Leden - březen 2019, 1.-9. třída

 

Inspirativní webové projekty – Tomáš Kotlant

Průvodce na každou hodinu nabídne několik reálných projektových úkolů ve webovém prostředí, žáci budou mít možnost odhlasovat si nejzajímavější variantu, které se pak příští dílenský blok budeme věnovat.
Žáci mají možnost v průběhu dílny rozšiřovat si praktické znalosti ohledně tvorby webu a při dostatečném obeznámení se s problematikou mohou začít vytvářet vlastní webové projekty nebo jednoduché hry.
Probereme základy HTML5, CSS3, Javau a hlavně se budeme zabývat reálnými projekty! Nejspíš se dostaneme i k problematice ziskovosti webu a budete mít možnost navrhnout úpravy webu v plném provozu, které pak projdou diskusí a třeba se něco i týmově zrealizuje.

Z webové praxe

  • vývoj webu od nápadu po spuštění do ostrého provozu
  • web s online testy Testpark.cz
  • generátor matematických úloh
  • online procvičování matematiky včetně miniher

Praktické úkoly

  • tvoje studie úpravy reálných projektů včetně dopadu na ziskovost
  • tvůj vlastní projekt (jednoduchá webová stránka nebo minihra

ICT, AJ, Mat, PČ,

 


 

Zpěv jako hra – Zdenka Posejpalová

Žáci se v tomto projektu hravou formou seznámí se správnou technikou dechu i zpěvu, vyzkouší si pracovat s tóny, rytmem a budou mít příležitost se doprovázet hudebními nástroji. Dále si vyzkouší sólový i vícehlasý zpěv bez i s podporou hudby, zpěv na mikrofon. Budou mít příležitost si zahrát na opravdové zpěváky a vyzkoušet si jednoduché nahrávání.

 

HV

  

Tanec jako prostředek komunikace – Eduard Zubák

Tanec je řeč, kterou jde vyjádřit vše, co nedokážeme říci slovy. Není to bezduché poskakování a trdlovaní, jak se mnozí domnívají. Každé batole, ještě než začne mluvit a chodit, už tančí a stačí mu k tomu jen se něčeho přidržovat.
Tanec je vzácný dar, který v nás budí skryté emoce, touhy a přání.
Tanec nás udržuje v harmonii těla mysli a duše. Jeden africký kmen považuje tanec za modlitbu nohou, a to je důkaz, že tanec je posvátný. 
S dětmi budeme zkoumat různé rytmy, především španělské a indické lidové hudby, použijeme rekvizity a zvláštní alternativní lidové nástroje, naučíme se používat tělo jako nástroj a budeme pracovat ve skupinách.

 

HV, TV, Zdr

 


 

Cestování vesmírem – Pavel Kudrna

Budeme poznávat planety sluneční soustavy i jejich oběžnice a hledat jejich fyzikální zákonitosti. Podíváme se do historie vesmírných letů a touhy kam posouvat hranice dalších možností dobývání vesmíru. V historii se přeneseme více do minulosti a navštívíme svět mytologie hvězd, na možnosti orientace starých mořeplavců podle hvězd. Budeme moci pracovat s technickými pomůckami (počítačové aplikace, pozorování oblohy) a mapami hvězdných soustav.

 

ČJL, Přv, Zem, ČJS, PČ, ICT

 


 

Školní časopis – Marie Váňová

ZŠ Jedna radost vydává svůj historicky první časopis!!!
autorozhovor s průvodkyní dílny - Maruškou Váňovou


Co tě vedlo k myšlence podpořit školní časopis u nás na škole?

Vzpomínám si na své dětství, kdy se nám v páté třídě podařillo rozjet školní časopis, který jsme následně rozdávali po celé vesnici.


Pokud se přihlásím do dílny, co mě bude čekat?

Určitě dostaneš příležitost vlastní realizace - ať už v sepisování článků, v tvoření ilustrací, fotografování, podílení se na grafice časopisu nebo vedení redakčního týmu.


Co bys popřála budoucímu redakčnímu týmu?

Aby se v časopisové dílně našli. Aby je práce bavila. Přeji jim, aby radost, kterou vloží do svých článků a grafik, se roznesla jako pameliškové chmýří za větru.

 

ČJ, ICT, VV

 


 


Divadelní dílna – Pavel Heřmannn

Budeme pracovat s prostředky a postupy divadelního umění, soustředíme se na lidské jednání a mezilidské vztahy, setkáme se vším, co k divadlu patří - práce s prostorem, předměty, zvuky, emocemi... Vyrobíme si vlastní kulisy a loutky. Výstupem může být krátké představení pro spolužáky.

 

VV, ČJL, HV

 


 

 

Fotografický atelier – René Slauka

 

VV, PČ

 


 

Tvoříme svět Jedna Radost – Libuše Šťastná

 

SE ZÁPALEM A NADŠENÍM STVOŘÍME SVĚT NAŠICH SNŮ, PŘÁNÍ, TUŽEB, SVĚT ZÍTŘKA, SVĚT NOVÉ ZEMĚ.

KAŽDÝ DEN JE PRO NÁS ČISTÝM NEPOPSANÝM LISTEM, VÝKRESEM, OBRAZEM…  NAMALUJME NA PLÁTNO SVĚT, JAKÝ BYCHOM CHTĚLI STVOŘIT, ZAŽÍT, ŽÍT V NAŠÍ KAŽDODENNÍ REALITĚ. ZA POMOCÍ SPECIÁLNÍCH POSTUPŮ A METOD BUDEME TVOŘIT Z KARTONU, MODELÍNY, HLÍNY, PAPÍRU, PŘÍRODNÍHO MATERIÁLU,  A ZHMOTŇOVAT SVOJE VIZE…

NAJDEME V SOBĚ VIZE, VĚDOMÍ NEJKRÁSNĚJŠÍHO SVĚTA, ŽIVOTA A VTISKNEME JE DO REALITY ZACHYTITELNÉ NAŠIMI SMYSLY. MÁŠ ODVAHU A SÍLU UCHOPIT  NEHMATATELNÉ A NEPOPSATELNÉ A VYJÁDŘIT TO VE HMOTĚ….

 

P4, VV, HV

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

František Brož - podpora v modulární výuce

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb