaly, soutěže. Učila jsem v MŠ, ZŠ – přípravné třídy i čtvrtou třídu. Nejvíce mě na výuce baví, když jsou žáci zvídaví, chtějí vědět daleko více, než je v učebnici, jdou do hloubky problému. Energii mi berou lidé, které nic nebaví.
Volný čas trávím především s rodinou, kterou tvoří manžel, tři syny a dva pejskové. Ve volném čase ráda chodím na procházky, což mi pomůže dobít energii a vyčistit si hlavu.
Řídím se heslem: "Buď tam, kde je Ti dobře, a obklop se dobrými lidmi, lépe pak zvládneš ty
ostatní."

 


Šárka Rzavská

Asistentka pedagoga


Vždy jsem milovala práci s dětmi a už od malička jsem byla velkou chůvou. Má láska k lidem mě dovedla k založení firmy, kde jsme pomáhali rodinám s chodem domácnosti a výchovou dětí. Také jsem často pomáhala jako primátorka dětských akcí, jako jsou karnevaly, dětské dny a velmi mě bavila spolupráce s MC Poděbrady.

V dětech vidím čisté dušičky, od kterých se máme stále co učit.

Motto: "Každá chyba, je příležitostí se něčemu naučit." Osho

 

 

Mgr. Miroslava HomolováBc. Pavla Krausová

Asistent pedagoga a vychovatelka


Pracuji sedm let jako asistent pedagoga v mateřské a základní škole. Práce s dětmi mě baví a těším se z každího pokroku dětí. Během praxe jsem si doplnila vzdělání studiem vychovatelství na PedF UK a studiem pro asistentky pedagoga. Ve volném čase cvičím jogu, čtu, pracuji na zahradě a toulám se přírodou. Mám ráda zvířata a práci s nimi v smyslu volnočas a terapie.

V ZŠ Jedna Radost se mi líbí respektující a podporující přístup v komunikaci.

 

 

Marcela Fárková

- asistentka pedagoga v 5. třídě, vychovatelka školní družiny

Asistentka pedagoga v 8. ročníku, vychovatelka školní družiny, příprava předškoláčků

 

Ačkoli jsem od mládí byla obklopena dětmi, vystudovala jsem na doporučení učitelů zdravotní školu, po narození Dominika jsem dostudovala jako pomaturitní studium asistenta pedagoga, a stejně mě cesty osudu přivedly k práci s dětmi. Nejdříve jsem v Praze založila Dominikovu miniškolku a po přestěhování k Poděbradům jsem dostala příležitost ve škole "Jedna radost” pracovat jako asistent pedagoga, ve školní družině a připravovat předškoláčky k prvním krůčkům do školy.

- asistentka pedagoga v 5. třídě, vychovatelka školní družiny

 

 

Iveta Horáková

Vychovatelka, asistent pedagoga


Jako studentka gymnázia se zájmem o vědy matematické a technické, jsem se viděla jako učitelka matematiky. Od školních let jsem byla velmi sportovní. Ve volném čase bruslím, lyžuji a cvičím jógu. Má vášeň k tvoření se rozvíjela na drátkování, šití módních oděvů, které ráda předám mladší generaci.

Ve svém životě a výchově tří děti, jsem došla k závěru, jak nepotlačovat genialitu lidí - nechme je řídit sami sebe a to už od dětství.

 

 

Eli Horynová

Asistentka pedagoga

 

Od dětství se věnuji hlídání dětí. Pracovala jsem jako průvodce dětské skupiny, učitel MŠ, lektorka dramatické výchovy, výtvarné výchovy, tanců a tvořivých dílen. S dětmi pracuji již několik let, zkušenosti jsem získala převážně ze specializovaných zařízení jako je Jedličkův ústav, škola pro děti s autismem, mezigenerační centrum Julie, rodinné centrum Pexeso, MŠ a ZŠ Kolín.

Za pochodu života jsem se začala dostávat k mnoha terapiím, které mě samotnou inspirovali. Vždy jsem se ráda učila nové věci. Cesta mého života mě dovedla k úzké spolupráci s poruchou autistického spektra, dětem s ADHD, s neslyšícími, dětskou mozkovou obrnou, s vývojovou dysfázií, svalovou dystrofií, Downovým syndromem a podrobnějšímu studiu. Sama jsem matkou dítěte, které se narodilo s těžkou zrakovou vadou, která s sebou nesla 3 roky intenzivní rehabilitace. Můj syn, který byl slepý na jedno oko, získal zpět svůj zrak. A proto vím, že všechny děti na tomto světě, mají jedinečné poslání a jsou naší největší šancí pro naše životy. Jsem jim vděčná za to, co mě naučili a stále učí. A to je láska a nové směry našich životů.

 

 

Zuzana Jakubčáková

Asistentka pedagoga

 

Vystudovala gymnázium v Turnově, poté jsem studovala několik let studiu přírodních věd na Přírodovědecké (obor Ekologická a evoluční biologie) a Pedagogické fakultě UK (obory Biologie a Výchova ke zdraví). Dále se věnovala studiu oboru Jógové terapie na Fakultě tělesné výchovy UK, studiu výživového poradenství, jazykům (zejm.angličtina, ale i němčina, letmo hindština), je nadšenec do nových technologií a IT. Její vášní je vzdělávání (se) a ráda vidí, pokud děti tuto vášeň v průběhu vývoje neztrácejí. Dva roky působila jako asistentka pedagoga na základních školách.

Ve svém volném čase se věnuje sportu (běh, jóga), turistice, cestování, četbě zejména fantasy a sci-fi literatury, filmu.

 

 

Kancelář

 


Anna Bárta

Manažer administrativy

 

 

Zdenka Švábova

Administrace

 

 

 

Školní výdejna a sekce úklidu

 

Iva Havlinova

 


 


 

 


 

 


 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

František Brož - podpora v modulární výuce

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb