Zajištění péče o dítě v době zákazu školní docházky
Pokud v souvislosti s usnesením vlády bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let. Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce.
Zaměstnanec - rodič má právo a nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Je proto na rozhodnutí zaměstnance – rodiče zda ošetřovné uplatní. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.
Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel, ten může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů. Výše náhrady činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.
Detailní a aktuální informace https://www.mpsv.cz/informace-ke-koronaviru#O%C5%A1et%C5%99ovn%C3%A9

Zajištění péče o dítě v době zákazu školní docházky

 

Pokud v souvislosti s usnesením vlády bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let, nově také pro děti mladší 13 let.


Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce - formulář "Žádost o ošetřovné" vystavuje škola, do které dítě pravidelně dochází.


Zaměstnanec - rodič má právo a nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Je proto na rozhodnutí zaměstnance – rodiče zda ošetřovné uplatní. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.


Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů - nově po celou dobu mimořádných opatření. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel, ten může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů. Výše náhrady činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

 

Podmínky ošetřovného byly upraveny vládou vzhledem k mimořádnosti situace. Jde o samostatný zákon, který slouží jako dočasné opatření reagující na situaci ohledně koronaviru. Po skončení opatření budou opět platit původní pravidla pro nárok na ošetřovné.

 

Konkrétní informace zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/lide-budou-moct-cerpat-nahradu-za-osetrovne-po-celou-dobu-uzavreni-skol-pro-deti-az-do-13-let


Detailní a aktuální informace

https://www.mpsv.cz/informace-ke-koronaviru#O%C5%A1et%C5%99ovn%C3%A9

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

František Brož - podpora v modulární výuce

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb