Seznámíme se s vývojem architektonických slohů, s využitím a poetikou různých prostor. Naučíme se používat perspektivu, zobrazovat prostor a vytvoříme vlastní návrh.
Budeme číst v obrazech v jejich symbolice a všimneme si rozčlenění prostoru a kompozice obrazu.

Seznámíme se s vývojem architektonických slohů, s využitím a poetikou různých prostor. Naučíme se používat perspektivu, zobrazovat prostor a vytvoříme vlastní návrh.

Budeme číst v obrazech v jejich symbolice a všimneme si rozčlenění prostoru a kompozice obrazu.

 

Podprojekty:


Zkoumáme prostor

V průběhu projektu se budeme zabývat měřením rozličných veličin, např: délky, hustoty, hmotnosti, objemu, času, teploty a dalších.

Podíváme se do historie vzniku a proměn způsobů měření.

Zamyslíme se nad tím, proč se lidé shodli na používání určitých jednotek pro určité veličiny.

Sestrojíme některá jednoduchá měřidla.

Pokusíme se poradit si s problémovými úlohami.

Prostor v umění

Seznámíme se s vývojem architektonických slohů, s využitím a poetikou různých prostor. Naučíme se používat perspektivu, zobrazovat prostor a vytvoříme vlastní návrh.
Budeme číst v obrazech v jejich symbolice a všimneme si rozčlenění prostoru a kompozice obrazu.

Prostor, území, hranice a jejich proměny

Podíváme se, jak lidé vnímali v minulosti prostor, ve kterém žili. Jaké území bylo to jejich? A proč? Jak vznikly názvy pro jednotlivé světadíly, státy, města a nejrůznější území?
Jak vnímali obyvatelé určitého území či jedné části světa ty ostatní? Kdo byli barbaři, divoši, domorodci...
Žili na jednom území stále stejní lidé? Jeden národ? A co tvoří národ, když ne území? Mají všechny národy své vlastní státy?
Kolik máme dnes na světě států? Přibývají či ubývají? Jak se tvoří hranice států dnes a jak to bylo dříve? Mají země vždy jednoznačné hranice, nebo se mohou měnit? Za jakých podmínek se může stát zmenšit či zvětšit?
Odkud lidé z Evropy pocházejí? Které říše a národy se vystřídaly na jejím území?
A naše země? V oblasti dnešní České republiky žilo v minulosti mnoho různých skupin obyvatel a národů, kam odešli, co se s nimi stalo? Jak se vyvíjely hrace ČR? Patřilo nám někdy i mořské pobřeží?
Když už nějaké území existovalo a žili na něm lidé, komu dříve patřilo, kdo se o něj staral, kdo ho chránil? Jak jste se kdysi mohli stát vlastníkem území i lidí? Co bylo vaším právem a povinností?

Měřítko aut a staveb

Pochopení vztahu velikostí a měřítka, názorné ukázky na modelech aut.
Výstupem bude 3D model auta sestavený dle nákresu se zaměřením na dovednosti spojené s měřením, rýsováním a pracovními činostmi. Žáci budou dále podporování v hledání a vyrábění dalších funkcí modelu, jakou jsou světla, pohon autíčka, zvukový signál, ...

Zdravé sociální klima ve škole

Vyjádříme a vyhodnotíme celkové sociální klima ve škole.
Prozkoumáme vztahy mezi žáky, učiteli, vedoucími pracovníky školy, ostatními zaměstnanci školy a rodiči.
K průzkumu použijeme dotazníky či provedeme rozhovory.

 

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

František Brož - podpora v modulární výuce

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb