Projekt ETICKÁ VÝCHOVA JEDNA RADOST

 

Celoškolní projekt Život jedna radost byl součástí komplexního projektu realizovaného v rámci průřezového tématu Etická výchova (EtV) s názvem Etická výchova Jedna radost*. Školní projekt byl realizován napříč ročníky a předměty v období od září do prosince 2016, každý měsíc řešilo určité téma, které bylo doplněno o doprovodné aktivity a očekávané výstupy.
Vedle projektové činnosti došlo v rámci projektu k  proškolení pedagogického sboru v základních principech EtV, škola pořídila podpůrnou odbornou literaturu a také metodické příručky, učebnice a pracovní sešity pro učitele a žáky.  Vyhrazena byla také finanční částka na tvorbu pomůcek.  
Průběh projektu jsme zaznamenávali prostřednictvím blogu, který je stále přístupný na odkazu zde

 

* Projekt je realizován v rámci rozvojového programu MŠMT s názvem „Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016", č.j. MSMT-24367/2015-1.

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

František Brož - podpora v modulární výuce

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb