POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 

 

Hodnocení na vysvědčení v druhém pololetí školního roku 2019/20 se na ZŠ JEDNA RADOST - Pňov Předhradí  řídí vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen „Vyhláška“), kterou vydalo MŠMT.
Prosíme rodiče a zákonné zástupce žáků, aby podpořili své děti (pokud se nevrací do školy a nepřipravují se primárně na přijímací zkoušky na střední školu) v distanční výuce, která probíhá formou meetů a zadané práce na školním disku, nebo učebně.
V průběhu vzdělávání na dálku i během vzdělávacích aktivit ve školních skupinách je poskytovaná  slovní zpětná vazba formou formativní hodnocení.
Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:
podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
Hodnocení bude mít stejně jako v minulých letech slovní podobu na škále start - cesta - cíl.
Změnou vyhlášky č. 353/2016 Sb. MŠMT dále stanoví, že vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce. Vyhláška je nyní v legislativním procesu.
Za období vzdělávání na dálku během uzavření školy bude (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohledněno
snaha žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
samostatná práce žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
četba související se zadanými úkoly;
portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);
zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.
Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.
Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, vždy zůstává zachována možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 52 odst. 4 školského zákona). Termín takového přezkoušení je možné podle školského zákona individuálně dohodnout se zákonným zástupcem.
Přezkoušení z druhého cizího jazyka jiného než ruský jazyk (u žáků s individuálním plánem) bude přezkoušení probíhat distanční formou, v případě potřeby bude uskutečněn videohovor. Koordinátorem pro toto přezkoušení je PhDr. Pavla Brožová.
Žák vzdělávaný podle § 41 školského zákona (individuální vzdělávání) koná zkoušky v termínu dle školského zákona, tedy na konci 2. pololetí tohoto školního roku, pokud to aktuální epidemiologická situace umožní. Pokud by zkoušky nebyly možné, stanoví ředitelka škol náhradní termín nejpozději do konce srpna 2020. Zkoušce je přítomen pouze zkoušený žák a zkoušející učitel (učitelé). Přítomnost další osob (např. osoby vzdělávající žáka), není možná. Organizace zkoušky musí být taková, aby se zabránilo blízkému kontaktu mezi jednotlivými zkoušenými a zkoušejícími. Po ukončení zkoušky musí být místo dezinfikováno. (Zkoušet takového žáka lze i distančním způsobem nástroji komunikace na dálku.). Koordinátorem pro přezkoušení těchto žáků je Mgr. Lenka Mončeková.
V Poděbradech 18. 5. 2020
Mgr. Miroslava Homolo

Hodnocení na vysvědčení v druhém pololetí školního roku 2019/20 se na ZŠ JEDNA RADOST - Pňov Předhradí  řídí vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen „Vyhláška“), kterou vydalo MŠMT.


Prosíme rodiče a zákonné zástupce žáků, aby podpořili své děti (pokud se nevrací do školy a nepřipravují se primárně na přijímací zkoušky na střední školu) v distanční výuce, která probíhá formou meetů a zadané práce na školním disku, nebo učebně. V průběhu vzdělávání na dálku i během vzdělávacích aktivit ve školních skupinách je poskytovaná  slovní zpětná vazba formou formativní hodnocení.


Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

  • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
  • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.


Hodnocení bude mít stejně jako v minulých letech slovní podobu na škále start - cesta - cíl.


Změnou vyhlášky č. 353/2016 Sb. MŠMT dále stanoví, že vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce. Vyhláška je nyní v legislativním procesu.


Za období vzdělávání na dálku během uzavření školy bude (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohledněno

  • snaha žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
  • samostatná práce žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
  • četba související se zadanými úkoly;
  • portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);
  • zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.


Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.


Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, vždy zůstává zachována možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 52 odst. 4 školského zákona). Termín takového přezkoušení je možné podle školského zákona individuálně dohodnout se zákonným zástupcem.


Přezkoušení z druhého cizího jazyka jiného než ruský jazyk (u žáků s individuálním plánem) bude přezkoušení probíhat distanční formou, v případě potřeby bude uskutečněn videohovor. Koordinátorem pro toto přezkoušení je PhDr. Pavla Brožová.


Žák vzdělávaný podle § 41 školského zákona (individuální vzdělávání) koná zkoušky v termínu dle školského zákona, tedy na konci 2. pololetí tohoto školního roku, pokud to aktuální epidemiologická situace umožní. Pokud by zkoušky nebyly možné, stanoví ředitelka škol náhradní termín nejpozději do konce srpna 2020. Zkoušce je přítomen pouze zkoušený žák a zkoušející učitel (učitelé). Přítomnost další osob (např. osoby vzdělávající žáka), není možná. Organizace zkoušky musí být taková, aby se zabránilo blízkému kontaktu mezi jednotlivými zkoušenými a zkoušejícími. Po ukončení zkoušky musí být místo dezinfikováno. (Zkoušet takového žáka lze i distančním způsobem nástroji komunikace na dálku.). Koordinátorem pro přezkoušení těchto žáků je Mgr. Lenka Mončeková.


V Poděbradech 18. 5. 2020

Mgr. Miroslava Homolová

ředitelka školy

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

František Brož - podpora v modulární výuce

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb