Vážení rodiče, zákonní zástupci budoucích prvňáčků,
zápisy do 1. třídy se uskuteční 6. a 7. dubna od 14:00 do 17:00 v budově naší školy: Na Hrázi 742/64, Poděbrady.
Prosím, přineste s sebou
• rodný list dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce
• rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno.
Důležité informace k zápisu do prvních tříd
· Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2020 šest let.
· Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2017), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
· Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
· Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
· Každé dítě dostane u zápisu identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.
· Pro rodiče budoucích prvňáčků jsme připravili dokument, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy (dokument je k dispozici ZDE). - připojíme tvoji prezentaci

Vážení rodiče, zákonní zástupci budoucích prvňáčků,zápisy do 1. třídy se uskuteční 6. a 7. dubna od 14:00 do 17:00 v budově naší školy: Na Hrázi 742/64, Poděbrady.

 

Prosím, přineste s sebou

• rodný list dítěte

• občanský průkaz zákonného zástupce

• rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno.


Důležité informace k zápisu do prvních tříd

· Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2020 šest let.

· Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2017), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).

· Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

· Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.· Každé dítě dostane u zápisu identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.

· Pro rodiče budoucích prvňáčků jsme připravili dokument, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy (viz příloha).

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

František Brož - podpora v modulární výuce

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb