Světlo a tma - podprojekty

 

žáci si volí tři z nabízených podprojektů, jeden podprojekt trvá cca 14 dní. Po absolvování podprojektů následuje prezentační týden.

 

Světlo a tma v umění a vztazích

Prostřednictvím vizuálních prožitků se dostaneme k výtvarnému zpracování tématu světlo/tma.

Můžeme vpravit téma světlo/tma do vlastního psaného příběhu, poznávat charakter člověka a jeho fungování ve společnosti.
Můžeme také propojit hudbu a obraz /film/ divadelní scénu.


 

Jedničky a nuly

Jedničky a nuly, převody z a do binární soustavy, signál a šum /Signal v. Noise/, morseovka, darkweb, RGB a CMYK modely, zobrazovací funkce počítače, IT matematika, děrné štítky.

Souboje virtuálních hráčů v teorii her. Viditelný a neviditelný kód počítačových aplikací a programů.
Vyzkoušíme si převody z a do binární soustavy a zkusíme vyrobit analogový či digitální stroj, který by převody udělal za nás. Informatika je přece také o tom si nějakou tu práci ušetřit, abychom ze tmy mohli vylézt na světlo.


 

 

Světlem ke zdraví?

Jak nás ovlivňuje sluneční záření pokud je ho nedostatek nebo přebytek?
Do jaké míry je bezpečný vliv umělého osvětlení na lidský organismus?
Co dělá naše tělo při střídání dne a noci?
V čem se liší způsob života a biorytmus lidí v různých koutech světa například eskymáci x černoši?
Jsem aktivnější ve dne nebo v noci a proč to tak je? Hýbu se v zimě stejně intenzivně jako v létě?


 

 

Cesta světla a cesta tmy

Položíme si mnoho otázek a pokusíme se hledat odpovědi.

Budeme hrát hru se světlem.

Kde se bere, co to je a jak se k nám dostane světlo?
Jak to, že světlo vidíme barevně a kde se v přírodě berou barvy?

Mohl by být světelný meč ze Star Wars reálnou zbraní a proč?
Je čočka jen luštěnina?
Lze zlomit světelný paprsek?
Mohu v mikrovlnce změřit rychlost světla?
Co má společného odrazka na kole, kaleidoskop a měření vzdálenosti Měsíce od Země?


 

 

Když N/nový svět slaví, starý pláče? (19002018)

 

Svět se za posledních sto let výrazně proměnil. Od absolutistických monarchií na počátku století, v nichž vládli králové či císaři, dospělo lidstvo postupně k demokratickým systémům, ve kterých o sobě rozhodují sami občané ve svobodných volbách.
Příkladem může být právě naše republika, která letos slaví sto let od svého vzniku.
Na cestě ke svobodě a demokracii však byly i dvě světové války a další vojenské konflikty.
Kdo se zasloužil o proměny světa za posledních sto let?
Koho napadla myšlenka vzniku samostatných národních států z mnohonárodnostní Habsburské monarchie?
Co se v té době dělo jinde na světě?
Kdy zmizely poslední kolonie evropských států a proč? Zbývají ještě nějaké?
Touží lidé po svobodě a demokracii všude na světě a pokud ji získají, umí s ní správně nakládat?
Jak poznáme, že je stát opravdu svobodný a demokratický? A může mít takový stát v čele dědičného vládce?
Budeme hledat odpovědi v dějinách České republiky, Evropy i zbytku světa. Najdeme osobnosti, které se staly symboly svobody, demokracie a vlastenectví. Zjistíme, co pojmy jako vlast, svoboda a demokracie znamenaly dříve a zda jsou podstatné i dnes.


 

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

František Brož - podpora v modulární výuce

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb