PLÁNOVÁNÍ A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

ŘEDITELKA ŠKOLY

Mgr. Miroslava Homolová

 

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY ŠKOLY

PhDr. Pavla Brožová


PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, VEDENÍ TŘÍD

1.-3. ročník: Taťána Votavová, Marie Váňová, BcA. Pavel Heřmann

4.–6. ročník: Zdenka Posejpalová, Kamila Čáslavská, PhDr. Pavla Brožová

7.–9. ročník: Mgr. Lenka Mončeková, Mgr. Jiří Klečák, Mgr. Miroslava Homolová

 

UČITELÉ VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ

český jazyk a literatura: PhDr. Pavla Brožová, BcA. Pavel Heřmann, Taťána Votavová, Kamila Čáslavská, Zdenka Posejpalová, Mgr. Lenka Mončeková, Mgr. Jiří Klečák

elementární čtení a psaní (1. ročník): Taťána Votavová, Marie Váňová

dějepis, výchova k občanství: Mgr. Jiří Klečák

matematika: Ing. Iva Vokáčová, Bc. Pavel Kudrna, Kamila Čáslavská, Marie Váňová, Taťána Votavová, BcA. Pavel Heřmann

anglický jazyk: Mgr. Jiří Klečák, BcA. Pavel Heřmann, DiS., Michael Smith, Bc. Vladimír Privulovič

ruský jazyk: Ing. Iva Vokáčová, Zdenka Posejpalová

přírodní vědy: Ing. Iva Vokáčová, Bc. Pavel Kudrna

člověk a jeho svět: Taťána Votavová, Marie Váňová, BcA. Pavel Heřmann, Zdenka Posejpalová, Kamila Čáslavská, PhDr. Pavla Brožová

informatika a mediální výchova: Kamila Čáslavská, Bc. Pavle Kudrna

výtvarná, dramatická a hudební  výchova: BcA. Pavel Heřmann, Bc. Vladimír Privulovič, Marie Váňová, Zdenka Posejpalová, Taťána Votavová, Kamila Čáslavská

pracovní činnosti: BcA. Pavel Heřmann, Bc. Pavel Kudrna

tělesná výchova a výchova ke zdraví: Bc. Lukáš Novák, Taťána Votavová

 

 

ASISTENTI PEDAGOGA, VYCHOVATELÉ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Asistent pedagoga 1.3. roč.: Taťána Votavová

Asistent pedagoga 4.6. roč.: Pavla Krausová, Mgr. Annamária Musílek

Asistent pedagoga 7.9. roč.: Marcela Fárková, Aniela Chudzik, Šárka Rzavská, Mgr. Zdena Hamtilová

Asisitent pedagoga pro žáky s potřebou podpory z důvodů soc. znev.: BcA. Pavel Heřmann

Vychovatelé ŠD – BcA. Pavel Heřmann, Šárka Rzavská, Bc. Vladimír Privulovič, Pavla Krausová, Aniela Chudzik

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Speciální pedagog - Mgr. Miroslava Homolová

Výchovná poradkyně - Kamila Čáslavská

Podpora zavádění respektující komunikace, kontakt s rodiči, supervize pedagogického týmu, sociální pedagog - Mgr. Lenka Mončeková

Preventista rizikového chování - Zdenka Posejpalová

Školní psycholog - PhDr. Dana Marková

 

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

Kancelář školy - Jaroslav Kernová, DiS., Šárka Rzavská

Školní výdejna, úklid – Iva Havlinová

 

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT a MEDIÁLNÍ PODPORA

Mgr. Tereza Wohlgemutová,  Mgr. Lucie Slauková

 

RÁMCOVÝ PŘEHLED ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 • přípravný týden - pondělí až čtvrtek 26. až 31. srpna 2019
 • zahájení školního roku - pondělí 2. 9. 2018 v 9.00 hod.
 • schůzka rodičů 1.-3. ročníku v pondělí 2. 9. od 10.00 hod.; schůzka rodičů 4.–9. ročníku 2. 9. od 17.00 hod.
 • adaptační výjezdy - středa až pátek 4. – 6. 9. 2019
 • Den české státnosti - 28. 9. 2019
 • seminář pro žáky 8.-9. tříd - Skrytý potenciál - 4. 10. 2019
 • rodičovská čajovna - pondělí 4. 10. 2019
 • trailový výjezd Moravský kras, Jedovnice - říjen 2019
 • Den české státnosti - 28. 10. 2019
 • podzimní prázdniny - pondělí a úterý 29. - 30. 10. 2019
 • konzultace rodič - žák - učitel (2. a 3. trojročí) - 11. a 13. 11. 2019
 • plavecký výcvik - 1.-2. třída - 14. 11., 21. 11., 28. 11., 5. 12., 12. 12.; 3.-5. třída:14. 11., 21. 11., 28. 11., 5. 12.; 12. 12.; 19. 12., 9. 1., 16. 1., 23. 1., 6. 2.
 • Den boje za svobodu a demokracii - 17. 11. 2019
 • Vánoční jarmark - 18. 12. 2019
 • vánoční prázdniny - 23. 12. 2019 až 3. 1. 2020
 • zahájení výuky po vánočních prázdninách 6. 1. 2020
 • konzultace rodič - žák - učitel (2. a 3. trojročí) - 13. a 14. 1. 2020
 • lyžařský výcvikový kurz - leden 2020
 • přijímací řízení na SŠ, talentové zkoušky a přijímací řízení na SŠ, konzervatoře - leden 2020
 • ukončení 1. pololetí, rozdání vysvěčení -  30. 1. 2020
 • pololetní prázdniny - pátek 31. 1. 2020
 • jarní prázdniny - 24. 2. - 1. 3. 2019
 • Divadlo Na Kovárně - 2. 4. 2020
 • velikonoční prázdniny - čtvrtek 9. 4. 2020
 • státní svátek - pátek 10. 4. 2020
 • Pondělí velikonoční 13. 4. 2020
 • 30. 4. ředitelské volno
 • zápis do budoucího 1. ročníku - 2. a 3. 4. 2020
 • konzultace rodič - žák - učitel (2. a 3. trojročí) - 11. a 12. 5. 2020
 • jednotné přijímací zkoušky na střední školy duben 2020 (1. termín)
 • jednotné přijímací zkoušky na střední školy duben 2020 (2. termín)
 • Svátek práce - 1. 5. 2019
 • Den osvobození - 8. 5. 2019
 • výjezdy do přírody, vodácké putování, badatelské výpravy květen/červen 2019
 • 26. 6. rozdávání vysvědčení
 • 29. a 30. 6. ředitelské volo
 • hlavní prázdniny - od středy 1. 6. do pondělí 31. 8. 2020

ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

 • začátek dopolední výuky: každý den v 9:00 hod.
 • dopolední vyučovací bloky (2x 90 min.): 9:00 – 10:30; 11:00 – 12:30 hod.
 • odpolední vyučovací blok (90 min.): 13:00 – 14:30 hod.; 14:35 - 15:15

Více informací ZDE

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

František Brož - podpora v modulární výuce

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb