Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

-

Číslo účtu
2901549390/2010

 

 

Žáci a žákyně ZŠ Jedna Radost se na oslavy 100 let vzniku naší republiky chystají v rámci projektových hodin již od září.

 

Prvňáci, druháci a třeťáci se v rámci projektového období nazvaného Dar republiky seznámí s významnými českými osobnostmi, sehrají divadelní kus o životě Tomáše G. Masaryka a založení Československé republiky. Zpívají písně Ach synku, synku a Kde domov můj. Zároveň pracují na vlastních projektech vztahujících se k tématu republiky, jako např. státní symboly, prezidenti ČR, válečná technika 20. století, významné osobnosti.

 

Žáci 4. 5. 6. 7. 8. a 9. třídy v projektovém období nazvaném „Když N/nový svět slaví, starý pláče?“ vyšli z myšlenek, že svět se za posledních sto let výrazně proměnil. Od absolutistických monarchií na počátku století, v nichž vládli králové či císaři, dospělo lidstvo postupně k demokratickým systémům, ve kterých o sobě rozhodují sami občané ve svobodných volbách. Na cestě ke svobodě a demokracii však byly i dvě světové války a další vojenské konflikty.

 

V rámci práce v projektových hodinách si žáci pokládali otázky: Kdo se zasloužil o proměny světa za posledních sto let? Koho napadla myšlenka vzniku samostatných národních států z mnohonárodnostní Habsburské monarchie? Co se v té době dělo jinde na světě? Kdy zmizely poslední kolonie evropských států a proč? Zbývají ještě nějaké? Touží lidé po svobodě a demokracii všude na světě, a pokud ji získají, umí s ní správně nakládat? Jak poznáme, že je stát opravdu svobodný a demokratický? Může mít takový stát v čele dědičného vládce? Co znamenají pojmy demokracie, vlastenectví dnes a co znamenaly dříve? Které osobnosti se staly symbolem svobody?

 

Můžeme těšit na prezentaci témat jako např. život T. G. Masaryka, místa spojená s T. G. Masarykem, Vývoj české státní vlajky, Podkarpatská Rus - historie a současnost, Jak ovlivnily dějiny český hokej, Významní čeští olympionici (letní olympiády).

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

František Brož - podpora v modulární výuce

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb