PLÁNOVÁNÍ A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

ŘEDITEL ŠKOLY

Mgr. Jindřich Monček

 

ZÁSTUPCE ŘEDITELE

Mgr. Miroslava Homolová

 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, VEDENÍ TŘÍD

1. třída–3. třída: Marie Váňová, BcA. Pavel Heřmann, Zdeňka Posejpalová

4. třída–6. třída: Kamila Čáslavská, Bc. Tomáš Kotlant, DiS., Mgr. Eva Rejmontová

7. třída–9. třída: Ing. Iva Vokáčová, Mgr. Jindřich Monček, Mgr. Jiří Klečák

 

UČITELÉ VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ

český jazyk a literatura: PhDr. Pavla Brožová, Ing. Iva Vokáčová, Mgr. Eva Rejmontová, Mgr. Jiří Klečák, Marie Váňová

elementární čtení a psaní (1. ročník): Mgr. Miroslava Homolová, Marie Váňová, BcA. Pavel Heřmann

dějepis, výchova k občanství: Mgr. Jiří Klečák, Mgr. Eva Rejmontová

matematika: Mgr. Jindřich Monček, Ing. Iva Vokáčová, Bc. Tomáš Kotlant, DiS., Bc. Pavel Kudrna, Marie Váňová

anglický jazyk: Mgr. Jiří Klečák, Mgr. Tereza Wohlgemuthová, BcA. Pavel Heřmann, Bc. Tomáš Kotlant, DiS., Michael Smith

ruský jazyk: Mgr. Barbora Růžičková

přírodní vědy: zeměpis, fyzika, chemie: Mgr. Bohdana Glierová, Ing. Iva Vokáčová, Bc. Pavel Kudrna

člověk a jeho svět:  Marie Váňová, Zdenka Posejpalová, Mgr. Jiří Klečák, Mgr. Eva Rejmontová, Ing. Iva Vokáčová

informatika a mediální výchova: Mgr. Jiří Klečák, Bc. Tomáš Kotlant, DiS.

výtvarná výchova: Mgr. Eva Rejmontová, BcA. Pavel Heřmann, Mgr. Vladimír Privulovič

hudební výchova, dramatická výchova:  BcA. Pavel Heřmann, Eduard Zubák, Marie Váňová, Zdenka Posejpalová

pracovní činnosti: Ing. Iva Vokáčová, BcA. Pavel Heřmann, Mgr. Vladimír Privulovič

tělesná výchova a výchova ke zdraví: Bc. Lukáš Novák, Mgr. Kateřina Váňová, Eduard Zubák

 

 

ASISTENTI PEDAGOGA, VYCHOVATELÉ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Asistent pedagoga 1.3. roč. Zdenka Posejpalová

Asistent pedagoga 4.6. roč. Kamila Čáslavská, Marcela Fárková

Asistent pedagoga 7.9. roč. Mgr. Kateřina Váňová

Asisitent pedagoga pro žáky s potřebou podpory z důvodů soc. znev. - BcA. Pavel Heřmann

Vychovatelé ŠD – BcA. Pavel Heřmann, Mgr. Kateřina Váňová, Zdenka Posejpalová, Mgr. Vladimír Privulovič

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Speciální pedagog - Mgr. Miroslava Homolová

Výchovná poradkyně - Kamila Čáslavská

Podpora zavádění respektující komunikace, kontakt s rodiči, supervize pedagogického týmu, sociální pedagog - Mgr. Lenka Mončeková

Preventista rizikového chování - Zdenka Posejpalová

Školní psycholog - PhDr. Dana Marková

 

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

Kancelář školy - Anna Hamplová, DiS., PhDr. Pavla Brožová

Školní výdejna, úklid – Martina Mentlová

 

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT a MEDIÁLNÍ PODPORA

Mgr. Tereza Wohlgemutová, PhDr. Pavla Brožová, Ing. Jiřina Soukupová, Mgr. Lucie Slauková

 

RÁMCOVÝ PŘEHLED ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

 • přípravný týden - pondělí až čtvrtek 27. až 31. srpna 2018
 • zahájení školního roku - pondělí 3. 9. 2018 v 9.00 hod.
 • schůzka rodičů 1.-3. ročníku v pondělí 3. 9. od 10.00 hod.; schůzka rodičů 4.–9. ročníku 3. 9. od 17.00 hod.
 • adaptační výjezdy - středa až pátek 10. – 12. 9. 2018
 • Den české státnosti - pátek 28. 9. 2018
 • rodičovská čajovna - pondělí 1. 10. 2018
 • trailový výjezd Moravský kras, Jedovnice - 3. - 5. 10. 2018
 • podzimní prázdniny - pondělí a úterý 29. - 30. 10. 2018
 • konzultace rodič - žák - učitel (2. a 3. trojročí) - pondělí 5. 11. 2018
 • Vánoční jarmark - prosinec
 • vánoční prázdniny - sobota 22. 12. 2018 až středa 2. 1. 2019
 • lyžařský výcvikový kurz - 20. - 25. 1. 2019
 • přijímací řízení na SŠ, talentové zkoušky a přijímací řízení na SŠ, konzervatoře - leden 2019
 • ukončení 1. pololetí, rozdání vysvěčení -  31. 1. 2019
 • pololetní prázdniny - pátek 1. 2. 2019
 • konzultace rodič - žák - učitel (2. a 3. trojročí) - pondělí 7. 1. 2019
 • jarní prázdniny - 18.-24. 2. 2019
 • velikonoční prázdniny - čtvrtek 18. 4. 2019
 • státní svátek - pátek 19. 4. 2019
 • Pondělí velikonoční 22. 4. 2019
 • zápis do budoucího 1. ročníku - 2. a 3. 4. 2019
 • jednotné přijímací zkoušky na střední školy duben 2019 (1. termín)
 • jednotné přijímací zkoušky na střední školy duben 2019 (2. termín)
 • Den Země 22. 4. 2019
 • řediteldké volno - 29. 4.-30. 4.
 • Svátek práce - 1. 5. 2019
 • Den osvobození - 8. 5. 2019
 • výjezdy do přírody, vodácké putování, badatelské výpravy červen 2019
 • konec školního roku - pátek 28. 6. 2019
 • hlavní prázdniny - od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019

ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

 • začátek dopolední výuky: každý den v 9:00 hod.
 • dopolední vyučovací bloky (2x 90 min.): 9:00 – 10:30; 11:00 – 12:30 hod.
 • odpolední vyučovací blok (90 min.): 13:00 – 14:30 hod.; 14:30 - 15:15

Více informací ZDE

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

René Slauka - tvorba webových stránek školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb