Odhlášení obědů:
A) V době nemoci (nepřítomnosti žáka ve škole) je možné oběd vyzvednout pouze 1. den, ostatní dny je nutné odhlásit.
Vyzvednout oběd si rodiče mohou do vlastních jídlonosičů v době od 11:45 hod -12:00 hod.
Obědy žáka můžete odhlásit na emailu: info@skola1radost.cz nebo na tel.: 702 143 221, a to vždy 1 a více pracovních dnů předem do 11 hod.
V případě, že oběd neodhlásíte ani nevyzvednete, tento oběd propadá.
B) V případě školy v přírodě, adaptačního výjezdu, lyžařského výcviku a jiných školních akcí, jsou za odhlášení obědů zodpovědní rodiče žáků.
Pouze pokud se jedná o celoškolní akci, obědy jsou automaticky zrušeny!
C)  Zrušení stravného během školního roku 2020/2021 musí být podáno vždy písemně ( formulář zde) a podává se na info@skola1radsot.cz nebo v kanceláři školy.

Odhlášení obědů:

A) V době nemoci (nepřítomnosti žáka ve škole) je možné oběd vyzvednout pouze 1. den, ostatní dny je nutné odhlásit.
Vyzvednout oběd si rodiče mohou do vlastních jídlonosičů v době od 11:45 hod -12:00 hod. 
Obědy žáka můžete odhlásit na emailu: info@skola1radost.cz nebo na tel.: 702 143 221, a to vždy 1 a více pracovních dnů předem do 11 hod.
V případě, že oběd neodhlásíte ani nevyzvednete, tento oběd propadá.
B) V případě školy v přírodě, vodáckého výjezdu, lyžařského výcviku a jiných školních akcí, jsou za odhlášení obědů zodpovědní rodiče žáků.
Pouze pokud se jedná o celoškolní akci, obědy jsou automaticky zrušeny!
C)  Zrušení stravného během školního roku 2020/2021 musí být podáno vždy písemně (formulář zde) a podává se na info@skola1radsot.cz nebo v kanceláři školy.

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

František Brož - podpora v modulární výuce

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb