Školní klub a příměstské tábory JEDNA RADOST pro rodiče z Podlipanska

(CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009555)

 

Školní klub a příměstské tábory JEDNA RADOST pro rodiče z Mezilesí a blízkého okolí

(CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010124)

 

Škola JEDNA RADOST získala finanční podporu v oblasti zaměřeném na pomoc rodičům žáků z 1. stupně a to prostřednictvím zajištěním volnočasových aktivit v odpoledních hodinách a o prázdninách. V rámci dvouletého období budou na naší škole:

a)      vedeny dětské kluby, které bude navazovat na služby školní družiny a k dispozici bude rodičům a jejich dětem do 18,00 v týdnu od pondělí do pátku;

b)      v průběhu letních prázdnin pro žáky z 1. a 2. stupně pořádány jednotýdenní příměstské tábory

 

Aktivity jsou přednostně nabízeny rodičům z oblasti Podlipanska a Mezilesí, ale zapojit se mohou se i rodiny, které nespadají do těchto oblastí. Důležitou podmínkou je vazba rodičů na trh práce (jsou zaměstnaní, OSVČ, na RD či evidováni na ÚP a aktivně hledající práci), která se dokládá pomocí potvrzení.

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

František Brož - podpora v modulární výuce

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb