Školní speciální pedagog

Mgr. Annamária Musílek

 

Kontakt: email: annamaria.musilek@skola1radost.cz

 

Konzultační hodiny - středa od 13:00 - 14:00 hod.
Individuální konzultace v jiném čase pouze po předchozí domluvě telefonicky nebo emailem.
Poradenská činnost je poskytována bezplatně.

Konzultační hodiny - úterý od 13:00 - 14:00 hod. Individuální konzultace v jiném čase pouze po předchozí domluvě telefonicky nebo emailem. Poradenská činnost je poskytována bezplatně.

 

Působení speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

 

Výchovný poradce

Kamila Čáslavská

 

Kontakt: e-mail: kamila.caslavska

konzultační hodiny: dle dohody


Metodik prevence

Zdenka Posejpalová

 

Kontakt: zdenka.posejpalová@skola1radost.cz

konzultační hodiny: dle dohody

 

Konzultační a metodicko-preventivní činnost

 

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na:

a) prevenci školní neúspěšnosti,

b) primární prevenci sociálně patologických jevů,

c) kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,

d) odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,

e) péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,

f) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi a vytváření předpokladů pro jejich snižování a

g) metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

 

 

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

František Brož - podpora v modulární výuce

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb