PLÁNOVÁNÍ A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

ŘEDITELKA ŠKOLY

Mgr. Miroslava Homolová

 

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY ŠKOLY

PhDr. Pavla Brožová


PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, VEDENÍ TŘÍD

1.-3. ročník: Taťána Votavová, Eliška Votavová BcA. Pavel Heřmann

4.–5. ročník: Bc. Vladimír privulovič, Zdenka Posejpalová,

6.- 9. ročník Kamila Čáslavská, PhDr. Pavla Brožová, Mgr. Lenka Mončeková, Mgr. Jiří Klečák

 

UČITELÉ VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ

český jazyk a literatura: PhDr. Pavla Brožová, BcA. Pavel Heřmann, Taťána Votavová, Kamila Čáslavská, Zdenka Posejpalová, Mgr. Lenka Mončeková, Mgr. Jiří Klečák

elementární čtení a psaní (1. ročník): Taťána Votavová

dějepis, výchova k občanství: Mgr. Jiří Klečák, Kamila Čáslavská, PhDr. Pavla Brožová

matematika: Mgr. Miroslava Homolová, Bc. Pavel Kudrna, Kamila Čáslavská, Taťána Votavová, BcA. Pavel Heřmann

anglický jazyk: Mgr. Jiří Klečák, BcA. Pavel Heřmann, DiS., Michael Smith, Bc. Vladimír Privulovič

ruský jazyk: Zdenka Posejpalová

Francouzský jazyk: Kamila Čáslavská

přírodní vědy: Mgr. Lucie Kubínová, Bc. Pavel Kudrna

člověk a jeho svět: Taťána Votavová, BcA. Pavel Heřmann, Zdenka Posejpalová

informatika a mediální výchova: Kamila Čáslavská, Bc. Pavle Kudrna

výtvarná, dramatická a hudební  výchova: BcA. Pavel Heřmann, Bc. Vladimír Privulovič, Zdenka Posejpalová, Taťána Votavová, Mgr. Lenka Mončeková

pracovní činnosti: BcA. Pavel Heřmann, Bc. Pavel Kudrna, Bc. Vladimír Privulovič

tělesná výchova a výchova ke zdraví: Bc. Lukáš Novák, Eliška Votavová, Bc. Vladimír Privulovič

 

 

ASISTENTI PEDAGOGA, VYCHOVATELÉ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Asistent pedagoga 1.3. roč.: Eliška Votavová

Asistent pedagoga 4.5. roč.: Bc. Pavla Krausová

Asistent pedagoga 6.9. roč.: Marcela Fárková, Šárka Rzavská, Iveta Horáková, Eli Horynová, Zuzana Jakubcová

Asitent pedagoga pro žáky s potřebou podpory z důvodů soc. znev.: Bc. Lucie Kubínová

Vychovatelé ŠD – BcA. Pavel Heřmann, Pavla Krausová, Eliška Votavová, Iveta Horáková

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Speciální pedagog - Mgr. Annamária Musílek

Výchovná poradkyně - Kamila Čáslavská

Podpora zavádění respektující komunikace, kontakt s rodiči, supervize pedagogického týmu - Mgr. Lenka Mončeková

Preventista rizikového chování - Zdenka Posejpalová

 

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

Kancelář školy - Anna Bárta, DiS., Zdena Švábová

Školní výdejna, úklid – Iva Havlinová, Pavlína Čovbanová

 

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT a MEDIÁLNÍ PODPORA

Mgr. Tereza Wohlgemutová,  Mgr. Lucie Slauková

 

RÁMCOVÝ PŘEHLED ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

zde

 

ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

  • začátek dopolední výuky: každý den v 9:00 hod.
  • dopolední vyučovací bloky (2 x 90 min.): 9:00 – 10:30; 11:00 – 12:30 hod.
  • odpolední vyučovací blok (90 min.): 13:00 – 14:30 hod.; 14:35 - 15:15

Více informací ZDE

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

František Brož - podpora v modulární výuce

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb