O ŠKOLE

 

1. ŠKOLA V SÍTI

Školu Jedna radost zapojujeme do nejrůznějších projektů a partnerských sítí:

Respektovat a být respektován

Zapojená škola - Institut pro podporu inovativního vzdělávání

Úspěch pro každého žáka

Škola pro demokracii

Inkluzivní škola

 

2. ZÁSADNÍ PILÍŘE NAŠÍ ŠKOLY

Jsou oblasti, které jsou pro nás velmi důležité, a to hlavně:

demokratický model vzdělávání

zdravé prostředí

zdravé učení

otevřené partnerství

podpora nadaných žáků

podpora žáků s potřebou podpůrného opatření

 

3. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Chceme učit smysluplně a v souvislostech. Učivo jednotlivých oborů a předmětů se prolíná tématicky, školní výstupy jsou detailně rozpracované v ŠVP.

 

4. PODPORA ČTENÁŘSTÍ

Děti vedeme ke čtení. Díky čtenářské gramotnosti zkoumáme další obory vědění. Používáme i tyto metody:

genetická metoda čtení

čtenářské dílny

písmo Comenia Script

metody RWCT (Reading&Writing for Critical Thinking)

 

5. VÝUKA MATEMATIKY

Matematika prof. Hejného se nám líbí – učí děti přemýšlet, hledat souvislosti, bádat, poznávat… a touto cestou jdeme i my. Více o koncepci najdete zde.

 

6. PŘÍRODNÍ VĚDY

Ve výuce přírodních věd (prvouka, přírodověda, vlastivěda) je naším cílem motivovat děti k poznávání, bádání, vlastním experimentům. Zapojíme se do ekologických a enviromentálních programů (Ekoškola).

 

7. HODNOCENÍ

Vytvořili jsem si vlastní kriteriální hodnocení upřednostňovaných témat, metod a postupů. Žáci vědí dopředu, jak má vypadat "dobře dovedená práce". Pro externí hodnocení využíváme testování Kalibro, což je nástroj pro hodnocení základních škol, který dokáže změřit, jak žáci porozuměli učivu a jak ho dovedou užívat v souvislostech.

 

8. JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Uvědomujeme si důležitost jazykového vzdělávání, proto:

anglický jazyk vyučujeme už od prvního ročníku

zapojujeme se do aktivit rozvíjejících výuku jazyků: blended learning, gradované čtení v angličtině, výjezd žáků do Anglie

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb