Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

-

Číslo účtu
2901549390/2010

 

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku se uskuteční v pondělí 3. 4. 2017 od 13,30 do 17,00 hodin a v úterý 4. 4. 2017 od 13,30 do 17,00 hodin v budově školy Na Hrázi 742/64 v Poděbradech.

Ve školním roce 2017/2018 plánujeme otevřít jednu 1. třídu s počtem do 15 žáků.

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Pro děti budou připravené v té době hravé aktivity. Motivační část zápisu proběhne formou rozhovoru paní učitelky se zapisovaným dítětem za přítomnosti zákonného zástupce a trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku se nestanovují. Škola se zákonnými zástupci organizuje motivační rozhovor a seznamovací pobyt dítěte ve škole ještě před zahájením školní docházky.

Souhrnné informace naleznete zde - CHYSTÁME SE DO ŠKOLY.

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné u zápisu odevzdat žádost o odklad s doporučujícím posouzením poradenského zařízení a od dětského lékaře nebo klinického psychologa.

Náhradní termín zápisu bude možný po telefonické domluvě.

Můžete si před zápisem vyplnit a k zápisu přinést:
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Žádost o odklad školní docházky

S sebou k zápisu si prosím přineste:
Rodný list dítěte
Občanský průkaz zákonného zástupce
Doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (v případě žádosti o odklad školní docházky).

Seznamy přijatých/nepřijatých dětí k základnímu vzdělávání budou zveřejněny pod registračními čísly na webových stránkách na nástěnce školy školy nejpozději 6. dubna 2017 po dobu alespoň 15 dnů. Rozhodnutí o přijetí dětí se rodičům nevydávají, zůstávají uložená ve škole. Pokud si rodič rozhodnutí vyžádá, dostane jeho opis.

Těšíme se na budoucí spolupráci, na setkávání s vašimi školáky.
Za všechny kolegyně a kolegy z "Jedné radosti" Mgr. Jindřich Monček

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

František Brož - podpora v modulární výuce

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb