Cestování vesmírem
Budeme poznávat planety sluneční soustavy i jejich oběžnice a hledat jejich fyzikální zákonitosti. Podíváme se do historie vesmírných letů a touhy kam posouvat hranice dalších možností dobývání vesmíru. V historii se přeneseme více do minulosti a navštívíme svět mytologie hvězd, na možnosti orientace starých mořeplavců podle hvězd. Budeme moci pracovat s technickými pomůckami (počítačové aplikace, pozorování oblohy) a mapami hvězdných soustav.
přírodní vědy, matematika, člověk a jeho svět
Divadelní dílna
žáci secvičí divadelní předstvení, vytvoří kulisy, hudební doprovod
český jazyk a literatura, výtvarná výchova, hudební výchova, pracovní činnosti
Digitální dílna
Scratch
Základy interaktivity v digitálním prostředí.
Web
Orientace ve světě webu.
Základní principy webdesignu.
HTML5, CSS3, JS, grafika (InkScape).
Hry v HTML.
Jak vydělávat na internetu?
Film
Scénáristika (CeltX), dramaturgie, kamera, animace, hraný film, střih, zvuk a postprodukce (Ubuntu Studio).
Vytvořit samostatný film (jednotlivě či ce skupině) a poslat jej na amatérský filmový festival. Autoři přijatých filmů pak mohou na festival jet jako soutěžící (Zlaté Slunce, www.filmdat.cz).
Programování
Java (BlueJ), vývoj vlastní výpočetní aplikace v objektovém přístupu (OOP).
IVT, mediální výchova, matematika
Let`s go speak English
Školní časopis
ZŠ Jedna radost vydává svůj historicky první časopis!!!
autorozhovor s průvodkyní dílny - Maruškou Váňovou
Co tě vedlo k myšlence podpořit školní časopis u nás na škole?
Vzpomínám si na své dětství, kdy se nám v páté třídě podařillo rozjet školní časopis, který jsme následně rozdávali po celé vesnici. Práce pro něj mne velmi bavila a naplňovala (věřím, že nejen mne, ale i celý redakční tým a naše čtenáře). Ráda bych tuto RADOST umožnila i žákům Jedné RADOSTI.
Pokud se přihlásím do dílny, co mě bude čekat?
Určitě dostaneš příležitost vlastní realizace - ať už v sepisování článků, v tvoření ilustrací, fotografování, podílení se na grafice časopisu nebo vedení redakčního týmu. V průběhu roku bychom také poznávali specifika žurnalistické profese - etický kodex novináře; Jak vést rozhovor? Jak citovat? Budeš si moci vyzkoušet různé redaktorské role, jako jsou šéfredaktor, redaktor, korektor, grafik, ...
Co bys popřála budoucímu redakčnímu týmu?
Aby se v časopisové dílně našli. Aby je práce bavila. Přeji jim, aby radost, kterou vloží do svých článků a grafik, se roznesla jako pameliškové chmýří za větru.
český jazyk a litertura, výtvarná výchova, mediální výchova, IVT
Tanec jako prostředek komunikace
Tanec je řeč, kterou jde vyjádřit vše, co nedokážeme říci slovy. Není to bezduché poskakování a trdlovani jak se mnozí domnívají. Každé batole ještě než začne mluvit a chodit, už tančí a stačí mu k tomu jen se nečeho pridržovat.
Tanec je vzácný dar, který v nás budí skryté emoce, touhy a přání.
Tanec nás udržuje v harmonii těla mysli a duše. Jeden africky kmen považuje tanec za modlitbu nohou, a to je   důkaz, že tanec je posvátný.
S dětmi budeme zkoumat různé rytmy, především španělské a indicke lidové hudby, použijeme rekvizity a zvláštní alternativni lidove nastroje, naučíme se pouzivat telo jako nastroj a budeme pracovat ve skupinách
hudební výchova, tělesná výchova, výchova ke zdraví

Projektové dílny 1. (2018/19 - 2. a 3. trojročí)

 

Cestování vesmírem

Budeme poznávat planety sluneční soustavy i jejich oběžnice a hledat jejich fyzikální zákonitosti. Podíváme se do historie vesmírných letů a touhy kam posouvat hranice dalších možností dobývání vesmíru. V historii se přeneseme více do minulosti a navštívíme svět mytologie hvězd, na možnosti orientace starých mořeplavců podle hvězd. Budeme moci pracovat s technickými pomůckami (počítačové aplikace, pozorování oblohy) a mapami hvězdných soustav.

 

přírodní vědy, matematika, člověk a jeho svět

 


 

Divadelní dílna

Budeme pracovat s prostředky a postupy divadelního umění, soustředíme se na lidské jednání a mezilidské vztahy, setkáme se vším, co k divadlu patří - práce s prostorem, předměty, zvuky, emocemi ... Vyrobíme si vlastní kulisy a loutky. Výstupem může být krátké představení pro spolužáky.

 

dramatická výchova, český jazyk a literatura, výtvarná výchova, hudební výchova, pracovní činnosti

 


Digitální dílna

Scratch
Základy interaktivity v digitálním prostředí.

Web
Orientace ve světě webu.
Základní principy webdesignu.
HTML5, CSS3, JS, grafika (InkScape). Hry v HTML.
Jak vydělávat na internetu?

Film
Scénáristika (CeltX), dramaturgie, kamera, animace, hraný film, střih, zvuk a postprodukce (Ubuntu Studio).
Vytvořit samostatný film (jednotlivě či ce skupině) a poslat jej na amatérský filmový festival. Autoři přijatých filmů pak mohou na festival jet jako soutěžící (Zlaté Slunce, www.filmdat.cz).

Programování
Java (BlueJ), vývoj vlastní výpočetní aplikace v objektovém přístupu (OOP).


ICT, mediální výchova, matematika, anglický jazyk, pracovní činnosti

 


Školní časopis


ZŠ Jedna radost vydává svůj historicky první časopis!!!

autorozhovor s průvodkyní dílny - Maruškou Váňovou

Co tě vedlo k myšlence podpořit školní časopis u nás na škole?
Vzpomínám si na své dětství, kdy se nám v páté třídě podařillo rozjet školní časopis, který jsme následně rozdávali po celé vesnici. Práce pro něj mne velmi bavila a naplňovala (věřím, že nejen mne, ale i celý redakční tým a naše čtenáře). Ráda bych tuto RADOST umožnila i žákům Jedné RADOSTI.

Pokud se přihlásím do dílny, co mě bude čekat?
Určitě dostaneš příležitost vlastní realizace - ať už v sepisování článků, v tvoření ilustrací, fotografování, podílení se na grafice časopisu nebo vedení redakčního týmu. V průběhu roku bychom také poznávali specifika žurnalistické profese - etický kodex novináře; Jak vést rozhovor? Jak citovat? Budeš si moci vyzkoušet různé redaktorské role, jako jsou šéfredaktor, redaktor, korektor, grafik, ...


Co bys popřála budoucímu redakčnímu týmu?
Aby se v časopisové dílně našli. Aby je práce bavila. Přeji jim, aby radost, kterou vloží do svých článků a grafik, se roznesla jako pameliškové chmýří za větru.

český jazyk a litertura, výtvarná výchova, mediální výchova, ICT, pracovní činnosti


Tanec jako prostředek komunikace

Tanec je řeč, kterou jde vyjádřit vše, co nedokážeme říci slovy. Není to bezduché poskakování a trdlovani jak se mnozí domnívají. Každé batole ještě než začne mluvit a chodit, už tančí a stačí mu k tomu jen se nečeho pridržovat.Tanec je vzácný dar, který v nás budí skryté emoce, touhy a přání.Tanec nás udržuje v harmonii těla mysli a duše. Jeden africky kmen považuje tanec za modlitbu nohou, a to je   důkaz, že tanec je posvátný. S dětmi budeme zkoumat různé rytmy, především španělské a indicke lidové hudby, použijeme rekvizity a zvláštní alternativni lidove nastroje, naučíme se pouzivat telo jako nastroj a budeme pracovat ve skupinách


hudební výchova, tělesná výchova, výchova ke zdraví

 

 

 

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

František Brož - podpora v modulární výuce

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb