Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

-

Číslo účtu
2901549390/2010

 

 

Po Velikonocívh začínáme v 2. a 3. trojročí s novým projektovým tématem - Jeden svět.Jako nosnou myšlenku jsme tentokrát vybrali výrok spisovatele Adolfa Hoffmeistera: „Svět každého je zbarven barvou jeho očí.“
Žáci a žákyně si vybírají ze čtyř nabídek tři projekty, kterým se po dobu jednoho týdne věnují. Čtvrtý týden, je pak týdnem prezentačním. A z jakých možností vybírají?
Multikulturní svět
Dalajláma 14. dalajláma, tibetský duchovní vůdce 1935
„Veliké změny začínají jednotlivými lidmi. Základem míru na celém světě je vnitřní klid a
Žáci porovnají kulturní zvyklosti v jednotlivých regionech světa i ČR, a to na základě svých osobních zážitků a zkušeností, nebo na základě informací z různých zdrojů. Budou diskutovat o potřebě tolerance, kulturních odlišnostech, ale též o porušování lidských práv,demokratických principů,  projevů nesnášenlivosti. Pochopí principy solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak mohou v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení.
Jeden svět – dějiny a význam náboženství
Budeme hledat důvody pro vznik různých náboženských systémů v dějinách lidstva.
Prozkoumáme, proč lidé hledali pomoc a oporu v náboženství.
Zjistíme, jaká náboženství na světě máme, v čem se liší a co je spojuje.
Budeme se zajímat, jak náboženské rozdíly zasahovaly do dějin ČR, Evropy a celého světa, jakými způsoby se náboženství šířila a co nám po sobě zanechala.
Podíváme se na naši současnost ve spojení s náboženstvím u nás i ve světě.
Země – jeden svět pro lidstvo – Bohdana Glierová, Iva Vokáčová
V rámci podprojektu Země - jeden svět pro lidstvo se zaměříme na zeměpisná témata. Naučíme se pracovat s mapou a mapovými portály. Nebude nám dělat problém určování zeměpisné polohy. Zvládneme práci s busolou. Vypravíme se za poznáním přírody naší planety, budou nás zajímat zemské sféry a vegetační pásma.
Dále se budeme zabývat zeměpisem světadílů. Nejprve zavítáme do našich čtyř oceánů. Poté budeme objevovat ohroženou Afriku, Severní a Jižní Ameriku, největší světadíl Asii, kontinent ledu a chladu Antarktidu a konečně nejmenší kontinent Austrálii i s ostrovním světem Oceánií. K tomu všemu se dozvíme, co je to index štěstí a která země na světě ho má nejvyšší.
Motto:
"Je-li Vesmír odpovědí, co je potom otázka?" Leon Lederman, nositel Nobelovy ceny za fyziku
Propojíme zeměpisná témata s fyzikálními. Bude nás zajímat, jak funguje GPS systém a buzola. Proč můžeme za polárním kruhem pozorovat polární záři? Proč vidíme duhu?
Jak souvisí fyzikální veličiny tlak, teplota, hustota s nadmořskou výškou? Jakto, že led plave a ryby v zamrzlém rybníku neumrznou? Proč nás mohou při potápění bolet uši?
Jsme jedno tělo jeden svět
My všichni jsme součástí Planety Země - dýcháme vzduch, pijeme vodu, využíváme půdu, živočišnou i rostlinnou říši k naší potravě... Nakolik se cítíme být její součástí a pečujeme o ni? Jaký je stav vodních toků v našem městě, okolí, na celé planetě? Kolik chemie používáme k čištění vody, v zemědělství, kolik a jakého odpadu je denně vypouštěno do vody, do vzduchu, do země? Jaká je cesta např. banánu až na náš stůl?
Budeme se zabývat znečištěním vody, řek, moří, oceánů, půdy i vzduchu. Budeme hledat další možná řešení k čištění, léčení a uzdravování jednotlivých živlů a celých ekosystémů. Uvědomíme si, jak je důležité o naši Zemi pečovat.
Společně se pokusíme vyčistit i kus lesa, řeky, okolí školy. Budeme hledat cesty, jak my sami můžeme pečovat o Planetu Zemi každý den, s radostí a úsměvem.

Po Velikonocích začínáme v 2. a 3. trojročí s novým projektovým  tématem - Jeden svět. Jako nosnou myšlenku jsme tentokrát vybrali výrok spisovatele Adolfa Hoffmeistera: „Svět každého je zbarven barvou jeho očí.“ Žáci a žákyně si vybírají ze čtyř nabídek tři projekty, kterým se po dobu jednoho týdne věnují. Čtvrtý týden je pak týdnem prezentačním. A z jakých možností vybírají?

Multikulturní svět
Dalajláma 14. dalajláma, tibetský duchovní vůdce 1935
„Veliké změny začínají jednotlivými lidmi. Základem míru na celém světě je vnitřní klid a mír v srdci každého jednotlivého člověka. Každý z nás může přinést svůj vklad.“

 

Michael Jackson Americký zpěvák 1958 – 2009

„Pokud chceme zlepšit svět, musíme se nejdřív podívat sami na sebe. Začněte u toho, koho vidíte v zrcadle a změňte sami sebe!“ 

Žáci porovnají kulturní zvyklosti v jednotlivých regionech světa i ČR, a to na základě svých osobních zážitků a zkušeností, nebo na základě informací z různých zdrojů. Budou diskutovat o potřebě tolerance, kulturních odlišnostech, ale též o porušování lidských práv, demokratických principů,  projevů nesnášenlivosti. Pochopí principy solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak mohou v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení.

Jeden svět – dějiny a význam náboženství
Budeme hledat důvody pro vznik různých náboženských systémů v dějinách lidstva.Prozkoumáme, proč lidé hledali pomoc a oporu v náboženství. Zjistíme, jaká náboženství na světě máme, v čem se liší a co je spojuje. Budeme se zajímat, jak náboženské rozdíly zasahovaly do dějin ČR, Evropy a celého světa, jakými způsoby se náboženství šířila a co nám po sobě zanechala. Podíváme se na naši současnost ve spojení s náboženstvím u nás i ve světě.  

Země – jeden svět pro lidstvo
V rámci podprojektu Země - jeden svět pro lidstvo se zaměříme na zeměpisná témata. Naučíme se pracovat s mapou a mapovými portály. Nebude nám dělat problém určování zeměpisné polohy. Zvládneme práci s busolou. Vypravíme se za poznáním přírody naší planety, budou nás zajímat zemské sféry a vegetační pásma. Dále se budeme zabývat zeměpisem světadílů. Nejprve zavítáme do našich čtyř oceánů. Poté budeme objevovat ohroženou Afriku, Severní a Jižní Ameriku, největší světadíl Asii, kontinent ledu a chladu Antarktidu a konečně nejmenší kontinent Austrálii i s ostrovním světem Oceánií. K tomu všemu se dozvíme, co je to index štěstí a která země na světě ho má nejvyšší.
Motto: "Je-li Vesmír odpovědí, co je potom otázka?" Leon Lederman, nositel Nobelovy ceny za fyziku.
Propojíme zeměpisná témata s fyzikálními. Bude nás zajímat, jak funguje GPS systém a buzola. Proč můžeme za polárním kruhem pozorovat polární záři? Proč vidíme duhu? Jak souvisí fyzikální veličiny tlak, teplota, hustota s nadmořskou výškou? Jakto, že led plave a ryby v zamrzlém rybníku neumrznou? Proč nás mohou při potápění bolet uši?

Jsme jedno tělo jeden svět My všichni jsme součástí Planety Země
Dýcháme vzduch, pijeme vodu, využíváme půdu, živočišnou i rostlinnou říši k naší potravě... Nakolik se cítíme být její součástí a pečujeme o ni? Jaký je stav vodních toků v našem městě, okolí, na celé planetě? Kolik chemie používáme k čištění vody, v zemědělství, kolik a jakého odpadu je denně vypouštěno do vody, do vzduchu, do země? Jaká je cesta např. banánu až na náš stůl?Budeme se zabývat znečištěním vody, řek, moří, oceánů, půdy i vzduchu. Budeme hledat další možná řešení k čištění, léčení a uzdravování jednotlivých živlů a celých ekosystémů. Uvědomíme si, jak je důležité o naši Zemi pečovat.Společně se pokusíme vyčistit i kus lesa, řeky, okolí školy. Budeme hledat cesty, jak my sami můžeme pečovat o Planetu Zemi každý den, s radostí a úsměvem.

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

František Brož - podpora v modulární výuce

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb