Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

-

Číslo účtu
2901549390/2010

 

 

V první části rodičovské čajovny byla představena výzva pro zapojení rodičů do tvorby rodičovské čajovny, jako otevřeného prostoru sdílení a ladění pro společné téma - vzdělávání dětí. Rádi bychom vytvořili, rodiče společně s učiteli, přátelskou neformální atmosféru, kde by obě skupiny mohly přinášet svá témata.
Termín příští rodičovské čajovny je 18.3. a téma je ve Vašich rukou. Co by Vás zajímalo, co chcete předat za zkušenost nebo na co se naopak ostatních zeptat? Návrhy můžete posílat na horvathovalenka1@gmail.com nebo vkládat do nově zřízené skupiny na FB "rodiče - skola jedna radost".
Druhá část čajovny byla vyhrazena pro seznámení s metodou CLIL ve výuce angličtiny na 1. stupni a to nejen teoreticky, ale i prakticky formou workshopu. Tato metoda umožňuje využít cizí jazyk a propojit ho s dalšími obory a předměty. Děti se díky tomu dozvídají informace např. o zvířatech, vesmíru, zeměpisných pojmech nebo historických událostech a přirozeně rozvíjejí  komunikaci i psaný projev v cizím jazyce a rozšiřuji slovní zásobu o odborné termíny. Metodu CLIL začneme ve výuce využívat ve 2. pololetí tohoto školního roku a máme v plánu v této formě práce pokračovat i v letech následujících.

V první části rodičovské čajovny byla představena výzva pro zapojení rodičů do tvorby rodičovské čajovny, jako otevřeného prostoru sdílení a ladění pro společné téma - vzdělávání dětí. Rádi bychom vytvořili, rodiče společně s učiteli, přátelskou neformální atmosféru, kde by obě skupiny mohly přinášet svá témata.


Termín příští rodičovské čajovny je 18.3. a téma je ve Vašich rukou. Co by Vás zajímalo, co chcete předat za zkušenost nebo na co se naopak ostatních zeptat? Návrhy můžete posílat na horvathovalenka1@gmail.com nebo vkládat do nově zřízené skupiny na FB "rodiče - skola jedna radost".


Druhá část čajovny byla vyhrazena pro seznámení s metodou CLIL ve výuce angličtiny na 1. stupni a to nejen teoreticky, ale i prakticky formou workshopu. Tato metoda umožňuje využít cizí jazyk a propojit ho s dalšími obory a předměty. Děti se díky tomu dozvídají informace např. o zvířatech, vesmíru, zeměpisných pojmech nebo historických událostech a přirozeně rozvíjejí  komunikaci i psaný projev v cizím jazyce a rozšiřuji slovní zásobu o odborné termíny. Metodu CLIL začneme ve výuce využívat ve 2. pololetí tohoto školního roku a máme v plánu v této formě práce pokračovat i v letech následujících.

 

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

 

Institut pro podporu inovativního vzdělávání - provázení a mentorská podpora

František Brož - podpora v modulární výuce

Petr Stedina, Lucia Kondrátová - vývoj školního administrativního systému

P. C. projekty - realizace projektové dokumentace nové budovy školy

Lucie Slauková - podpora facebooku školy

Zahradnictví u Štěpánů - aranžování květin a sezónních dekorací, inspirace fcb