Základní škola JEDNA RADOST- smysluplná škola

 

Zaměřujeme se na osobnostní rozvoj žáků a jejich spolupráci. Rozvíjíme jejich jazykový, rozumový a tvůrčí potenciál, umění učit se, pracovat s informacemi a vyznat se v dnešním i budoucím světě. Věříme, že je třeba školu trvale proměňovat, aby stačila měnícímu se světu. Věříme, že cesta ke kvalitnímu vzdělávání vede přes podporu žáků, pedagogů, rodičů a místní komunity.

 

 

Pilíře naší školy

Jsou oblasti, které jsou pro nás velmi důležité, a to hlavně:

demokratický model vzdělávání

zdravé prostředí

zdravé učení

otevřené partnerství

podpora nadaných žáků

podpora žáků s potřebou podpůrného opatření


 

Průřezová témata

Chceme učit smysluplně a v souvislostech. Učivo jednotlivých oborů a předmětů se prolíná tématicky, školní výstupy jsou detailně rozpracované v ŠVP.


 

Podpora čtenářství

Děti vedeme ke čtení. Díky čtenářské gramotnosti zkoumáme další obory vědění. Používáme i tyto metody:

genetická metoda čtení

čtenářské dílny

písmo Comenia Script

metody RWCT (Reading&Writing for Critical Thinking)¨


 

Výuky matematiky

Matematika prof. Hejného se nám líbí – učí děti přemýšlet, hledat souvislosti, bádat, poznávat… a touto cestou jdeme i my. Více o koncepci najdete zde.


 

Přírodní vědy

Ve výuce přírodních věd (prvouka, přírodověda, vlastivěda) je naším cílem motivovat děti k poznávání, bádání, vlastním experimentům. Zapojujeme se do ekologických a enviromentálních programů (Ekoškola).

 

 

Hodnocení

Vytvořili jsem si vlastní kriteriální hodnocení upřednostňovaných témat, metod a postupů. Žáci vědí dopředu, jak má vypadat "dobře dovedená práce". Pro externí hodnocení využíváme testování Kalibro, což je nástroj pro hodnocení základních škol, který dokáže změřit, jak žáci porozuměli učivu a jak ho dovedou užívat v souvislostech.


 

Jazykové vzdělávání

Uvědomujeme si důležitost jazykového vzdělávání, proto:

anglický jazyk vyučujeme už od prvního ročníku

zapojujeme se do aktivit rozvíjejících výuku jazyků: blended learning, gradované čtení v angličtině, výjezd žáků do Anglie

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

František Brož - podpora v modulární výuce

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb