Dobrý den,
rádi bychom Vás souhrnně informovali o způsobech výuky během karanténních opatření.
Předně respektujeme preferenci rodiče v přístupu ke vzdělávání. O nabídku školního učiva pečují třídní a oboroví učitelé, kteří také připravují týdenní přehled a nabídku učiva. Zpřístupňujeme ji těmito způsoby:
Týdenní plány  na stránkách školy naleznete každý týden nový týdenní plán podle ročníku, vždy u jednotlivých předmětů (či skupin, pokud daný předmět vyučuje více pedagogů) odkazuje na konkrétní nové učivo (pracovní listy, sdílené dokumenty, složky, odkazy…), může obsahovat i dlouhodobě zadanou práci, tedy se nemusí nutně výrazně změnit z týdne na týden.
Sdílená složka vašeho trojročí - obsahuje veškeré materiály (starší i nové), které pro vás připravili jednotliví učitelé.
Jsou členěny po předmětech (někdy i s upřesněním dne v týdnu, pokud je daný předmět v několika dnech s různými vyučujícími), dále podle vyučujících, pokud daný předmět vyučuje více vyučujících.
Obsahují pracovní listy, dokumenty s odkazy na vhodné internetové stránky, videa, obrázky, prezentace…). Na stejné materiály odkazujeme v pracovních listech.
Prostředí Učebna (Google Classroom), kam mají přístup pouze děti - obdržely do emailu pozvánky do jednotlivých “kurzů” od jednotlivých učitelů - “kurz” je vlastně vyučovací předmět - kde děti přehledně uvidí úkoly, které mají vypracovat, mohou je rovnou upravovat a po dokončení “odeslat” učiteli, který je může komentovat i hodnotit.
Jedná se o tytéž materiály, které najdete i v týdenních plánech a také na sdíleném disku, jsou ale přehledně řazeny a lze je dlouhodobě dobře spravovat z pohledu žáka i učitele.
V budoucnu zamýšlíme v zadávání do Google Classroom pokračovat.
Přístup do učebny lze zprostředkovat i rodičům, po dohodě s dětmi, případně pro možnost sdílení práce dětí v budoucnu otevřeme diskusi.
Specifické, individuální materiály jsou obvykle jsou také sdíleny u příslušných předmětů, případně zaslány emailem osobně dle domluvy.
! Veškeré odkazy, dokumenty a složky jsou přístupné pouze tehdy, pokud jste přihlášení pod žákovským nebo rodičovským emailem s koncovkou    @skola1radost.cz
Materiály (až na výjimky) jsou sdíleny jen ke čtení, nejdou tedy upravovat, ale lze  z nich vytvořit kopie (pravé tlačítko myši a vytvořit kopii), tyto kopie pak lze upravovat a  sdílet s učiteli ke kontrole.
Možnosti komunikace lze domluvit s třídními učiteli. Většinou je první volbou email, dále telefon, nově možnost využití aplikace Meet v rámci prostředí Google, případně další komunikátory - Skype, Messenger, What´s up atd. dle uvážení každého z vyučujících.
Využívání distančních nástrojů komunikace nám pomáhá zajišťovat i zpětnou vazbu k práci dětí, případně naplňovat sociální potřeby kontaktu mezi dětmi a učiteli. Velmi děkujeme za zprostředkovanou podporu, každé nové setkání je motivací a povzbuzením pro děti i nás, učitele.
Pokud má kdokoli dotazy k jednotlivým možnostem, jak dohledat materiály určené pro jeho dítě (děti), může kontaktovat svého třídního učitele, případně přímo učitele daného předmětu.
Za tým učitelů školy Jedna radost, Jiří Klečák

Dobrý den,

rádi bychom Vás souhrnně informovali o způsobech výuky během karanténních opatření.


Předně respektujeme preferenci rodiče v přístupu ke vzdělávání. O nabídku školního učiva pečují třídní a oboroví učitelé, kteří také připravují týdenní přehled a nabídku učiva. Zpřístupňujeme ji těmito způsoby:


1. Týdenní plány - na stránkách školy naleznete každý týden nový týdenní plán podle ročníku, vždy u jednotlivých předmětů (či skupin, pokud daný předmět vyučuje více pedagogů) odkazuje na konkrétní nové učivo (pracovní listy, sdílené dokumenty, složky, odkazy…), může obsahovat i dlouhodobě zadanou práci, tedy se nemusí nutně výrazně změnit z týdne na týden.


2. Sdílená složka vašeho trojročí - obsahuje veškeré materiály (starší i nové), které pro vás připravili jednotliví učitelé.Jsou členěny po předmětech (někdy i s upřesněním dne v týdnu, pokud je daný předmět v několika dnech s různými vyučujícími), dále podle vyučujících, pokud daný předmět vyučuje více vyučujících. Obsahují pracovní listy, dokumenty s odkazy na vhodné internetové stránky, videa, obrázky, prezentace…). Na stejné materiály odkazujeme v pracovních listech.

 

3. Prostředí Učebna (Google Classroom), kam mají přístup pouze děti - obdržely do emailu pozvánky do jednotlivých “kurzů” od jednotlivých učitelů - “kurz” je vlastně vyučovací předmět - kde děti přehledně uvidí úkoly, které mají vypracovat, mohou je rovnou upravovat a po dokončení “odeslat” učiteli, který je může komentovat i hodnotit.
Jedná se o tytéž materiály, které najdete i v týdenních plánech a také na sdíleném disku, jsou ale přehledně řazeny a lze je dlouhodobě dobře spravovat z pohledu žáka i učitele. V budoucnu zamýšlíme v zadávání do Google Classroom pokračovat.Přístup do učebny lze zprostředkovat i rodičům, po dohodě s dětmi, případně pro možnost sdílení práce dětí v budoucnu otevřeme diskusi.

 

4. Specifické, individuální materiály jsou obvykle jsou také sdíleny u příslušných předmětů, případně zaslány emailem osobně dle domluvy.


! Veškeré odkazy, dokumenty a složky jsou přístupné pouze tehdy, pokud jste přihlášení pod žákovským nebo rodičovským emailem s koncovkou    @skola1radost.cz


Materiály (až na výjimky) jsou sdíleny jen ke čtení, nejdou tedy upravovat, ale lze  z nich vytvořit kopie (pravé tlačítko myši a vytvořit kopii), tyto kopie pak lze upravovat a  sdílet s učiteli ke kontrole.


Možnosti komunikace lze domluvit s třídními učiteli. Většinou je první volbou email, dále telefon, nově možnost využití aplikace Meet v rámci prostředí Google, případně další komunikátory - Skype, Messenger, What´s up atd. dle uvážení každého z vyučujících.


Využívání distančních nástrojů komunikace nám pomáhá zajišťovat i zpětnou vazbu k práci dětí, případně naplňovat sociální potřeby kontaktu mezi dětmi a učiteli. Velmi děkujeme za zprostředkovanou podporu, každé nové setkání je motivací a povzbuzením pro děti i nás, učitele.


Pokud má kdokoli dotazy k jednotlivým možnostem, jak dohledat materiály určené pro jeho dítě (děti), může kontaktovat svého třídního učitele, případně přímo učitele daného předmětu.


Za tým učitelů školy Jedna Radost, Jiří Klečák

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

František Brož - podpora v modulární výuce

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb