První lekce Předškoláčka JEDNA RADOST  bude dne 22.1. 2021 od 9 hod.


Každá páteční lekce bude mít svoji strukturu, budou se tu střídat činnosti rozvíjející jemnou motoriku, grafomotoriku (uvolnění ruky, příprava na psaní), řeč (výslovnost) a myšlení, zrakové a sluchové vnímání, paměť, prostorovou pravolevou orientaci, početní představy a soustředění.

Děti budou pracovat společně, samostatně na vytváření si svého portfolia, frontálně v lavicích, ve dvojicích, ve skupinách na koberci. Každá lekce bude proložena básničkami, říkadly, písničkou, různými pohybovými aktivitami či dětskými hrami, které jsou potřebné k dobrému startu v první třídě.


Děti během první lekce dostanou od školy Balíček pro předškoláčka (Popisovač Centropen, Centropen školní pastelky, Abeceda - knižní záložka, Omalovánky s uvolňovacími cviky, Concorde guma, Sešit Premium 512, rozvrh hodin, papírové pravítko)


A co se bude dít během první lekce?

- předškoláčky provedeme a seznámíme s prostředím školy

- seznámíme je s lidmi ve škole a ukáže jim první třídu

- při úvodním povídání se seznámíme a vyrobíme si svoje jmenovky

- vytvoříme si portfolio, které bude sloužit k zakládání všeho co vytvoříme

- bude si hravou formou uvolňovat ruku


Kdo povede první lekci Předškoláčka?

BcA. Pavel Heřmann - vyučující v 1.-3. třídě


Co s sebou?

- lekce trvá 3h, takže větší svačinu

- přezůvky do školy

- penál nebo nějaké pouzdro na pastelky

- nůžky, lepidlo tuhé


Věříme, že společně strávený čas bude přínosný pro děti i pro naše  učitelé. Chceme, aby děti zažily pocity úspěchu a nejedné radosti z dobře splněných úkolů a cítili příjemně, pohodově v novém prostředí. Vstup do školy v září bude díky tomu pro všechny snazší a radostnější.


Pokud byste měli nějaké dotazy, můžete se psát na e-mail anna.barta@skola1radost.cz.

 


 

 

Předškoáček 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí,

připravili jsme i v letošním školním roce pro předškolní děti “Předškoláčka JEDNA RADOST”.

Jedná se o hravou přípravku pro budoucí prvňáčky 2021/2022. Budeme si společně hrát, cvičit, tvořit, zpívat a hodně si povídat. Zároveň tak procvičíme všechny důležité schopnosti, dovednosti a znalosti důležité pro bezproblémový vstup do školy.

Na začátku si dítě vytvoří vlastní desky - portfolium, kam si bude zakládat své výtvory a pracovní listy. Díky tomuto portfoliu mohou i rodiče sledovat, nejen co jsme na Předškoláčkovi dělali, ale i pokroky svého dítěte. Malý kolektiv a zkušení průvodci, umožňují pestrou paletu skupinových aktivit a zároveň dostatečně individuální přístup k potřebám každého dítěte.

 

Základní informace:

Předškoláček určen pro: děti chystající se v roce 2021 k zápisu do ZŠ

Termín zápisu ZŠ a SŠ JEDNA RADOST: duben 2021

Průvodci lekcemi Předškoláčka: Marcela Fárková, Pavel Heřmann

Místo konání: ZŠ a SŠ JEDNA RADOST Pňov - Předhradí

Délka Předškoláčka: celkem 10 lekcí od 22.01. 2021

Cena: 1.200,- Kč + specifický symbol 26, platbu uhradit do 09.01. 2021

Platba: b.ú. školy 2901549390/2010 nebo hotově v kanceláři školy (po-čt 9-12)

Termíny lekcí: 22.1., 5.2., 12.2.,19.2., 26.2., 12.3.,19.3., 26.3., 9. 4., 16. 4. 2021

Kdy se budeme scházet: pátek od 9:00 do 12:00

Obsah lekcí Předškoláčka: seznámení se s prostředím školy JEDNA RADOST pomocí hravých aktivit, jemná a hrubá motorika, zrakové vnímání, sluchové vnímání, předmatematické představy a logické myšlení, grafomotorika, řeč a jazykové schopnosti, výtvarná činnost

Strava: pitný režim zajištěn po celou dobu, svačinu s sebou

Přihláška: termín odevzdání do 09. 01. 2021, vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail info@skola1radost.cz nebo jí můžete přinést k nám do školy (vše v závislosti na mimořádných opatřeních vlády ČR)

přihláška zde

 


Vážení rodiče, zákonní zástupci budoucích prvňáčků, zápisy do 1. třídy se uskuteční 6. a 7. dubna od 14:00 do 17:00 v budově naší školy: Na Hrázi 742/64, Poděbrady.

 

Prosím, přineste s sebou

• rodný list dítěte

• občanský průkaz zákonného zástupce

• rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno.

 

Důležité informace k zápisu do prvních tříd

· Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2020 šest let.

· Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2017), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).

· Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

· Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.· Každé dítě dostane u zápisu identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.

· Pro rodiče budoucích prvňáčků jsme připravili dokument, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy (viz příloha zde).


Předškoláček 2020

 

Poslední předškoláček bude 15. 4. - těšíme se na budoucí prvňáky v září.

 


 

Zápis do 1. třídy - 2. a 3. dubna

více info zde

 

 


 

25. 2. Masopustní předškoláček

 

Co nás čeká: výroba masopustních masek, rej v tělocvičně.Ukàžeme si na Youtube, jak vypadá průvod.


 

 

18. 2. jsou jarní prázdniny - předškoláček se nekoná.

 


 

 

Předškoláček 2019

Každé pondělí od 4. února 2019
od 9:00 do 12:00

od 12:00 do 12:30 oběd

únor - duben

Možnost připojit se kdykoli v průběhu předškoláčka.

 

Na děti čeká spousta výtvarných, hudebních, pohybových …. zkrátka radostných a smysluplných aktivit, zažijí atmosféru školy přímo v době vyučování, budou moci nejen nakouknout do výuky.

 

Cena: 200 Kč/celé dopoledne (včetně oběda)

 

S sebou: svačinu, pití, přezůvky, oblečení a boty do tělocvičny

 

Průvodci předškoláčka: Marcela Fárková a Vladimír Privulovič

V případě zájmu kontaktujte kancelář školy:

anna.hamplova@skola1radost.cz, tel.: 702 143 221

 


 

Předškoláček 2018

 

Předškoláček v tomto školním roce proběhne ještě 2x v úterý, a to ve dnech 22.5. a 29.5., v měsíci červnu již předškoláček v úterý nebude.


Čarodějnický předškoláček

24. 4. chystáme čarovného, čarodějnického a čarovacího předškoláčka. Uvítáme i převleky :-)

 


Zápis budoucích školáků proběhl naladěně

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,
oznamujeme vám, že ve školním roce 2018/19 byly do 1. ročníku přijaty děti uvedené pod pořadovými čísly v TABULCE ZDE. Písemné rozhodnutí o přijetí obdržíte poštou do vlastních rukou v následujícím týdnu. Těšíme se na spolupráci.

Jindřich Monček

 


Setkání rodičů předškoláčků

Na úterý 13. 3. připravujeme setkání rodičů všech předškoláčků.S předškoláčky bude pracovat Marcela s Pavlou a Vám rodičům bude k dispozici Soňa Kazda Rýdl. Bude příležitost otevřít témata týkajcí se školy a jejího směřování. Budeme spolu diskutovat o zkušenostech školy a o záměrech pro blízkou budoucnost. Zajímají nás vaše očekávání od školy i Vašich dětí a budeme se snažit vám předat informace, na základě kterých se budete moci rozhodovat zda je škola Jedna Radost tím správným místem pro Vaše děti a jejich cestu ke vzdělání.

 

Pokud se chcete tohoto setkání zúčastnit, prosíme o předání informace Anně Hamplové do kanceláře školy.
Těšíme se na setkání
Soňa, Anna, Marcela i Pa

Předškoláček 6. 3.

Téma tohoto předškoláčku je domácí zvířátka a jejich mláďata. Budeme si číst, povídat, připravené máme i zábavné pracovní listy. Určitě se protáhneme v tělocvičně :-)

 


V úterý 27. 2. se na Vás v předškoláčku těší opět Marcela Fárková.

Budeme vytvářet Portfolia, seznamovat se s lidským tělem a vyrábět kostřičku. Také si budeme hrát s Abecedou. Prosíme, aby děti měly s sebou nůžky, lepidla v tubě, penály a také přezuvky do tělocvičny.

 

 


Začínáme

V úterý 6.2. 2018 Vás u nás v 9: 00 hod uvítá Marcela Fárková

Marcela absolvovala SZŠ v Ústí nad Labem, pracovala 10 let jako farmaceutický laborant, po návratu z mateřské založila Dominikovu miniškolku, kde se věnovala hlavně rozvoji dětí v předškolním věku. V rámci osobního rozvoje si doplnila vzdělání a vystudovala Asistenta pedagoga. Dále se věnuje charitativní činnosti v projektu Zážitek dětem. V naší škole působí již od roku 2016 a rodiče s ní mají ty nejlepší zkušenosti. Má dva syny, Olivera a Dominika.

 

Program:

9:00 - 10:00 přivítání v kruhu , děti se seznámí s prostředím školy a s kamarády předškoláky

10:00 - 11:00 aktivita ve třídě, malování, tvoření s papírem

11:00 - 12:00 aktivita v tělocvičně ( s sebou obuv do tělocvičny)

12:00 - 12:30 oběd, polévka: kuřecí vývar se špaldovým strouháním (1, 9); párek, čočka na kyselo, okurka, čaj (1)

 


Informace ke školnímu roku 2018/2019

Ve školním roce 2018/2019 otvíráme jednu 1. třídu. Zápis do 1. třídy bude letos v úterý a ve středu 3. a 4. dubna 2018.

 

Den otevřených dveří

Jsme vám otevření v průběhu celého školního roku. Můžete se přijít do školy podívat. Návštěvu si prosím domluvte s paní Annou Hamplovou: anna.hamplova@skola1radost.cz.

 

Předškoláček

Rádi přivítáme vás a vaše budoucí školáky už nyní. Začátek pravidelného setkávání budoucích školáků se svými spolužáky plánujeme na začátek února 2018.

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

František Brož - podpora v modulární výuce

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb